Bekæmp fascismen i alle dens former!

Fællesudtalelse fra deltagerne på Revolutionært Sommertræf 2011

31. juli 2011

En uge efter terrorhandlingen i Oslo og massakren på Utøya afholder Arbejderpartiet Kommunisterne og Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund Revolutionært Sommertræf. Herfra sender vi den dybeste medfølelse til ofrene og deres familie.

Lejren er præget af tragedien, men det har ikke ført til at kampen mod nazismen er svækket. Beslutsomheden i kampen mod fascismen og nazismen er tværtimod styrket.

Gerningsmanden til denne afskyvækkende handling er erklæret national-konservativ og har påbegyndt et korstog – en hellig krig.

Gerningsmanden deler store dele af højrefløjens forestilling om civilisationernes kamp. En forestilling om at forskellige kulturelle og religiøse strømninger ikke kan leve fredeligt i samme land. En forestilling om at bl.a. muslimer og kristne er så forskellige, at det uundgåeligt vil føre til konflikt og i sidste ende krig mellem befolkningsgrupper.

Forestillingen betyder også at den vestlige civilisation står overfor både indre og ydre fjender. Dette er desværre en mainstream forestilling, der også findes i regeringspartierne og specielt i deres støtteparti Dansk Folkeparti.

De ydre fjender findes først og fremmest i de lande, hvor den overvejende del af befolkningen er muslimsk. De indre fjender er muslimerne og venstrefløjen – kulturmarxisterne som terroristen omtaler dem i sit manifest – der anses som de egentlige forrædere. Dem der er forrædere overfor deres egen kultur og civilisation.

Der er to logiske konsekvenser af denne menneskefjendske forestilling om verden.

  1. Den vestlige civilisation må om nødvendigt forsvare sig mod den ydre fjende – de muslimske nationer. Om nødvendigt med våben og om nødvendigt forebyggende ved imperialistiske krige.
  2. Den vestlige civilisation må forsvare sig mod den indre fjende – muslimer og venstreorienterede. Om nødvendigt med våben og om nødvendigt forebyggende ved at føre borgerkrig.

Arbejderpartiet Kommunisterne og Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund har de sidste 10 år konsekvent vendt sig imod dette forbryderiske og menneskefjendske verdensbillede og pegede på, at det var med til at legitimere krigene i Afghanistan, Irak og Libyen – samtidig med at det har legitimeret hetzen på muslimer og venstrefløjen i øvrigt – inklusive indgreb i ytringsfriheden og hårde straffe i sager i forbindelse med civil ulydighed.
                   
Dette verdensbillede har fået lov til at stå stort set uimodsagt i den offentlige debat. Et verdensbillede, der nu har givet udslag i, at de højrerabiate ikke bare rammer muslimer hjemme og ude, men også dem de anser for de virkelige forrædere – venstrefløjen.

Deltagerne på Revolutionært Sommertræf 2011 vil opfordre alle, inkl. folketingets partier, til at tage klart afstand fra ideologien om civilisationernes kamp – uanset hvem der fremfører den.

Muslimer er ikke vores fjender. Derimod er reaktionære fanatikere, der oppisker falske fjendebilleder med til at bane vejen for den rendyrkede fascisme og nazisme, en fare vi må tage alvorligt.

Vi skal afvise og bekæmpe fascismen i alle dets former, og Danmark skal aktivt bekæmpe racisme og nazisme – ikke understøtte den, hverken økonomisk eller ideologisk.

Netavisen 8. august 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne