EU-kommissionens plan: ’Menneskerettighedscharter’ skal have forfatningskarakter

 EU’s justitskommissær Viviane Reding

Viviane Reding, Kristendemokrat og EU-kommissær fra Luxemburg, vakte i begyndelsen af året en vis opsigt rundt om i Unionen, da hun erklærede, at det kommende EU-parlamentsvalg den 25. maj handler om et for eller imod, at EU skal blive til Europas Forenede Stater.

Nye skridt hen mod Europas Forenede Stater ’vil være det bedste våben mod EU-skeptikerne’, erklærede hun.

Det er ikke lige det, de danske EU-tilhængerpartier, der skal overbevise en skeptisk befolkning om at stemme på dem den 25. maj har brug for at høre. Den EU-positive presse har da også stort set undladt at omtale kommissærens udtalelse.

Den 7. januar kom Viviane Reding, der er EU-kommissionens næstformand, med følgende erklæring:

”Vi har brug for en ægte politisk union. For mig betyder det, at vi må opbygge et Europas Forenede Stater med Kommissionen som dens regering og to kamre – EU-parlamentet og et ’Senat’ af medlemsstater.”

Se kommentaren fra Lave Broch, en af Folkebevægelsens spidskanidater ved EU-parlamentsvalget

Skal EU blive til Europas Forenede Stater?
Altinget 19. Februar 2014

EU-forfatning skal indsmugles

Nu har Viviane Reding yderligere afsløret en vej mod opbygningen af et Europa Forenede Stater, da hun ved præsentationen af den fjerde årsrapport om anvendelsen af EU’s såkaldte Charter om grundlæggende rettigheder kunne notere, at det i stadig stigende grad benyttes som referencepunkt for afgørelser ved EU-domstolen.

Reding er EU’s justitskommissær og kommissær for grundlæggende rettigheder og borgerkab i unionen. Charteret om de grundlæggende rettigheder blev ifølge det danske folketings hjemmmeside ’ vedtaget i år 2000 og tilpasset Lissabontraktaten den 12. december 2007. Chartret har samme juridiske værdi som traktaterne.’

Se teksten her


Kommissær Reding erklærede ved fremlæggelsen af rapporten den 15. april 2014: :

“Næsten fire år efter EU-kommissionen præsenterede sin strategi for implementeringen af EUs Charter er det lykkkes os at styrke en kultur, der baserer sig på de grundlæggende rettigheder i EU-institutionerne. Alle kommissærer aflægger ed på Charteret om  grundlæggende rettigheder, vi tjekker op på alle lovforslag i EU for at sikre, at de lever op til Charterets standard, og EU-domstole og nationale domstole har i stadig voksende grad gjort Charteret til et referencepunkt i deres afgørelser …

Jeg er glad over at konstatere, at Charteret nu lever helt op til at være et reelt sikkerhedsnet for vores borgere og er et kompas for såvel EU’s institutioner, medlemsstaterne og domstolene. Jeg kunne forestille mig, at borgerne i medlemsstaterne en dag vil være i stand til at støtte sig direkte på Charteret – uden nødvendigheden af et klart link til EU-lovgivningen. Charteret bør være Europas (=EU’s) helt egen Bill of  Rights.”

Dermed henviser hun  til den amerikanske forfatning fra 1787 og de ti tillægserklæringer fra 1791, der kaldes Bill of Rights, og som har juridisk overrang over amerikanske lovvedtagelser og enkeltstaternes beslutninger.

Viviane Reding forestiller sig med andre ord, at EU’s Charter om grundlæggende rettigeheder (også kaldet Mennekerettighedscharteret) skal være af højere gyldighed end både EU-lovgivnigen og enekltstaternes nationale grundlove.

Ved at snige Charteret ind på denne indirekte  maner vil EU får en bindende forfatning, der ikke bare står over de nationale grundlove, men også slipper uden om problemet med at få en folkelig anerkendelse i medlemlandene, f.eks. ved folkeafstemninger.

I 2005 blev det seneste forsøg på officielt at få vedtaget en egentlig forfatning EU – betegnet om sådan – forkastet ved et Nej ved folkeafstemningerne i Frankrig og Holland.

Dokumentation – se

Fundamental rights: Importance of EU Charter grows as citizens stand to benefit
eureporter


Se også

Botanik omkring en død forfatning
Netavisen 31. maj 2005

Armvridnings-konkurrence om EU-forfatning

Netavisen 9. juni 2006

 

Netavisen 20. april 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater