SRSF’s nyliberale 2020-politik

SRSF-regeringen er i færd med at udstikke og gennemføre en langsigtet økonomisk politik, der ligger milevidt fra valgløfterne.

Til gengæld er det både en gennemførelse af EU’s generelle nyliberale økonomiske doktriner og de konkrete anvisninger i finanspagten, som Thorning-regeringen sammen med den tidligere regering vil tilslutte Danmark uden folkeafstemning.

Den såkaldte budgetlov, der nu køres igennem folketinget, er et element i den danske tilsutning til finanspagten.

Den uafhængige økonom og velfærdsdebattør Henrik Herløv Lund har i en hel stribe notater og kritiske analyser gennemgået de forskellige dele af SRSF-regeringens økononiske politik.

Klik på links’ene herunder for at se uddrag af Herløv Lunds artiikler og konklusioner vedrørende regeringens 2020- plan ( ’Smalvækst’ for det offentlige forbrug), budgetloven samt planen om at halvere kontanthjælp for de 25-30-årige,

Om SRSF Plan 2020 for offentlig ‘smalvækst’:

“Regeringen varsler smalvækst for velfærden og de offentlige udgifter de kommende år frem til 2020. Det skal angiveligt sikre de offentlige finanser og velfærden.

Smalvæksten vil på ingen måde sikre velfærden, men tværtimod amputere den ved fra 2014 frem til 2020 at bortskære yderligere mellem 48.000 og 64.000 personer fortrinsvis i kommunerne som følge af en samlet besparelse på det offentlige forbrug på mellem 24 og 32 mia. kr.”

Se
SRSF’s ”smalvækst” for det offentlige forbrug: Sikring eller ofring af velfærden?

Om budgetloven, der fremlægges som konsekvens af dansk tiltrædelse af EU’s finanspagt:

“Et sted mellem 50 og 60.000 offentlige stillinger skal altså fjernes. Indtil nu er der under nulvæksten nedlagt 20 til 25.000 stillinger. Da regeringspartierne allerede har annonceret at ville prioritere uddannelse og forskning og sundhed, ligger det lige til, hvor der til gengæld skal spares: Det bliver på børnepasning, folkeskole og ældrepleje samt svage og handicappede.

Budgetloven vil således medvirke til yderligere nedsmeltning af den kommunale velfærd.”

Se
SRSF’s endelige budgetlov: Sikring af økonomien eller amputering af stat og kommuners økonomiske handlerum?

Om forslaget om at halvere kontanthjælpsydelser til 25-30 årige:

“‘På finansloven 2012 var det for regeringen og Enhedslisten med rette vigtigt at afskaffe ”fattigdomsydelser”. Derfor er forslaget om halvering af kontanthjælpen for ”stærke unge” over 25 bemærkelsesværdigt, fordi det vil gøre ydelsen lavere end den lige afskaffede starthjælp.”

Se
På vej mod genindførelse af fattigdomsydelser?

Om reform af førtidspension og fleksjob:

“Der hvor kæden hopper af er, når SRSF indigneret afviser de nuværende ordninger med, at man her lader mennesker gå til spilde på passiv forsørgelse. Og med det som argument samtidig åbner op for kraftige nedsættelser af ydelserne for fremtidige førtidspensionister og fleksjobbere og for øget usikkerhed i form af midlertidige ydelser. For har mennesker i ressourceforløb mm ikke brug for et liv på anstændige leve- og indkomstvilkår, hvis de skal kæmpe sig tilbage til arbejdsmarkedet? Hvorfor ikke give behandlingstilbud på de nugældende ydelsesvilkår.”

Se
Mette Frederiksens udspil til reform af førtidspension og fleksjob: Hjælp eller økonomisk pisk?

De fuldstændige rapporter og notater kan også downloades fra hans hjemmeside
http://www.henrikherloevlund.dk

Netavisen 23. april 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne