Krig og kongerøgelse: Hvem står til rådighed for hvem?

Af Jan Nielsen, Arbejderpartiet Kommunisterne
Tale ved Rød 1. maj 2011 i Munkemose, Odense

Rød 1. maj Munkemose 2011

Da vi gik ind i 2011, begyndte en revolutionær bølge at slå ind over Nordafrika: Her er  millioner af mennesker berøvet de mest basale rettigheder, samtidig med at millioner bliver holdt i fattigdom.
De arabiske revolutioner er rettet mod despoti, fattigdom og mod USA og vesten, hvis indblanding har holdt regimerne ved magten.

Vores såkaldt ”civiliserede” vestlige verden har i årtier holdt hånden over disse regimer, hvor konger, sheiker og despoter har regeret på vestens præmisser ved hjælp af brutal vold og vestlige våben.

Senest har Dronning Margrethe tildelt Kongen af Bahrein, Jernkorset …. nej – Storkorset af Dannebrogordenen, samtidigt med at han overfaldt demonstrationer for mere demokrati, og skød på dem.
Og da samme konge ikke kunne styre sit ”uregerlige” folk, måtte han hente hjælpetropper fra et andet kongedømme, nemlig Saudiarabien.

Så længe olien fra disse lande står frit til rådighed for vesten, hvad betyder så middlealderlige fængsler med samvittighedsfanger, eller en afhugget hånd i ny og næ?
Nej, NATOS og vestens logik er: De arabiske lande tilhører så sandelig ikke araberne, de arabiske lande og deres olie skal stå til rådighed for den vestlige kapital!

Vores samfund skal stå til rådighed for kapitalen

Men hvad så i Danmark. Danmark det er da vores alle sammens, ikke?
Nej, en stadig mindre klike af rige og superrige ejer større og større dele af værdierne.
200.000 er fattige i Danmark ifølge OECDs tal. Og tallet stiger.
Hertil kommer de fattiges 50.000 børn.
Og her er ikke medregnet studerende på SU.

I den anden ende af samfundet er der nogen med for mange penge: For eksempel er der tilsyneladende nogen der har en milliard kroner for meget!
De har så spurgt om de ikke kan købe fjernvarmeselskabet i Odense.

I hvert fald har Odenses Borgmester Anker Boye, foreslået at sælge Byens fjernvarme for 1 milliard kroner. Men fjernvarmen er vores. Alt er betalt over vores og jeres varmeregning. Ikke af kommunale tilskud.
Borgmesteren vil sælge noget som ikke er hans.
Hvis vi ikke får stoppet tyveriet, og salget sker, så er der nogen som har betalt en milliard for at tjene flere penge.
Forrentningen af deres investering vil komme til at stå på DIN varmeregning.
Skal vi finde os i det? Er det vores, borgernes by, eller tilhører den kapitalen og dem der byder højest?

Jamen, Vi har da demokrati! ..Siger man.
Ja, spørgsmålet er blot: demokrati for hvem.?
Velfærdssamfundet udhules mere og mere.

Der vil snart blive flere og flere arbejdsløse som kommer  på bistandshjælp efter at VKO-regeringen nedsatte dagpengeperioden til to år.
Samtidig har har regeringen udset de arbejdsløse til at være gratis arbejdskraft i fire, 13 eller 26 uger, eller endnu længere perioder. Grundlovens ord om ret til arbejde, bliver til pligt til at arbejde gratis.
Arbejdsmarkedet er ikke for alle, men vi skal alle stå til rådighed for kapitalen.

Hvornår har vi, demokratisk besluttet at der skal tages fra de fattige og gives til de rige?

Nej, regeringen har omdannet vores samfund til et kæmpe tag-selv-bord for kapitalen.
Alle de værdier som generationer har opbygget, DSB, Postvæsenet og GIRO Datacentralen og mange flere er guldæg som overgives til kapitalen.
For slet ikke at tale om firmaer som Lindø som generationer af arbejdere har opbygget, det lukkes, produktonen flyttes til korea med dansk eksportstøtte.

Alle disse dårligdomme er ikke først og fremmest sket på grund af vores dårlige politikere. Det er markedsøkonomien som i Danmark og i verden suger profit ud af hvert eneste menneske, som skaber fattigdom i en rig verden, som ødsler med vores ressourcer, som forurener og som ødelægger vores klima.

Hvis vi skal vende denne udvikling må vi sige stop for privatiseringer.
Vi må kræve flere hænder til velfærd.
Stop undergravningen til den offentlige sektor.
Vi må kræve de danske tropper ud af Afghanistan nu og stop for krigen mod Libyen. Ingen nye jagerfly.
Stop for den megen klimasnak uden handling. Omstilling til vedvarende energi nu!

Et andet samfund er nødvendigt. Et samfund som sætter menneskene i centrum. Et socialistisk samfund.

Netavisen 2. maj 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne