Ingen job eller fremtidssikring i ny finanslov


EU bestemmer hvad for en politik, der er ansvarlig, og forslaget Danmarks finanslov for 2014 er skåret fuldstændigt perfekt efter direktiverne fra overkommandoen.

Kommentar
Kommunistisk Politik

Krise og usikkerhed: Det halvfærdige kontorhus til Bestseller på Århus Havn, et af de mange byggerier ramt af entrepenørvirksomheden Pihl & Søns konkurs . Foro: KP

EU sætter grænserne – og i den ny finanslove forventes det såkaldte strukturelle underskud for det offentlige at blive på 0,4 pct. af BNP. Det ligger tæt ved grænsen i finanspagten og budgetloven, der tillader et maksimalt underskud på 0,5 pct.

Finansloven for 2014 bliver den første finanslov, hvor den nye budgetlov har virkning.

Underskuddet kommer ikke mindst fra skattelettelser, reducering af virksomhedernes energiafgifter og sænket selskabsskat. Det er elementer i den såkaldte vækstplan.dk.

Disse tab af indtægter vil accelerer frem mod 2020, som reformen år for år implementeres.

Der er dog ingen som helst grund til at tro på, at tallene bare for næste år holder. Der arbejdes ud fra den forudsætning, at krisen er forbi i 2014, og der langsomt vil kommer gang i hjulene igen med en samlet vækst på 1,7 procent.

Usikkerheden i det hele blev slået fast med syvtommersøm, da en af landets største entreprenørvirksomheder indgav konkursbegæring få timer før præsentationen af finansloven, og efterfølgende, da økonomiministeren nedjusterede forventningerne til 2013 til blot 0,2 procent.

Stort set hele Finansloven er forhandlet på plads allerede i foråret, med et utal af nedskæringsreformer, og forlig fra tidligere år.

Kontanthjælpsreformen forventes at give besparelser på en milliard. Og SU-reformen betyder besparelser for 2,2 milliarder kroner.

Langt flere er til gengæld kommet i uddannelse, så de samlede udgifter til SU er vokset en smule, mens taksameter-pengene til uddannelserne er faldet, så der bliver relativt mindre plads og undervisning. Og dermed fortsat dårligere kvalitet.

Blandt finansministerens salgsargumenter var penge til grøn omstilling, arbejdspladser og bekæmpelse af fattigdom.

Men for at sætte det i relief er de nye penge til grønne initiativer mindre end de 1,45 milliader kr. , der bruges på renovering af 6 km af Helsingørmotorvejen. Det der bliver sagt om grøn energi og omstilling, viser sig i praksis at være varm luft, mens motorvejsudbygningen fortsætter med uformindsket styrke.

Kommuner og regioner har sparet 40.000 ansatte siden 2009. Men nu skulle bunden være nået fortæller finansministeren: I 2014 er der plads til en vækst på 2000 ansatte, svarende til et øget offentligt forbrug på 0,5 procent.

Med erfaringerne fra de senere år betyder det reelt nulvækst, da besparelserne i det offentlige er større end vækstrammen.

Det konstaterer Dennis Kristensen fra FOA, der siger .

– Jeg er bekymret over, at regeringen lader velfærden sejle. Den stramme og overansvarlige finanspolitik vil med sikkerhed forlænge den økonomiske krise og have store konsekvenser for vores syge, børn og ældre.

– Kommunerne udviser i disse år en spareiver, hvor de har afskediget tusindvis af social- og sundhedsansatte, pædagogmedhjælpere og dagplejere – samtidig står der penge på kommunernes bankkonti, der egentlig var budgetteret til at skulle bruges på velfærd. De penge kunne regeringen tvinge kommunerne til at bruge.

Se hele FOA’s udtalelse

Finanslov lig med nulvækst

Der er ifølge TV-kanalernes mediekommentatorer gemt ca. en milliard kroner til at sikre, at Enhedslisten kan sætte sine fingeraftryk på den EU-dikterede nyliberale finanslov.

Den øger den sociale ulighed og gør de rige rigere og de fattige fattigere. Den fortsætter nedskæringspolitikken. Den fortsætter oprustnings- og krigspolitikken og har deponeret politisk og økonomisk handlefrihed i EU.

Den fortsæltter SRSF-regeringens kurs i samarbejdet med partnerne fra blå blok. Den løfter ikke økonomien ud af krisen. Den er uden fremtidssikring.


Se også


Finansloven, konkurrencestaten og Enhedslistens sigtelinjer

Netavisen 24. august 2013

Misvækstplan.dk: Nedskæringer for 12 milliarder i ’Ny moderne offentlig sektor’
Netavisen 20. juni 2013

’Tak Pelle Dragsted. Tak Bjarne Corydon! I klarer det flot’
Netavisen 25. maj 2013

 

Netavisen 28. august 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne