Stortingsvalget i Norge: Kapitalen vinder igen

Af Kommunistisk Platform  KPml

Det norske stortingsvalg finder sted den 9. september 2013. De norske marxist-leninister i KPml har lavet nedenstående valgudtalelse

 

 

Valgets vinder er givet på forhånd, uanset hvilken af de to blokke,  som får flest stemmer ved Stortingsvalget.

Hverken Ernas blågrønne blok (1)  eller den Jens’  rødgrønne blok (2) sætter spørgsmålstegn ved kapitalismen som system eller ved kapitalens ret til at regere over vores liv og vores arbejdspladser. Ingen af dem vil pille ved  EØS-aftalen  (3). Ingen af dem sætter spørgsmålstegn ved Nato og krigspolitikken. Begge vil skære  mere i velfærd, pensioner og rettigheder.

Vi benægter ikke, at det eksisterer forskelle mellem kapitalens regeringsalternativer. De som vil tage mest  fra os, vil strø sukker på pillen med lidt lavere skat. De som vil tage lidt mindre fra os, vil til gengæld øge skattebyrden. Men Høyre og Ap står sammen på de allerfleste områder.

Så længe alle partier med mandatchancer har sluttet sig til en af de to blokke, bliver de udtalte forskelle uden væsentlig betydning.

Småpartierne kan lufte deres ’kerneværdier’ i valgkampen sådan at blokkene framstår som lidt forskellige. Efter valget får småpartierne sat aftryk på nogle symbolsager med ringe reel politisk effekt. I næsten alle de vigtige spørgsmål råder konsensus.

Kun halvdelen  af de unge under 30 år gider stemme. Borgerskabet anklager frækt de unge for at  være forkælede, dovne og for at svigte demokratiet. Men kan det være, at de unge ikke ser den store ide i at stemme på partier,  som alle forsvarer et system,  som tager fremtidshåbet fra ungdommen?

Ingen af de små oppositionspartier (som Rødt, De Grønne, Kystpartiet, NKP, Piratpartiet) har i sig selv alene kraft eller mobiliseringsevne til at udfordre systempartierne. Det samme gælder os kommunister.

Hvad der er brug for, er en bred bevægelse, som maner  til kamp for velfærd, frihed, fred og miljø, en folkefront som forener alle gode kræfter mod kapitalens krisepolitik, militarisering og krig.

Vi kommunister opfordrer arbejdsfolk og fagforeninger, småbønder og intellektuelle, krigsmodstandere, antifascister og kvindeaktivister, oprørske unge og miljøforkæmpere til at forene kræfterne omkring de mest grundlæggende sociale, politiske og demokratiske krav, som er afgørende for vor hverdag og for vor fremtid.

Det er på tide at vende ryggen til de gamle systempartier og i stedet forene alle fremskridtsvenlige kræfter i en folkefront for at genoprette velfærden og slå kapitalens endeløse angreb på vore rettigheder tilbage.

Først da kan vi få skabt ændringer, som vil noget. Først da kan vi sætte bom for angrebene på velfærden og krigspolitikken,  som begge blokkene står for, bare med lidt forskel i tempo og med lidt forskellig retorik. Først da kan vi have håb om at opsummere valgresultatet og sige:
Denne gang var det os, som vandt, og  ikke kapitalen!

Ved årets Stortingsvalg findes der ikke et sådant frontalternativ at stemme på. Men ved at  lancere ideen  nu, kan tiden frem til næste valg bruges til at opbygge et alternativ som faktisk kan betyde en forskel, også ved stemmeurnerne.


Noter

(1) Erna Solberg, leder af partiet Høyre. Det er den åbent  borgerlige bloks mål ved stortingsvalget at danne en regeringskoalition mellem  Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre med Solberg som statsminister

(2) Jens Stoltenberg, statsminister i 2000-2001 og fra 2005, leder af Arbeiderpartiet Ap. De andre regeringspartier i hans såkaldte ’rød-grønne regering’ er Socialistisk Venstreparti SV  (pendent til danske SF) og Senterpartiet  (Sp) Meningsmålinger siger at Stoltenberg-regeringen står til at falde, og at valget vil blive en katastrofe for SV.

(3) Norge er medlem af EØS –Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde.  EØS-aftalen omfatter  de 27 EU-medlemsstater og tre EFTA-lande Norge, Island og Liechtenstein. Schweiz sagde ved en folkeafstemning i 1992 nej til at deltage. EØS-aftalen betyder at EU’s bestemmelser om det indre marked også gælder i disse lande. EØS-aftalen omfatter dog ikke EU’s toldunion samt fiskeri og landbrug.

De norske EU-modstandere vil have Norge ud af EØS-aftalen. Norske EU-medlemskab rejsers ikke i valgkampen, selvom begge blokke i princippet er tilhængere. Den seneste meningsmåling i august 2013 viser, at 72,5 pct. af nordmændene vil stemme nej, mens kun 19,2 pct. vil stemme ja il norsk medlemskab.

Netavisen 29. august 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne