Statsministerens nytårstale: En verden til forskel

Statsminister Helle Thorning Schmidt hyldede i sin nytårstale velfærdsforringelserne som ‘den nødvendige politik’ for at sikre velfærden og dansk krigsdeltagelse som nødvendig for Danmarks sikkerhed. EU’s diktater og de nye skridt frem mod unionsstaten blev helt ignoreret.

2013 blev et jubelår for aktionærerne

Statsministerens nytårstale på den første dag i 2014, skøjtede hen over de titusindvis af unge og arbejdsløse der bliver ramt af regeringens nyliberale knytnæve og mister eller får halveret deres livsgrundlag. Den skøjtede hen over klimaproblemer og alle de andre store kriser som verden står midt i. EU og de nye skridt i retning af en union, og den voksende gældskrise blev heller ikke nævnt. I stedet kredsede talen hyklerisk om uddannelse og god alderdom.

I en mini historisk gennemgang fortæller statsministeren nærmest at gratis uddannelse og folkepension er ting som man blot besluttede, klassekampen er forsvundet sammen med ungdomsoprøret, de store arbejdsløshedsmarcher og den kolde efterkrigstid der gav visse indrømmelser til vestens arbejderklasse som modtræk til den socialistiske blok.

Under 30’ernes store krise blev det besluttet, at hjælp fra kommunen ikke er en almisse. Men en ret for mennesker, der har brug for den.

I 50’erne blev det besluttet, at en tryg alderdom er vores fælles ansvar. De ældre fik folkepension.

I 1970 blev det besluttet, at alle skal have råd til at tage en uddannelse. Der blev indført SU til de studerende.

Sten for sten har vi bygget et Danmark med stor lighed og stor frihed for hver enkelt af os”.

Og statsministeren slutter denne snik-snak af med, at man i fremtidens Danmark selv kan bestemme om uddannelserne fortsat skal være gratis og der stadig skal være en folkepension. Selvom det er beslutninger der for længe siden er lagt ned til EU og der i fremtiden som medlem af EU ikke er nogen garantier for at der bliver plads til nationale forskelle og et skattefinansieret system. Tværtimod.

Denne regering har med flid gjort tilværelsen væsentlig værre for alle generationer i landet, og vil fortsætte med en nyliberal politik og samtidig konsekvent bruge en anledning som nytårstalen til at skjule udviklingen med løgn om tryghed om velfærd.

En del vil lappe det hele i sig som sød honning, og glemme den stadig voksende gruppe, der står helt udenfor.

Det er hele formålet med den slags taler, at bygge på fortællingen om ”den danske drøm” det lille land hvor der er plads til alle der vil lave noget, mens virkeligheden er at arbejdsløsheden er massiv og trygheden for arbejdsløse er forsvundet, forringelserne rammer bredt De rammer arbejderklassen, folk på overførselsindkomster og dele af ’middelklassen’.

Dette er ikke en regering, der bør nyde støtte eller blot anerkendes som det mindste onde, det er en regering der nægter kendskab og ansvar for den politik den rent faktisk gennemfører.

Statsministeren runder sin falske ros af det velfærdssamfund, som regeringen systematisk nedbryder af med sætningen:

”Jeg ved godt at nogen tænker: Er der brug for så mange forandringer på samme tid? Og behøver vi at vende hver krone? Mit svar er ja. For hvad har krisen lært os? Den hårde lære fra 00’erne er, at der skal være bedre styr på økonomien”.

En beskidt påstand, der kun holder hånden over omfordelingen fra de fattige til de rige – at velfærden forsvares ved at fjerne den.

Statsministeren kom kort ind på at Danmarks deltagelse med kamptropper i krigen mod Afghanistan sluttede i 2013 efter mere end 11 år og et ukendt flere cifret milliard beløb er brugt på død og ødelæggelse. Krigsdeltagelsen har ikke som postuleret i nytårstalen gjort verden mere sikker og tryg og slet ikke for den Afghanske befolkning.

Og det er slet ikke på sin plads at bruger den afdøde Mandela som argument for Dansk krigsdeltagelse. Den folkelige kamp for at boykotte apartheidregimet i Sydafrika og den imperialistiske krig mod Afghanistan er verdener fra hinanden.

Læs også

2014: Til modangreb mod kapitalens offensiv !
Netavisen 1. januar 2014

Farvel til 2013 med en selfie
Netavisen 31. december 2013

Helle Thorning Schmidts nytårstale her
dr.dk 1. januar 2014

Netavisen 2. januar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne