Fruktoserig majssirup: EU åbner for fri import af giftigt sukker

EU åbner nu op for fri import af den farlige sukkertype ‘fruktoserig majssirup’. Denne sukkertype er ‘made in USA’ som et produkt der både udnytter USA’s kolossale overproduktion af majs og er en billigere erstatning for traditionelt sukker. Opfindelsen har været kraftigt medvirkende til både fedme- og diabetes epidemien i USA.

I den moderne kapitalistiske fødevareindustri glider alt ned med sukker. Billig og elendig føde får smag og og tilvænner samtidig vores smagsløg til mere af det samme. Fra brød til kyllingefileter, pålæg og færdigretter – stort set alt sukres ind, uden at vi tænker over det, for vi forventer det ikke.

Fruktoserig majssirup har hidtil været belagt med kvoter i EU. Det er dog ikke sket af sundhedshensyn, men som en beskyttelse af den europæiske sukkerproduktion.

Majs er det amerikanske landbrugs hovedprodukt og som en udnyttelse af de kolosssale overskudslagre der opstod i 1980’erne opfandt man fruktoserig majssirup (‘high fructose corn syrup’), der bliver til gennem en hemmelig kemisk proces.

I artiklen ”Som at lade Dracula lede en blodbank” skrev vi på KPnet:

”Fruktoserig majssirup har store virkninger på organismen, bl.a. omsættes det utrolig let til fedt og samtidig skaber det en trang til at spise mere. Majssirup er en sukkertsunami i blodet, der øger blodets fedtindhold, ophober fedt i leveren og giver diabetes. Som en særlig specialitet sætter denne form for sukker vores mæthedshormoner ud af kraft, så sulten og trangen aldrig rigtig stilles.

Fra 1984 erstattede Coca Cola og Pepsi sukker med majssirup i deres sodavand. Sodavand er hovedkilden til kalorier i dagens amerikanske mad”.

Stoffet betragtes af nogle forskere som hovedårsagen til USA’s fedmeepedimi.

I fruktoserig majssirup er fruktose og glucose skilt ad, så sukkeret kun består af et enkelt molekyle (monosakkarider) og derfor optages lynhurtigt i blodet. Særligt i sodavand, hvor sukkeret ikke hæmmes af fedt, protein eller fibre sker det hurtigt – og farligt. Fruktosen går direkte til leveren og skaber fedtlever – et problem der anslås at have ramt 90 millioner amerikanere! Fedtlever kan give type 2 diabetes, en tilstand der kan føre til en række sygdomme som demens, forkalkning, hjerteanfald mm.

I fremstillingsprocessen tilsættes desuden stoffer som klor-alkali, der fremstilles ved hjælp af kviksølv.

”Vi har afprøvet det på rotter, og det viser meget stor risiko for fedtlever og diabetes, siger Per Bendix Jeppesen, lektor og forsker i fedme og diabetes på Aarhus Universitet om fruktoserig majssirup til DR.

Det er dette stof, der fra 2016 vil vælte ind i EU og befinde sig i vores mad.

Det anslås, at fruktoserig majssirup hurtigt vil erstatte en tredjedel af EU-landenes traditionelle sukker, da prisen er langt lavere (40 % under almindeligt sukker). Det er 8 gange så sødt som almindeligt sukker og produktionsomkostningerne i USA holdes kunstigt nede gennem landbrugsstøtteordninger.

Det kan blive svært at undgå fruktosrig majssirup selv ved nærlæsning af varedeklarationerne. Det optræder nemlig i dag under mindst 20 forskellige navne, herunder glukosesirup, majsstivelse og sirup.

Endnu en side af problemet med fruktosrig majssirup, er at majsproduktion i de store producentlande som USA er genmodificeret, og i forhandlingerne om handels- og investeringsaftalen TTIP presser både den amerikanske landbrugsindustri og fødevareindustri på for retten til at eksportere GMO til EU-landene.

Fruktoserig majssirup må betragtes som et på alle måder giftigt stof beregnet til at sælge mad af dårlig kvalitet. Vi må kræve at det bliver forbudt.

Læs også

Som at lade Dracula lede en blodbank

Netavisen 30. oktober 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne