Retten til et liv efter arbejdet

Leder
Kommunistisk Politik 2, 2011

VKO går til valg på sikre, at danskerne skal have den seneste tilbagetrækningsalder og dermed den højeste pensionsalder i den sammenlignelige verden.

Da den notorisk løgnagtige statsminister i sin nytårstale gjorde det klart, at han ville bryde det elendige såkaldte ’velfærdsforlig’ med socialdemokraterne og De radikale fra 2006, ’glemte’ han at sige, at han udover lynhurtigt at slagte efterlønnen (for alle) også vil hæve pensionsalderen for alle.

Fjern efterlønnen og hæv pensionsalderen! er parolerne. Det er ikke ligefrem hvad almindelige danskere vil flokkes på Slotspladsen for at demonstrere for. Til gengæld vil der være jubel i EU’s hovedkontorer i Bruxelles, hvis planen går igennem.

I 2030 skal den generelle pensionsalder, folkepensionsalderen, være 68 år. Muligheden for tilbagetrækning fra 60/62 år (og for en fleksibel tilbagetrækning) skal helt væk. Og så vil man indføre en fremadskridende pensionsalder efter 2030.

Der vil for fremtiden være konstant usikkerhed om, hvornår man kan gå på pension. Men ifølge finansministeriets beregninger vil en nyfødt fra 2011 kunne forvente at få folkepension som 74-årig! De nyfødte kan ikke spørges, om det er det de vil – men alle andre over 18 kan svare for dem.

Efterlønnen skal afskaffes helt for alle, der i dag er under 45 år, uanset om de har betalt til ordningen eller ej. Men folk over 45 vil heller ikke kunne regne med den store gevinst. Er man født i andet halvår 1965 vil man først kunne gå på efterløn, når man er 67½ og på folkepension et år senere, når man er 68½.

Kun hvis man er født i 1953, eller før, vil man være berettiget til at gå på efterløn som 60-årig, selvom alle andre også har betalt til ordningen for at have den mulighed. Er man fra 1954 eller senere bliver pensionsalderen simpelthen sat i vejret.

VKO-flertallet vil fratage dig retten til et liv efter arbejdet. Fratage almindelige folk den ret – for millionærer og lignende gælder som bekendt helt andre regler. Og de vil gøre det med en sådan nidkærhed, at den tredje alder forsvinder. Der bliver ingen glad pensionisttilværelse. Med mindre du bliver handicappet og alvorligt syg, fysisk eller psykisk, og livet derfor er knap så sjovt, skal du regne med at arbejde til døden.

Det er VKO’s seneste ’velfærdstilbud’ til børn som unge og  midaldrende. Siger man ja tak og holder VKO ved magten er man selv ude om det – og så dum har ingen lov at være.
 
Pensionsslagtningen er helt efter EU’s anvisninger. For EU-landene skal ”sætte mere ind på at afskaffe efterlønsordninger og hæve den lovbestemte pensionsalder”, som det hedder i EU-kommissionens rammeplan for EU-landenes økonomiske politik i 2012, den første såkaldte årlige vækstundersøgelse, der skal lægge rammerne for medlemslandenes finanslove fra næste år og sikre gennemførelsen af EU’s politik også hos de skeptiske.

– Vi må hurtigst muligt gennemføre pensionsreformer og sikre os, at dagpengeordningerne tilskynder folk til at arbejde, sagde kommissionsformand Manuel Barroso ved forelæggelsen, og erklærede:  Der er tale om en ny fase i den europæiske integration.

VK-regeringen har begejstret tilsluttet sig EU’s politik for ’økonomisk regeringsførelse’ med mulighed for strafsanktioner over for de enkelte medlemslande, som ikke gennemfører unionens politik. Også S, De Radikale og (sikkert) SF slutter op.

Udover opgivelsen af den økonomiske selvbestemmelsesret vil VKO ved det kommende folketingsvalg også have mandat til at fortsætte krigene. Den har tilmed planer om at udsende danske kampsoldater til Afrika, i første omgang til Somalia.

Da S/SF sidste sommer fremlagde deres ’Fair løsning’ konstaterede APK:
Vi risikerer altså både VKO’s nedskæringer og halverede dagpenge – og at skulle arbejde længere.

Det er et rigtig skidt perspektiv, og det er ikke blevet mindre sandsynligt -  til trods for den forstærkede valgkampsretorik. Tværtimod er der nu stærke bestræbelser i gang for at kombinere VKO’s og EU’s nedskæringsplaner og S/SFs merarbejdsplan, skidtet med lortet, pode pesten ed koleraen. Ikke mindst efter er valg, uanset vinderen.

APK har derfor opstillet ’12 krav til en ny regering’, uanset hvilken, som vi opfordrer arbejderne og det brede og progressive Danmark til at gå sammen om!

Netavisen 21. januar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne