Syrien: Amerikansk besættelse i slow-motion


Det rapporteres i de borgerlige medier at ‘USA og dets allierede’ har optrappet bombardementerne i Irak og Syrien betydeligt i den senere tid. Det betyder også at de danske bombetogter er blevet intensiverede. Den amerikanske plan for Syrien ser ud til at være en langsom besættelse og omdannelse af landet til en føderation i forbindelse med at Assad-styret forsvinder.

Efter fire års ‘borgerkrig’ og massive bombardementer ligger store dele af Syrien i ruiner

Nu taler den britiske regering og den ny danske V(DF)-regering om at deltage i og optrappe bombekrigen i Syrien, som de to lande – blandt USA’s allernærmeste partnere i den fortsatte ’krig mod terror’ – indtil videre ikke her været engageret i. Deres deltagelse i krigen mod IS har indtil nu været begrænset til Irak.

Der lægges op til et nyt kapitel i den langtrukne syriske krig. Den er indledt med massive amerikanske ‘og dets allieredes’ massive bombninger af Islamiske Stats ‘hovedstad’ i Syrien – Raqqa – og Aleppo-provinsen..

Se

US leads massive bombardment of Isil’s ‘capital’ in Syria

The Independent

Efter  tolv års terrorkrig i Irak og fire års vestligt støttet ’oprør mod Assad’, der har ført til proklamationen af kalifatet Islamisk Stat i Syrien og Irak, befinder begge lande sig i en katastrofal økonomisk og humanitær situation. Fire millioner syrere er på flugt, mange titusinder er blevet dræbt. USA’s og dets allieredes bombetogter betyder nye massive ødelæggelser, større nød og flere flygtninge – samt mange civile ofre.

Efter at IS er udråbt som ’terrorgruppe’ og USA og dets allierede har proklameret krig til den bitre ende, har Vesten angiveligt ændret fokus i Syrien. Nu vil man ikke længere støtte IS (eller grupper der har tilsluttet sig IS), men derimod såkaldte ’moderate oprørere’.

Problemet  for USA og Vesten er, at disse ’moderate oprørere’ ikke eksisterer som en egentlig militær og politisk kraft – på trods af at der er brugt milliarder og atter milliarder af dollars på at finansiere Assad-modstandere med våben og moderne udstyr. Det meste er gået til IS.

Der har ikke været gennemført fredsforhandlinger med henblik på afslutning af krigen i Syrien. De vestlige bombardementer i Syrien sker uden aftale med den syriske regering,  som krigshandlinger også rettet mod den. Man har konsekvent afvist at indgå aftaler med Assad-regimet og stadig fastholdet, at Assad skal fjernes som ’betingelse for fred’.

De amerikanske hensigter i Syrien belyses i et dokument, udarbejdet af den berygtedeog indflydelsesrige  tænketank Brookings Institution.  Det har titlen “Deconstructing Syria: Towards a regionalized strategy for a confederal country.”

Dokumentet skitserer en amerikansk (vestlig) slow-motion besættelse af Syrien, som allerede er i gang – under påskud af ’krigen mod IS’. Krigen mod Syrien og Assad-regeringen er en uerklæret krig.

Metoden er ifølge Brookings-dokumentet at oprette  en række ’sikre zoner’  i Syrien, kontrolleret af USA og marionettropper, støttet blandt andet gennem Tyrkiet.

Til syvende og sidste skal det nuværende Syrien opdeles i en række ’autonome’  regioner og omdannes til en føderativ stat  – en tilsvarende proces som længe har været i gang i Irak. Religiøse og etniske skillelinjer bruges til at omtegne landkortene.

Man kan læse meget mere om denne plan i en artikel af den kritiske amerikanske journalist Tony Cartalucci, offentliggjort af Global Research.


Se

US To Begin the Invasion of Syria. Washington Policymakers Call for the Division, Destruction and Military Occupation of Syria
Global Research/New Eastern Outlook

Se også

Krigsregering: Løkke og Co. vil bombe i Syrien og skære ned i Danmark
Netavisen 9. juli 2015

 

Netavisen 12. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne