March for Værdighed nåede Madrid i millionmanifestation


En gigantisk demonstration mod nedskæringspolitikken samledes lørdag i Madrid, da demonstranter fra hele landet i Marchfor Værdighed mødtes fra otte indfaldsveje og overfyldte Madrids centrum med over en million mennesker. Det var den foreløbige kulmination på en måneds demonstrationer, aktioner, møder og protester, hvor marchen har bevæget sig gennem forskellige egne af landet.

En meget stærk social bevægelse af republikansk tilsnit, som kræver regeringens og EU-trojkaens nyliberale fattigdomsreformer væk, har udviklet sig.

Opdateret 23.3.2014

 March for Værdighed: Madrid 22. marts 2014

– Nej til arbejdsløshed – Nej til exil – Nej til usikkerhed. March, march, march for værdighed! Sådan lød det igen og igen fra den enorme menneskemængde.

March for Værdighed er en udvikling af de store folkelige protester mod krise- og nedskæringspolitikken, der i Spanien tog fart i 2011 og 2012 med Los Indiganados-bevægelsen, forløberen for den amerikanske Occupy-bevægelse.

I 2012 genemførtes to generalstrejker i protest mod Arroy-regeringens og trojkaens (EU’s, ECB’s og IMF’s) brutale nedskæringsprogram, som gennemførtes som en betingelse for lån på 40 milliarder euro som skulle redde det spanske bankvæsen ud af en eksploderende boligboble og sikre de udenlandske kreditærer deres løn.

Sppainerne har betalt med en social nedtur uden sidestykke.

Millioner står uden arbejde og har mistet indtægt og hjem. 26 procent af alle spaniere er arbejdsløse. Over halvdelen af alle unge har ingen jobmuligheder. Mere end en halv million unge spaniere er allerede emigreret til udlandet, mange til Latinamerika.

Den millionstore march var fredelig. Efter dens afslutning kom det til sammenstød mellem politi og unge. Omkring hundrede er såret og omkring 30 skal være narresteret.

Det er udelukkende disse sammenstød, der har givet omtale til demonstrationerne i de borgerlige medier uden for Spaniens grænser. De forsøger at fortie både indholdet og omfanget af protesterne.

Protestbevægelsen vil fortsætte

De store protester og vreden er vendt mod EU’s (‘trojkaens’) og den spanske regerings katastrofale nedskæringsfelttog.

Udsnit af mere end 1 million demonstranter i Madrid

Marchen for Værdighed blev mødt med massiv opbakning undervejs i alle dele af landet.

– Marchen er udtryk for en stærk social bevægelse, der forener mange lag, grupper, generationer og ikke mindst ungdommen og arbejderklassen, skriver Spaniens Kommunistiske Parti (m-l)  i sin udtalelse ‘Forén den sociale bevægelse med et politisk perspektiv’.

Bevægelsen og Marchen for Værdighed er et led i opbygningen af en bred folkefront mod reaktionens massive blok af gribbe.

I mange regioner og byer i Spanien er der opbygget brede sociale komiteer, der mobiliserer til at kæmpe videre for kravene

– I Spanien er der flere 100.000 af os, som har mistet vores hjem eller ikke modtager ydelser overhovedet. Mere end seks millioner af er arbejdsløse uden løn, mange er helt uden understøttelse, mere end en million lever under fattigdomsgrænsen,
hedder det i marchens manifest.

Masseprotesterne fortsætter også efter den 22. marts. Den store demonstration var et signal om, at kampen er på vej ind i en ny fase – med klare politiske mål.

Brød og arbejde

Marchen for Værdighed har rejst spaniernes mest nødvendige og aktuelle krav: Brød, tag over hovedet og arbejde.

– Vi ønsker at leve og arbejde i værdighed i vores land og med vores folk! For at forsvare det, som burde være vores er kamp den eneste vej, hedder det videre i march-manifestet:

– Mens regeringen fortsætter med at sende penge til store byggefirmaer, til energiselskaber, til banker og korrupte forretningsmænd osv. Så efterlader de os uden arbejde uden husly, uden fremtid.

Som modsvar peget de på en omfattende omformning af økonomien:

– Kampen for vores sociale rettigheder har kostet store ofre, og vi er ikke klar til at miste dem. Vi kræver af politikerne en forandring af økonomien, så det bliver en økonomi til gavn for menneskene.

Manifestet rejser en række konkrete reformkrav og kræver ikke mindst, at de reformer, som både den nuværende og forrige regering har indført efter aftale med EU og trojkaen, rulles tilbage.

Marchen har også opsamlet den stærke republikanske bevægelse, som er vokset med stormskridt i Spanien i takt med afsløringerne af kongehusets korruption.

Der eksisterer en dyb tillidskrise for Rajoy-regeringen, kongehuset og EU. Alle de institutioner, det såkalodte moderne, demokratiske Spanien bygger på, er rystede. Rajoy-regeringen og de herskende er derfor igen begyndt af flirte med fascismen og forsøger at genpopularisere Franco-tiden – samtidig med at den gennemfører love, som begrænser protest- og demonstrationsmulighederne.

De undertrykte og udbyttede i et EU-land som Spanien fik konkret støtte fra Latinamerika: I Ecuador gennemførtes lørdag solidaritetsdemonstrationer med den spanske March for Værdighed.

Se også video og billeder fra news.com au her

Flere videoer og fotos i reportage fra RT her

 

Netavisen 22. marts 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne