Europæiske advokater har startet kampagne for at få fjernet PKK fra EU’s terrorliste

En række europæiske advokater har for nylig iværksat en kampagne, hvor de erklærer og opfordrer til følgende: ”Fjern PKK fra EU’s terrorliste – fjern aktivitets forbuddet – støt fredprocessen – juridisk revurdering er nødvendig”.

Af Feykurd, Danmark

PKK forbud i mere end 20 år

Siden 2002 har Kurdistan Arbejderparti, PKK efter anmodning fra den tyrkiske regering været på listen over terrororganisationer i den Europæiske Union, EU. Den liste opdateres jævnligt. De vigtigste begrundelser har været vold i Tyrkiet og i udlandet.

I den Europæiske Union har Tyskland spillet en stor rolle i kriminaliseringen af PKK. I over 20 år har PKK og allierede organisationer blevet udelukket for politiske aktiviteter. PKK som organisation retsforfølges i Tyskland som udenlandsk terrororganisation (§129b StGB, tysk straffelov) og enhver støtte til PKK i alle forstand er genstand for strafferetlige sanktioner.

Som et resultat er tusindvis af kurdere blevet retsforfulgt, partier som har været tilknyttet PKK er blevet lukket, kurdiske aviser og tv-stationer er blevet lukket. Politiske tilhængere af ytringsfriheden, forsamlingsfriheden, pressefriheden er alle blevet krænket ved disse foranstaltninger, selv fremmede juridiske sanktioner, herunder udvisning af landet er blevet brugt.

Juridiske bekymringer:

Demokratiske og progressive advokater over hele verden har gentagne gange protesteret i de seneste år mod kriminalisering af kurderne og i særdeleshed opfordret til en ophævelse af PKK som en terrororganisation i EU og samt ophævelse af forbuddet mod politiske aktiviteter.

PKK har selv gjort adskillige forsøg – hvoraf kun nogle har været en succes – at appellere retsforfølgning, som de anså for at være ulovlig i Tyskland og de andre europæiske lande. En af de seneste var den retssag ved retten i Den Europæiske Union dateret den 2.maj 2014 på vegne af en komité i PKK, taget mod Rådet for Den Europæiske Union. Dens formål var at fjerne PKK fra EU’s terrorliste.

Endvidere er listen over terrororganisationer blevet mødt med generelle juridiske bekymringer blandt andet fra den tidligere formand for den tyske forfatningsdomstol, Hans Jürgen Papier og fra den tidligere rapportør for Europarådet Dick Marty. De der sigtes rammes af rejse og finansielle restriktioner og den vedkommende person eller organisation får en indfrysning af alle bankkonti og der vil på ingen måder ydes økonomiske ressourcer til den angivne person eller organisation.

Terrorlisten har ikke opnået en reduktion af terrorisme og derfor anses for at være urimelig og ineffektiv.

De juridiske beslutninger, der blevet taget af tyske eller andre landenes administrationer kan ikke begrunde en uendelig stigmatisering af en politisk organisation. Når de konkrete omstændigheder, som disse beslutninger baserer på, ikke længere er gyldige skal disse beslutninger annulleres. De alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder som følge af forbud bør revurderes regelmæssigt for at sikre forbuddet stadig er berettiget.


Juridisk revurdering er nødvendig

Højtstående politikere fra regeringskoalitionen i Tyskland og oppositionspartierne må erkende succesen og den modige kamp PKK og dens allierede udfører mod ”Islamisk Stat” (IS) i Irak og i de selvstyrende områder i det vestlige Kurdistan/Nord Syrien (Rojava). Færre politikere har bevaret deres gamle og stereotype syn af deres vurdering af PKK.

Der bør udarbejdes de nødvendige konklusioner af overgangen fra borgerkrigen til en fredelig sameksistens ved hjælp af eksempler, såsom Nordirland eller Sydafrika.

De følgende omstændigheder kræver en juridisk revurdering af PKK fra den tyske regering, de andre regeringer i de Europæiske lande samt den Europæiske Union.

– I juni 2014 godkendte det tyrkiske parlament fredsforhandlingerne med PKK

– PKK har givet afkald på den væbnede kamp til fordel for, at følge politiske mål og erklærede en ensidig våbenhvile til den tyrkiske regering

– PKK kræver ikke længere adskillelse af det kurdiske område i Tyrkiet, men derimod søger en regional selvstyrende administration som er blevet etableret i det Vestlige Kurdistan/Nord Syrien (Rojava)

– PKK samarbejder med de andre kurdiske styrker en væbnet kamp mod de kræfter i den såkaldte ”Islamisk Stat” (IS)


Krav til de Europæiske regeringer

Tilhængerne af denne proces samt den tyske regering og de andre medlemslande i Den Europæiske Unions giver sin aktive støtte til fredsprocessen i Tyrkiet, i særdeleshed:

– At gå i dialog med PKK med det formål at få organisationen legaliseret.

– Fjernelse af forbudet imod PKKs politiske aktiviteter og dets samarbejdsorganisationer.

– En afslutning på alle sanktioner med henhold til loven imod udenlandske støtter af PKK og dets samarbejdsorganisationer.

‘- PKK må have muligheden for at deltage i poltiske diskussioner og meningsdannelse uden at blive diskrimineret.

– PKK må have den samme adgang som andre politiske organisationer, til medierne samt at have egne medier.

– Amnesti til alle som er blevet dømt udelukkende for medlemskab af PKK og deres samarbejdsorganisationer eller for deres støtte dertil. 


Krav til EU

Støtterne af denne appel kræver samtidigt at EU giver sin aktive støtte til fredsprocessen i Tyrkiet og i særdeleshed:

– Ophævelsen af den samlede EU-liste over terrororganisationer.

– I det mindste fjernelse af PKK fra EU’s terrorliste.


Krav til den tyrkiske regering

Støtterne af denne appel kræver fra den tyrkiske regering, at:

– En konstruktiv fortsættelse af fredsforhandlingerne imellem den tyrkiske regering og PKK med det formål at skabe en vedvarende fred og lovliggørelsen af PKK.

– Legaliseringen af PKK og dets samarbejdspartnere.

– Ophævelsen af alle retssager omhandlende medlemskab af PKK og dets samarbejdsorganisationer eller støtte til disse organisationer.

– Amnesti til alle dem som er blevet dømt for medlemskab af PKK eller dets samarbejdsorganisationer eller for at støtte disse, inklusiv PKK’s formand Abdullah Öcalan.

– Ophævelse af alle sammenlignelige politiske retssager vedrørende ytringsfrihed, pressefrihed, forsamlings- og foreningsfriheden og udførelsen af retslige pligter for forsvarsadvokaterne.

Erklæringen med disse krav er sendt til en række organisationer med opfordring til at underskrive og støtte den


Netavisen 25. november 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne