7 spørgsmål til DKU

Interview med DKU’s forkvinde Cathrine Pedersen
Til Arbejderens ungdomstillæg Avanti

– Hvilken rolle spiller parlamentarisme for DKU?
 
– Det vigtigste for os er selvfølgelig at mobilisere til og organisere kampen uden for folketinget. Den er altid afgørende for forandringer eller for at bremse de nyliberale angreb i form af EU’s såkaldte reformer. At tro på at f.eks. Enhedslisten kan få en blå regering til at føre rød politik er supernaivt.

– Hvordan forholder I jer til folketingsvalg, og hvorfor? Hvorfor boykotter I folketingsvalg?

– Vi opfordrede til at stemme blankt ved sidste folketingsvalg. Vi anbefalede ikke boykot. Et revolutionært parti i folketinget skal fremføre de folkelige krav, ungdommens krav. Det skal være talerør for og understøtte bevægelser og organisering uden for folketinget.

Det må under ingen omstændigheder stemme for krig, union og nyliberale nedskæringer. Sådan et parti eller sådan en liste findes for tiden  ikke i Danmark .

– Mener I ikke der er noget, som er forbedret siden den nye regering trådte til (f.eks. i forhold til flygtninge og indvandrere)?

– Jo, men retningen nedad er ikke ændret. EU’s reformer er ikke stoppet. Der er ikke skabt de nødvendige arbejdspladser og jobs. De unges situation og vores udsigter er ikke forbedret.

– Den samfundsforandring I ønsker, hvor kommer den fra, og hvordan?

– Vi tror at mange forskellige kræfter må gå sammen. Alle kræfter der er imod den nyliberale politik, imod krigspolitikken, imod EU. Alene er der ingen, der klarer det – partier, ungdomsforbund, bevægelser, fagforeninger.

En sådan samling imod både blå og ’rød’ blok og deres politik vil have et enormt potentiale til samfundsforandring.

– Hvad skal erstatte det repræsentative demokrati?

– I et socialistisk samfund og i forbindelse med en revolution, der sætter den herskende klasse på porten, må der opbygges nye demokratiske organer, der ikke domineres af kapitalens marionetter. Men hvilke præcise former må besvares af den revolutionære udvikling i fremtiden selv.

– Er det repræsentative demokrati overhoved demokratisk? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Alle kapitalistiske lande er ved at have en form for to-parti system. I USA hedder det demokrater og republikanere. I Danmark og EU socialdemokrater/socialister og borgerlige. Det er falske alternativer, som grundlæggende fører samme politik. Virkelig opposition usynliggøres.

Og de to falske alternativer og deres politikere og præsidenter er købt og finansieret af storkapitalen.

– Hvordan bør fagbevægelsen forholde sig til den ”nye” regering?

– Kæmpe hårdt og aktivt mod alle de nyliberale reformer – alle uden undtagelse. Fra pensioner, dagpenge til fleksjob, kontanthjælp, SU osv. Og gøre det sammen med de kæmpende kræfter først og fremmest i de andre EU-lande, med alle ofre for den nyliberale politik. Men det kræver en udskiftning af store dele af fagtoppen.

Netavisen 23. november 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater