Forbandede menneskeskabte radioaktivitet

Kommentar
Kommunistisk Politik 7, 2011

Længe, længe efter det er lukket. og formentlig revet ned, vil det danske atomanlæg Risø gå igen. De ‘uskadelige’ atomforsøg har efterladt sig en enorm mængde radioaktivt affald. Det meste betegnes som ’lavradioaktivt’, men der er også 500 m2 ’mellemradioaktivt’ overskud. Heri indgår 233kg bestrålede brændselsstave, som betegnes som ’problematiske’, i denne sammenhæng et andet ord for dødsensfarlige.

Nu vil regeringen have lavet en dansk atomlosseplads (betegnet som atomaffaldsdepot), hvor brændselsstavene og det øvrige affald kan kules ned til 30 meter under jorden, i 300 år.

Hvorfor man lige har fundet på en grænse ved 300 år, skal ikke kunne siges. Nedbrydningstiden for de farlige stave er meget længere.

22 steder siges at være egnede til at huse atomlossepladsen. 5-6 skal være særligt egnede. Det er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der har fundet frem til stederne. Det skal ikke undre, om det forslås, at eksportere det danske atomproblem nordpå!

Efter Tremileøen, Tjernobyl og Fukushima står det klart, at atomkraft ikke er sikker. Stråling fra atomproduktionen kan ikke deles i ’uskadelig’ og ’skadelig’. Og selv de mest avancerede sikkerhedssystemer kan svigte, hvis uheldet er ude. Og det er det med jævne mellemrum.

Der findes ikke sikre strålingsgrænser. Der findes ingen sikre atomvåben, ikke engang hvis de ikke bliver brugt. Der findes ingen sikre A-kraftværker. Og der findes ingen sikre atomlossepladser.

Atommagt nr. 1 USA er også det mest radioaktivt forurenede land i verden. Der findes 1623 lossepladser, mange af dem lækker radioaktivitet og har gjort det i årtier. Colombia-floden er stærkt forurenet. En del ligger i områder med høj risiko for jordskælv. Nedbrydningstiden for mange radioaktive stoffer er tusinder af år. Plutonium-239, som nu slipper ud af det løbske japanske kraftværk, har en halveringstid på 24.000 år. Uranium-235’s halveringstid er 700 millioner år.

Det er 65 år siden, atombomberne blev kastet over Hiroshima og Nagasaki. Ofrene og efterkommere af ofrene overvåges stadig. Misdannelser af fostre, aborter og  kræftrisikoen er fortsat høj. Radioaktiviteten bliver i systemet og virker videre i generationer.

Den 25. april var det 25 år siden Tjernobyl smeltede ned. Den største civile atomulykke nogensinde, som måske er ved at blive overgået af Fukushima. Millioner af mennesker er fortsat ramt og truede. Sterilitetstallene er voksende. A-kraft er et potentielt masseudryddelsesvåben.

Hvad slutresultatet for Fukushima-katastrofen bliver, vides endnu ikke. Værket er stadig løbsk, og den værst mulige katastrofe er endnu ikke indtruffet. A-kraft-tilhængerne bruger det som argument for, at det er en sikker energiform! Civilingeniør Peter Schoubye fra atomlobbyorganisationen Reel Energi Oplysning siger, at ’Et Tjernobyl hvert tiende år er stadig bedre end olie- og kulkraft’. Ja, og død ved kvælning er at foretrække for død ved drukning …

Det kan uden enhver usikkerhed konstateres, at skaderne som følge af den japanske katastrofe – på mennesker, dyr, afgrøder og natur – bliver enorme. Plutonium er sluppet ud, og forhøjet radioaktivitet er ikke bare målt i Japan, men også nået til USA. Det forsvinder ikke, men vil virke på lang sigt.

Atomkraften er farlig for menneskeheden og må afvikles. Aldrig har modstanden været større, og aldrig har teknikken til at udvikle alternativ og vedvarende energi været nemmere for hånden eller billigere. Alligevel satses stort på A-kraft, ikke bare i USA og EU (som bevæger sig forsigtigt lige nu), men også i energihungrende nationer som Kina, Indien og Rusland.

Atomvåben af enhver art er forbryderiske. Siden de blev udviklet under 2. verdenskrig og brugt over Japan har man forsøgt at få dem forbudt. Det er ikke sket.
Så vidt vides er der ikke blevet brugt egentlige atomvåben i krig siden 1946. Men det radioaktive affaldsprodukt DU (forarmet uran) bliver brugt i en meget stor del af produktionen af bomber, missiler og sprænghoveder, som igen bliver brugt af de imperialistiske lande i deres krige – mod Irak i den første Golfkrig, mod Serbien, i Afghanistan, igen i Irak og nu i Libyen.

I Irak er hele befolkningen blevet forgiftet af  DU. Antallet af aborter, misdannelser, kræft og andre sygdomme forårsaget af den udbredte brug af DU fra det amerikanske militær er voksende i hele befolkningen.

Byen Falluja blev i 2004 udsat for en uhyrlig krigsforbrydelse, da amerikanske tropper anvendte DU og hvid fosfor under et angreb på den aktive modstandsbevægelse. Da amerikansk og andet militær ikke har for vane at oplyse hvilke stoffer – forbudte eller tilladte – der indgår i deres våbenarsenaler og bomber, er det ekstremt svært at finde frem til nøjagtig hvilket eller hvilke våben, der har forårsaget de dramatiske konsekvenser. Det er en virksom miljøagent, der undergraver befolkningens sundhed, og de fleste er enige om det er DU.

I Falluja er de skadelige følger endnu større end i resten af Irak. 15 pct. af 547 babyer født på et af byens hospitaler havde alvorlige defekter, viser en undersøgelse, 11 pct. blev født inden der var gået 30 uger, og 14 pct. af fostrene blev spontant aborteret.  Efter invasionen i Irak er forholdet mellem nyfødte drenge og piger forrykket, der fødes 15 pct. færre drenge.

Atomvåben af enhver art er forbryderiske og må forbydes og tilintetgøres. Både de højradioaktive atombomber og de DU-forstærkede sprængemner. De katastrofer, som er påført de ramte befolkninger i de ulovlige krige må belyses og søges afhjulpet. Det militære hemmelighedskræmmeri må knækkes …

Er det alt sammen ønsketænkning og illusioner, så længe store politiske og økonomiske interesser i krig og krigsproduktion er på spil? Når imperialistiske regeringer, krigsmonopoler og militarister bestemmer spillet og spillereglerne?

Desværre ja!

Netavisen 2. april 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne