Vi skaber alternativet !

APKs 1. maj-tale 2013, holdt af Ebbe Riis Klausen på Den røde Plads i Fælledparken

Der sker uhørt vigtige ting for tiden. Der er et opbrud i gang, der ikke er set tidligere. Klassekampen er tilbage. Arbejdsgiverne har taget deres stærkeste kampmiddel lockouten i brug:  Lockouten. Og da fire uger ikke var nok til at knække lærernes mobilisering og kampgejst,  trådte lovgivningsmagten til.

Regering og folketingsflertal stod sammen om at lovgive og diktere lærerne en overenskomst, skrevet  af de offentlige arbejdsgivere i Kommunernes Landsforening og Moderniseringsstyrelsen.

Lærerlockouten er den største lockout i det offentlige nogensinde. Den endte med et forud planlagt politisk overgreb.  Men det er mere end historien om  magtfordrejning oppefra. Vores parti, Arbejderpartiet Kommunisterne, er overbevist om, at lockouten vil gå over i historien som  en ny begyndelse i den danske arbejderklasses og det danske folks kamp mod kapitalen og dens stat og betalte politikere.

Hvad er det da, der er sket? Lockouten har skåret ud i neon, at både den såkaldt ’rød’ blok og blå blok fører klassekamp mod det store flertal. Klassekamp helt ind i skolegården, helt der ned hvor det berører ´hundredtusinders liv og hverdag. Det er ikke fjern parlamentarisk politik. Det er deres nyliberale reformpolitik i praksis: Beskidt og brutal. En røverpolitik skabt og promoveret af EU.

Overalt i EU og overalt hvor kapitalistiske regeringer gennemfører deres nyliberale reformer ser vi samme sag: Gigantisk arbejdsløshed, intensive angreb på den offentlige sektor, massearmod. En ungdom uden fremtid.

Det er samme politik her. I langsommere tempo end i Grækenland, Italien og Spanien. Men samme retning. ’Rød’ og blå blok står sammen om at diktere forringelser. Systematisk og på område efter område. Forhøjet pensionsalder, forringet efterløn, dagpengenedskæringer, fleksjob-, førtidspension, kontanthjælp, SU-forringelser. De tager konsekvent fra de dårligst stillede for at give til de rige. Senest for at give kontanthjælp og SU til kapitalen i form af lavere selskabsskat.

Titusinder dumpes i fattigdommens massegrav med alle de sociale katastrofer for den enkelte og hans eller hendes familie, som følger med.

Nu er de enige om en ny plan – Misvækstplan.dk. En stribe  nedskæringsreformer i en samlet  pakke. Minusvækst i kommunernes budgetter frem til 2020. Det betyder tilbagevendende fyringer af offentligt ansatte, nedskæringer på skoler og daginstitutioner, på ældre-, pleje- og sundhedsområdet.

Nu skal Heldagsskolen igennem. Den skal lære børnene at blive en god arbejdskraft med lange dage og lidt fritid.  Første skridt i det var lockouten mod lærerne, der skulle knække deres fagforening og kampkraft. Hvem bliver de næste?  Der vil blive ført kamp mod hele den offentlige sektor og de almindelige ansatte. Hvem kan tro, de ansatte i den private sektor  vil slippe?

Reformerne begrundes med et løfte om halvandet hundred tusinde nye jobs. Men det er fugle på taget, som skal tages lige så alvorligt som andre valgløfter og påstande fra dem –som den om at Danmarks største problem er mangel på arbejdskraft, da de store koncerner havde flyttet industriarbejdspladserne til udlandet.
Lærerlockouten og lærernes flotte kamp har vist, så der ikke længere kan herske nogen tvivl,  at der ikke er afgørende forskel på en SRSF-regering og en VKO-regering. Det er de samme reformer, de gennemfører, det er den samme arbejdsgiverpolitik. Man kan ikke længere tro, at en ny regering fra en af blokkene vil føre en anden, en ny  og bedre politik.

Det nye i den politiske situation i vores land er at den danske blokpolitik nu står afsløret som et stort bedrag, Det er samme reaktionære politik uanset regering. Det er pest eller kolera.

Hvis man vil forsvare arbejdernes, de unges, det store flertals krav og rettigheder hedder det kamp mod begge de samarbejdende blokke. Enhedslisten har sat sig mellem to stole, og det holder ikke. Man kan ikke stemme imod den nyliberale reformpolitik, man kan ikke støtte lærerne – og samtidig støtte Helle, Margrete, Annette og Corydon!

Den ny situation aftegner  sig i et stort  politisk skred, der viser sig ved vælger- og medlemsflugt fra regeringspartierne. Socialdemokraterne har den ringeste vælgerstøtte i mere end hundrede år. SF balancerer på kanten af spærregrænsen. Og Enhedslisten konkurrerer med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om at blive det næststørste parti efter Venstre.

Det er klart opbrudstider.  Hvilken vej skal opbruddet gå?

Arbejderpartiet Kommunisterne er overbevist om, at kun et socialistisk samfund kan sikre velfærden for det store flertal.

Lige nu er det nødvendigt med en endnu stærkere kamp mod den nyliberale reformpolitik. Mod krigene og krigspolitikken. Mod EU – alle de nyliberale reformers ophav.

Lærerne har vist vejen: Sammenhold, organisering, optimisme, opfindsomhed. Misvækstplanen skal stoppes!. SU og kontanthjælp skal gå til dem, der har brug for den.

Derfor vender mange i dag på arbejderklassens internationale kampdag i bogstaveligste forstand ryggen til Helle Thorning og hendes regering . Der er tale om et brud med en gammel tradition  om det mindste ondes politik. Selv det mindste onde er for ondt.

Der må skabes et virkeligt alternativ til ’rød’ og blå blok. Af partier og organisationer, folkelige bevægelse og faglige og ungdomsorganisationer. Af alle de kræfter, der reelt vil bekæmpe nedskæringer og forringelser og insisterer på en anden og bedre politik.

APK har sendt et åbent brev til organisationer og bevægelser med forslag om at gå sammen om at påbegynde en sådan proces.

Derfor er parolen her 1. maj – og derfor er den fremover:

Hverken ’rød’ eller blå blok! VI skaber alternativet !


Netavisen 1. maj 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne