Solidaritet med de sultestrejkende palæstinensiske fanger

Tilbageholdelse af palæstinensere uden anklage, retsag eller dom – administrativ tilbageholdelse – er blevet almindelig praksis for Israel. Siden 24. april har palæstinensiske fanger i en række israelske fængsler sultestrejket i protest mod administrativ tilbageholdelse og mod anvendelsen af isolation.

Internationalt Forums Mellemøstgruppe udtaler:

Internationalt Forums Mellemøstgruppe støtter varmt den igangværende sultestrejke blandt palæstinensiske fanger i israelske fængsler. Sultestrejken blev indledt den 24. april i fængslerne Ofer, Megiddo og Naqab og har siden bredt sig til andre fængsler. De sultestrejkende er primært fanger under administrativ tilbageholdelse, dvs. fanger som er indespærret uden anklage, retssag og dom.

De sultestrejkendes krav er stop for anvendelse af administrativ tilbageholdelse og stop for anvendelsen af isolation. Selvom Israel i 2012 garanterede at man ville reducere brugen af administrativ tilbageholdelse, er antallet af administrative tilbageholdelser vokset og er blevet ’daglig praksis’. 

Over alt i det palæstinensiske samfund er sultestrejken blevet mødt med solidaritet. Den 21. maj gennemførtes en endags-sympati sultestrejke i mange israelske fængsler hvori deltog blandt andre Ahmad Sa’adat, generalsekretær for PFLP. Der har været solidaritetsdemonstrationer og –aktioner i mange palæstinensiske byer, og også inde i Israel har der været gennemført sympatiaktioner.

Det dansk-britiske ’sikkerhedsselskab’ G4S, der er genstand for en international boykotkampagne, leverer overvågningsudstyr og kameraer til flere af de israelske fængsler hvor sultestrejken finder sted, bl.a. Ofer og Megiddo-fængslerne.

Alle palæstinensere som deltager i kampen mod den zionistiske besættelses- og apartheidpolitik risikerer fængsling og tortur idet Israel håber derved at svække den palæstinensiske befrielseskamp. Men Israel tager fejl. Palæstinensernes befrielseskamp fortsætter og får for hver dag stadig større international opbakning.

Støt den palæstinensiske sultestrejke – Stop Israels anvendelse af administrativ tilbageholdelse

Støt kampen for et frit Palæstina – Bekæmp zionismen og imperialismen

www.internationaltforum.dk – Mellemøstgruppen

 

Netavisen 6. juni 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne