Thomas Piketty: EU skal have finansiel union og et overnationalt Eurozone-parlament

De seneste års fejrede økonomikomet Thomas Piketty, som nærmest er udskreget som en ny Karl Marx, afslører sig selv som EUs og de europæiske monopolers mand!


Der er ikke noget progressivt i Thomas Pikettys økonomiske fremtidsvisioner

Den franske økonom Thomas Piketty udgav i 2014 bogen ”Kapitalen i det 21. århundrede” og er blevet tiljublet som en analytiker af nutidens kapitalisme – og på det nærmeste som Karl Marx’s efterfølger. Pikettys undersøgelser påviste ganske vist den voksende forskel mellem rige og fattige, men var på ingen måde en marxistisk analyse.

Hans politiske ‘visioner’ går på en hurtig udvikling af EU til en fuldt udbygget unionsstat under tysk dominans til fordel for EU’s monopoler.

At Piketty – i modsætning til Marx – ikke har et revolutionært sigte med sit arbejde bliver tydeligt demonstreret i et interview i Der Spiegel om situationen i EU-landene.

Piketty er kritiker af EU’s økonomiske politik, men kun fordi den ikke konsekvent nok opbygger en egentlig politisk og økonomisk union. I hans øjne skal skridtet tages fuldt, hvis EU skal matche USA i konkurrencen om vækst og markedsandele.

Piketty kritiserer Eurozonen for at være et monster, fordi den lader de enkelte deltagerlande bevare sine egne økonomiske og politiske beslutninger og undlader at harmonisere både skattesystem og finanspolitik. Han udtaler i interviewet:

”Vi skal danne en finansiel union og harmonisere vores budgetter. Vi skal have en fælles fond for gældsindfrielse i eurozonen i stil med den Tysklands økonomiske vismænd har foreslået”.

Dette kan naturligvis ikke fungere, hvis de enkelte lande kan tage deres egne politiske beslutninger. Piketty forklarer videre:

”Jeg foreslår et Europaparlament for eurozonen, som skulle bestå af medlemmer af de nationale parlamenter. Hvert land skulle i dette parlament være repræsenteret i forhold til sit befolkningstal. Med sine 80 millioner indbyggere ville Tyskland med andre ord være det land, der havde flest medlemmer. Disse politikere ville så stemme demokratisk om, hvor stort et budgetunderskud man må have indenfor eurozonen”

Selskabsskatten skulle desuden indkræves gennem EU-systemet.

Piketty beklager at Frankrig stadig klamrer sig til nationale interesser og mangler visioner:

”Jeg er dybt skeptisk over for den franske mentalitet, hvor man tænker i nationale kategorier. Uanset deres politiske tilbøjeligheder er vores elite ude af stand til virkelig at tænke i europæiske baner”.

Hvis tankerne i Pikettys projekt – der ligger helt i tråd med EU’s almindelige udvikling og idé i retning af en stadig stærkere økonomisk, politisk og militær union – bliver gennemført, vil de kommende statistiske undersøgelser uden tvivl komme til at vise en endnu større modsætning mellem Europas fattige og rige.

Kilde: Julia Amalia Heyer og Christoph Pauly Der Spiegel 11. marts 2015 (oversættelse Politiken)

Netavisen 16. marts 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne