Afgrunden truer i 2020: Rundbarber velfærdsresterne nu

VK-regeringen har fremlagt en stor nedskæringsplan – ’Reformpakken ’2020’ -  som den kalder ’et langtidsbudget for  Danmark’

Kommunistisk Politik 8, 2011

For VK-regeringen var verdenskrisen i 2008 et chok, der kuldkastede dens tal, beregninger og fremskrivninger. Den havde de ikke lige set komme. Den kastede sig imidlertid fortrøstningsfuldt ud i det store projekt for at redde det kapitalistiske Danmark og lade arbejderklassen og den brede befolkning betale med reallønnedgang og rundbarbering af de sidste rester af ’velfærden’.

Nu er den kommet sig så meget, at ’Genopretningspakken’ fra 2010 – en ’femårsplan’ der skulle redde den danske økonomi i 2015 – overtrumfes og videreføres af ’Reformpakken 2020’, der skal gøre kål på meget af det ’Genopretningen’ ikke fik med.

VK-ministrene og deres økonomer er tilmed blevet så dygtige, at de kan forudse, at underskuddet på de danske statsfinanser vil være på nøjagtig 47 milliarder kr. i 2020 – hvis der ikke gribes ind nu med nye nedskæringstiltag. Og det er hvad 2020-planen handler om: Nedskæringer og forringelser her og nu.

De 47 milliarders underskud fås ved at fremskrive tallene for rentebetaling af statsgælden, øgede pensionsudgifter og faldende statsindtægter fra Nordsøolien.

VK har ingen ide om, hvordan landet ligger i 2020!

Hjort gentager ’succes’

Det er ikke mere end et par uger siden, at det blev afsløret, at de tal, som VK brugte til at presse ’Genopretningsplanen’ igennem med, var forkerte. Finansminister Claus Hjort Frederiksen havde begået, hvad der smukt kaldtes en ’regnefejl’: Ministeriet havde overdrevet det forventede underskud på statsbudgettet for 2010 med 43,6 mia. kr. Det viste tal fra Danmarks Statistik, der blev offentliggjort i marts i år.

I  februar 2010Hjort Frederiksen meddelte EU-kommissionen, at statsunderskuddet ved årsskiftet 2010/11 ville være på 94.4 milliarder kr. Det svarede til 5,5 pct. af BNP. Dette indbragte Danmark en ’henstilling’ fra kommissionen om at spare 24 milliarder kr. Det er nemlig kun tilladt EU-landene at have et underskud på tre procent. Den netop besluttede Europagt, som Danmark har tilsluttet sig, vil sikre det nyliberale EU kontrol over de enkelte landes statsbudgetter.

Hjort var særdeles lydhør over for ’henstillingen’ fra EU. VK spillede så ud med ’genopretningspakken’, der skulle ’spare’ nøjagtig 24 mia. frem til 2013.
Keine Hexerei … bare talfusk.

Nu vil Hjort Frederiksen gentage success’en. Det ’forventede underskud’ i 2020 på 47 milliarder kroner kræver besparelser i den størrelsesorden, hvert år, startende nu – og ’Reformpakke 2020’ giver et konkret bud på det.

Smæk velfærden

Du får ingen efterløn, du skal være længere tid på arbejdsmarkedet og du får mindre i SU”, skriver nyhedsbureauet Ritzau i en kort opsummering af ’Reformpakken 2020’.

Efterlønsalderen vil gradvist blive sat op fra 2014. Og efterlønnen afskaffes helt for alle, som ved udgangen af 2010 var under 45 år.
Udskydelsen af efterlønsalderen gælder for alle, som ved årsskiftet var fyldt 45 år, men endnu ikke 57 år. Og når efterlønsalderen gradvist bliver sat op, bliver årene på efterløn også færre

Ud over udfasningen af efterlønnen vil regeringen hurtigere hæve folkepensionsalderen fra de nuværende 65 år til 67 år. For folk mellem 50,5 og 56 år ved udgangen af 2010 øges folkepensionsalder øges med et halvt til to år. For dem over 57 år berøres den ikke. Der sker heller ingen ændringer for dem under 50,5 i forhold til’Velfærdsaftalen’ fra 2006. De står i forvejen til forringet efterløn og en folkepensionsalder på 67.

Hjemmeboende studerende får simpelthen SU’en sløjfet! Og SU’en skal til udeboende kun udbetales i den normerede studietid.

Sådan er planen på felt efter felt. Det er ikke muligt her at gennemgå dem alle. Regn selv op til 47 milliarder – om året.

For et syns skyld skal den danske krigsmagt beskæres med 2 milliarder. Det er intet i forhold til udgifterne ved de ulovlige krige, Danmark deltager i. Og de skal nok blive fundet igen!

Planen betyder selvfølgelig også massefyringer i det offentlige og klapjagt på modtagere af overførselsindkomster, som man vil fjerne 100.000 af.

’Reformpakken 2020’ er kapitalistisk fup og et nyt gigantisk angreb på det store flertal.

Økonomiske katastrofescenarier som politisk metode

Økonomen Henrik Herløv Lund har en glimrende beskrivelse af VK-regeringens brug af økonomiske katastrofescenarier til at banke dens politik igennem. Han skriver i afhandlingen  ’Regeringens forventede 2020-plan’:

“At regeringen således fremmaner et bestemt økonomisk billede i politisk øjemed er ikke enestående under VK – regeringen. Tværtimod har denne regering gang på gang brugt en metode med at bokse velfærdsforringelser og nyliberalistiske reformer igennem som ØKONOMISK NØDVENDIGE ændringer.

Politik iklædes med andre ord som økonomisk nødvendighed. Det har for regeringen den store fordel, at der hermed sker der en afgørende ændring af debatten om regeringens linje fra at handle om valg mellem forskellige mulige politikker til at handle om fagøkonomi og hvad der er samfundsøkonomisk uomgængeligt. Politikken afpolitiseres og maskeres i stedet for som økonomisk rationalitet.

Hermed bliver det naturligvis langt sværere for befolkningen at gennemskue, hvad det handler om og debatten om regeringens politik indsnævres til et snævert anliggende for en udvalgt kreds af økonomer med vælgerne som tilhørere. Ja, der lægges nærmere op til at der ikke skal være debat, for økonomisk nødvendighed er jo hævet over diskussion.”

Se hele Henrik Herløv Lunds afhandling her i pdf
Regeringens forventede 2020-plan: Økonomisk afgrund truer – eller alligevel ikke?

Se ‘Reformpakken 2020’ her i pdf
Reformpakken 2020 – Kontant sikring af Danmarks velfærd

2020: Valg uden alternativer
Leder, Kommunistisk Politik 8, 2011

Netavisen 13. april 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne