Det regerende højres fattigdom  

Leder
Kommunistisk Politik 17, 2010

Anders Fogh Rasmussen har netop aflagt officielt besøg i Danmark efter flugten til NATO-hovedkvarteret i Bruxelles, hvor han har fået midlertidigt asyl, og arbejder på at smede en endnu tættere militær alliance mellem USA og EU i NATO.

Måske det er den gamle løgnemesters genopdukken, der har fået VKO til at skyde med skarpt, i al fald skarpe ord, mod Sverige, der snart går til valg. Fogh beskyldte som bekendt i sin tid alle krigsmodstandere for at ’støtte Saddam Hussein’, hvad der var en alvorlig anklage i et land i krig og med krigslovgivning. Det var også ham, der gjorde de snuskede Muhammed-karikaturer i Jyllands Posten til en ’principiel kamp for ytringsfrihed’.

VKO vil udstrække deres politiske ’succes’ til Sverige. De ser meget gerne at Dansk Folkepartis klon Sverigesdemokraterne kommer i Riksdagen og får en central rolle i svensk politik. I ramme alvor hævder de, at Sverige ikke er lige så ’demokratisk’ som Danmark – og forlanger internationale valgobservatører sendt dertil. Alt sammen fordi DF-klonen ikke kan få anbragt racistiske valgannoncer, der hetzer mod muslimer og indvandrere, optaget i en del af dagspressen og medierne.

VKO forlanger ’ytringsfrihed’ for nazister, fascister og den ekstreme reaktion.

VKO-propagandisternes kampagner har altid et skjult formål ud over at hetze mod ’fjenderne’: Nemlig at aflede opmærksomheden og skjule sandheden om de sociale og politiske ulykker, de skaber og har skabt. Fakta forties eller belyves, og de er eksperter i at se fjender og problemer, hvor ingen findes.

Så undgås kritik og modstand – f.eks. mod gennemførelsen af ’genopretningspakken’, de kommunale nedskæringer og finansloven. Eller de uendelige krige som den kriminelle krig i Afghanistan, som Fogh nu er chef for.

Og dermed holdes også fakta skjult om de miserable forhold i Danmark, som Fogh og Løkke er gået forrest for: Faldende realløn, stigende arbejdsløshed, et voksende antal udsættelser og boligløse, krig, miltarisering  o.s.v. o.s.v. Burkaer, romaer og svenskere bliver store ’problemer’ – hvad der er et andet ord for syndebukke..

Her er nogle kendsgerninger om den voksende fattigdom i Danmark.  ’Velfærdsdanmark’ rummer meget lavt sat 300.000 fattige. Hver femte er studerende. Fraregnes disse, er antallet af fattige steget med 50 pct. på seks år. 65.000 børn vokser op i fattigdom. I det seneste år er antallet af fattige børn forøget med 13.000.

Det fastslår en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), hvis direktør, Lars Andersen, mener, at regeringens beskæftigelsespolitik har slået fejl:
– Filosofien om at gøre livet mere surt som gulerod for at få folk i arbejde kan de arbejdsløse ikke leve op til.
Man kan også sige, at der ikke bliver flere arbejdspladser, fordi folk sulter og lider nød.

VKO-regeringen har konsekvent nægtet at opstille en officiel fattigdomsgrænse. AE har derfor fastsat grænsen ved alt, der ligger lavere end bistandshjælpen!
– Det er både 300 timers-reglen, kontanthjælpsloftet og introduktionsydelsen, der har skubbet flere ud i fattigdom, konstaterer Lars Andersen.
Kendsgerningerne hårde nok: Velfærdsdanmark er passé!

Antallet af tvangsudsættelser af boliger underbygger dette. Domstolsstyrelsen oplyser, at 3.912 blev smidt ud i 2009, hvilket er en fordobling i forhold til 2002. Antallet af tvangsudsættelser har simpelthen aldrig været højere.

– Politikerne bør i allerhøjeste grad tage problemet alvorligt. Det er en stor gruppe af udsatte mennesker, som er overset, og det er en gruppe, som ser ud til at vokse og vokse, siger Gunvor Christensen, socialforsker i Det Nationale Forskningscenter og forfatter til en omfattende undersøgelse, der belyser, hvorfor lejere bliver smidt ud af deres bolig. Problemet er specielt stort i hovedstadsområdet.

Socialminister Benedikte Kiær (K) betegner de nye tal om boligudsætningen som ’meget bekymrende’, men hun afviser, at regeringen bærer skylden for udviklingen.
Dette er også en standardreaktion efter Foghs opskrift: Kan et problem ikke afvises, hykles bekymring. Derefter sker intet, andet end at der affyres nye salver mod en ’fjende’.

For VKO er ikke ansvarlig for noget som helst, og slet ikke noget skidt, aldrig nogensinde. De pinlige sandheder holdes skjult, mens skytset rettes mod muslimer, krigsmodstandere, sosu’er og Sverige.

Netavisen 3. september 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne