Ny officiel fattigdomsgrænse skønmaler de danske realiteter

Efter mere end ti års kritik af mangelen på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark er den nu fastlagt på et niveau, der markant underspiller den reelle fattigdom i det officielle danske velfærdssamfund.


Fattigdom og sult er en god anspore for løntrykkeri, mener de nyliberale EU-politikere

 

Det har holdt hårdt at får etableret en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Selvom både EU, OECD og alle de lande, Danmark normalt sammenligner sig med, og selvom det har været et højlydt krav fra mange sider i det sidste årti, har de toneangivende danske politikere veget udenom.

De har ikke ønsket, at der blev pillet ved glansbilledet af ’det danske velfærdssamfund’, hvor få har for meget og færre for lidt.

VKO-regeringerne under Fogh og Løkke var lodret imod en officielt grænse. Den risikerede at afsløre kendsgerninger, der var ubehagelige for dem: At fattigdommen har været stør stigende i hele det 21. århundrede, mens i den anden ende de rige er blevet superrige.

Helle Thorning-Schmidt blev til gengæld presset til at love at etablere end fattigdomsgrænse, når hun dannede regering. Den er nu kommet. Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har besluttet en beregningsmetode, som skal danne grundlag for fremtidige analyser.

Men har i forhold til det noget varierende opgørelsesmetoder internationalt at vælge den metode, der tæller det absolut laveste antal mulige fattige.

Ifølge den ny fattigdomsgrænse er 42.200 danskere økonomisk fattige (ifølge de senest tilgængelige tal fra 2010). Ca. en fjerdedel af disse er børn under 18 år.

Dermed har socialministeren lige skåret 80 pct. af fattigdommen i Danmark væk, som ville blive synlig, hvis man f.eks. anvendte EU’s beregningsmetode. Den siger, at hvis  indkomsten er  på under 60 pct. af samfundets middelindkomst (medianindkomsten),  regnes man for fattig.

Ifølge EU’s grænse var der 395.000 fattige danskere i 2006, mens der ifølge OECD’s, der lægger grænsen ved 50 pct. af medianindkomsten, var 173.000. Regeringens metode har altså yderligere barberet tallet ned til under 50.000. Studerende tæller ikke med i nogen af beregningsmetoderne.

Fattigdomsgrænsen flytter sig alt efter hvor mange personer der er i husholdningen, så hvis der én person er grænsen et rådighedsbeløb på 103.200 kr. årligt, ved tre personer er den 199.400 kr. og ved seks er den 302.300 kr.

For at være fattig efter den nye danske fattigdomsgrænse skal man ikke være studerende, ikke have en ’formue’ på over 100.000 kr. og i tre år hvert år have haft en indtægt på under de 103.200 kr.

–  Det er glædeligt, at der er fastlagt en grænse, så vi kan komme videre. Men det er stærkt bekymrende, at der med et pennestrøg er fjernet mere end 200.000 fattige i Danmark, siger Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælp forklarer det matematiske tyveri således:

”Først forsvandt der en stor gruppe med lave indkomster ved, at grænsen blev fastsat til 50%  (i stedet for 60%. Det betyder også at det er sværere at sammenligne omfanget af fattigdom i Danmark med det øvrige Europa.

Mellemregningen – antallet af fattige, der har en overførselsindkomst på under 50% af medianen, udgør ca. 242.000 (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Men så er der igen forsvundet en stor gruppe fattige, for der er indført yderligere et krav, for at blive talt med som fattig, eksakt at man skal have været fattig i mere end 3 år. Det betyder, at der er ca. 105.000 personer tilbage. (AE)

 Dette uagtet at regeringens ekspertudvalg om fattigdom netop har peget på, at selvom det sammenlignet med det øvrige Europa heldigvis er svært at blive fattig i Danmark, så er det meget svært at komme ud af fattigdommen igen.

Har fælden først klappet, sidder man i den. Derfor er det problematisk, at man skal være fattig så lang tid, for at tælle med i Danmarks nye fattigdomsgrænse.”

Se hele Dansk Folkehjælps pressemeddelelse
Ny grænse tryller 200.000 fattige væk

Med andre ord skal man være mere end ludfattig for officielt at kvalificere sig som fattig i Danmark. Fattigere end i noget andet EU-land.

Den ny grænse vil og dens definitioner forventes at slå igennem i den kommende tid. F.eks. har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd meddelt, at man går over til at bruge de nye kriterier.

Arbejderpartiet Kommunisterne har meget længe forlangt en officiel fattigdomsgrænse – se

For en lovmæssigt fastsat fattigdomsgrænse
Kommunistisk Politik 3, 2004

Bud på en fattigdomsgrænse i Danmark
Kommunistisk Politik 4, 2003

 

Netavisen 8. juni 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne