Israels angreb på Gaza  og dets  militære nederlag har skabt en ny situation

 


Af Henning Paaske Jensen, Arbejderpartiet Kommunisterne, Aktiv i Boykot Israel-kampagnen


Henning Paaske Jensen taler for Boykot Israel ved demonstration i Odense 8. august 2014 mod Israels bombninger af Gaza

Den israelske/amerikanske massive propaganda om, at det er den besatte, offeret, palæstinenserne, der er problemet, har lidt et alvorligt knæk.

Den nuværende bølge af krigsforbrydelser overgår tidligere massakrer i en sådan grad, at den massive pro-israelske mediepropaganda og Hamas-mantraet ikke har kunnet forhindre folkene i verden at sige fra.

Billeder af  Nazi Tyskland fra retsopgøret efter  2. Verdenskrig er kommet op på nethinden hos mange.

Man kan ikke længere skjule, at krigsforbrydelserne mod de civile i det besatte Gaza har en sådan karakter og har et sådant mønster med angreb på skoler, FN flygtningecentre ambulancer og børn, at folkene i verden tager skarpt afstand fra disse ugerninger. De kræver handling på trods af mange regeringers støtte til Israels invasion og massakrer.

Mange kender alt for godt til, hvordan Hitler-fascismen underlagde sig andre lande og folk med terror. Ja, likviderede hele byer, hvor der var modstand.

Racistisk krigspsykose i Israel

Vi kan ikke komme udenom åbent at sige,  at en sådan afsender må karakteriseres som fascistisk, og at det seneste angreb blot er kulminationen af sådanne  angreb, der har til formål at tilintetgøre det palæstinensiske folk, foretage en etnisk udrensning af det som en national enhed med dets legitime rettigheder.

Et zionistisk Israel har udviklet en racistisk krigspsykose, hvor det er svært for modstandere af besættelse og krig at manifestere sig. Hvor de tværtimod bliver udstillet som landsforrædere og udsat for ekstreme højrekræfters terror.

Et Israel med et mere og mere racistisk klima mod palæstinenserne, der får enkelte medlemmer af Knesset til helt åbent at tale om fordrivelse og mord på palæstinensere – uden at det får nogen som helst konsekvenser.

Et kvindeligt parlamentsmedlem, der talte dunder imod krigen og besættelsen, mærkede derimod konsekvensene: Der blev kørt kampagne imod hende og hun fik taleforbud i Knesset i en periode.

Det er et skræmmende udtryk for, hvor vigtigt det er, at hele verden siger fra overfor Israel.


Israel lider også
nederlag militært

Det kan heller ikke længere skjules, at den israelske zionistiske terrorstrategi  ”Mow the Lawn” (‘Slå plænen’),  at angribe og udmatte Gazas befolkning og forsøge at splitte dem med bombeterror, ikke har nået sit mål: At få palæstinenserne til at opgive og hejse det hvide flag over for de barbariske israelske besættere.

Tværtimod står den palæstinensiske befolkning mere forenet imod Israel både i Gaza og sammen med Vestbredden, hvor der har været omfattende protester mod Israels besættelse og bombardementer. 

Modsat står den zionistiske krigsforbryder imod sin hensigt så svagt internationalt som aldrig før.

De vestlige medier forsøger på mange måder at skærme Israel og skjule, at Israel har lidt militært nederlag i Gaza, og derfor måtte trække sig ud.  

Tilbage havde og har Israel nu terroren og krigsforbrydelserne fra luften.


USA og de ekstreme islamister

For USA – garanten bag massakrerne – vil en fortsættelse i samme omfang være svært og koste dyrt. En meget længere krig vil etyde at det palæstinensiske blod og lidelser  hænger ved og ikke kan rystes af, mens forsøget på at fremstille USA som forsvarer af ”demokratiske værdier” helt undregraves .

Det er derfor heller ikke af vejen lige nu for USA at få sat fokus på Irak, og væk fra Gaza, imod ekstreme islamister, der sættes ind overfor.

Forbindelse til Gaza sker oftest med forsøget på at fremstille Hamas som terrorister og som en del de ekstreme islamister, der spreder død og ødelæggelse også mod civile, og ikke som en del af den legitime palæstinensiske modstandskamp mod besættelsesmagten.

For mange er det svært at forstå, men sandt er det, at USA selv sammen med sine stedfortrædere har været med til at opfostre de ekstreme islamistiske kræfter i Afghanistan, i Libyen, i Syrien og i et Irak, hvor USA som besættelsesmagt direkte har ansvaret for, at landet blev opdelt efter religiøse /etniske skillelinjer.  

Sådanne opdelinger og oppustningen af etniske og religiøse modsætninger er en fast bestanddel af USA’s og Israels del-og-hersk politik for Mellemøsten.

Med en massiv mediepropanda skal der nu være accept af amerikanske bomber og indblanding i Mellemøsten. Som om det er menneskeliv, der ligger dem på hjerte,  mens truende hunger katastrofer i andre lande kan få lov til at passere.

Det er noget ganske andet det drejer sig om: Ressourcer og strategisk indflydelse for kontrol i regionen.


Den væbnede modstand en uadskillig del af den brede modstand

Den militære taber i Gaza konflikten er Israel: Den største militærmagt i Mellemøsten og eneste atommagt.

Selv  med verdens suverænt største militærmagt USA bag sig, var Israel ikke i stand til at besætte Gaza, men blev drevet ud af en forenet modstandsbevægelse, som ikke kun rummer Hamas, som medierne forsøger at fremstille det, men også PFLP og andre væbnede modstandsgrupper. En modstandsbevægelse forenet med Gazas befolkning om at jage besætterne på porten.

Det er anden gang Israel har været udsat for et sådant sviende militært  nederlag på landjorden. Sidst skete det i Libanon i 2006, hvor de også var ansvarlig for massive krigsforbrydelser med terrorbombning af civilbefolkningen.

Dengang blev Israel tvunget til at trække sig ud af en kæmpende modstandsbevægelse, ledt af Hizbollah, med stor folkelig opbakning.

Ideen om at modstandskampen må opgives og erstattes af andre metoder, fordi den skulle virke kontraproduktivt, har fået et knæk. Det er den forende modstand og fordrivelsen af de zionistiske tropper i Gaza og tidligere i Libanon klare udtryk for.

Den væbnede modstand er  for et besat land en uadskillelig del af den samlede folkelige modstand med dens mange forskellige metoder og med forskellig intensitet på et givet tidspunkt. Den må aldrig opgives.

Så længe der er besættelse, vil der også være oprør og intifadaer imod besættelsen


Oslo-aftalens fallit

Ser man på mere end 20 års ”fredsforhandlinger” efter Oslo-aftalerne i 1993 under amerikansk ledelse har det kun ført til stadig mere besættelse og apartheid og bosættelser på trods af FN henstillinger. 

En skamplet at verdenssamfundet endnu ikke har været i stand til at iværksætte sanktioner over for Israels fortsatte kolonisering og besættelse!

De pro-israelske vestlige medier gør alt for at fremstille konflikten mellem Israel og palæstinenserne som næsten uoverstigelig kompliceret. Men verdens befolkninger støtter derimod mere op om Gaza og det palæstinensiske folk og kræver handling:  Ikke baseret på ”rådne kompromisser”, men baseret på menneskerettigheder og international lov.

Derfor kræver de Stop for blokade, Stop for besættelse og bosættelser, og  i det hele taget Stop for at palæstinensere bliver behandlet som 2. eller 3. rangsborgere i deres eget land.

Den internationale BDS-bevægelse for at isolere apartheid- Israel som en pariastat (med inspiration fra bevægelsen mod Sydafrika under apartheid-tiden) får stadig større momentum. Ike mindst efter krigsforbrydelserne mod Gaza.

Apartheid Sydafrika havde fremtiden mod sig.

Det samme har apartheidstaten Israel.

Israel må stilles til ansvar for sine omfattende krigsforbrydelser NU!


Se også

Henning Paaske Jensen på KPnetBlogs

Odense siger: Stop Israels bombninger i Gaza
Netavisen 9. august 2014


KPnetTV: Odense demonstration 8. august 2014


Stop Israels Gaza-massakrer, illegal belejring, illegal besættelse og USA’s involvering i terroren

Af Henning Paaske Jensen
KPnetBlogs 3. august 2014


Vanvittig demagogi for at forsvare Israel

Af Henning Paaske Jensen
Netavisen 28. februar 2009

 

Netavisen 23. august 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne