1. Majdag i enhedens tegn skaber optimisme for fremtiden

Tale ved Alternativ 1. Maj Århus 2010
Af Kaj Rudi, Arbejderpartiet Kommunisterne

Kaj Rudi på Alternativ 1. maj Århus 2010Velkommen til jer alle der er ved Alternativ 1. Maj. Velkommen til jer, der tager afstand fra de skabs-borgerlige partier som SF og SD.
Velkommen til jer, der arbejder på at vende samfundet til et samfund med lige ret og velfærd. Til et samfund der kæmper for de svage. Til et samfund der siger nej til at hjælpe de rigeste med at blive rigere. Velkommen til alle jer, der går ind for, at der ikke længere skal skæres ned for de svageste og for den almindelige arbejdende befolkning.

Alternativ 1. Maj er alternativ derved, at der for første gang i 8 år er skabt en enhed om, at der skal være en anden 1. Maj i Århus, end den parlamentariske socialdemokratiske – og fagtop-styrede 1. Maj i Tangkrogen.

Vi er også alternative derved, at vi mener, at vi ikke kan forlade os på de valgte politikere, men at vi må tage sagen i vore egne hænder i dagligdagen. Bevægelse bliver skabt fra neden. Forandring bliver skabt gennem handling og organisering.

Vi vil fælles skabe bevægelse og handling mod de herskende forhold i landet, hvor de få rige har for meget, og de mange har for lidt, og får stadig mindre. Vi er enige om at gå mod regeringens mantra; ”Den der har for meget, skal mere gives”.

Det vigtigste mål jeg vil påpege, er at vi først og fremmest vil have den siddende regering væk. Regeringen må stoppes og sættes på porten. Væk med Lars Løkke og co., Væk med kapitalens regering.

Hvad betyder det at regeringen er kapitalens regering?
Det betyder simpelthen at regeringen den danser efter de allerrigeste koncerner og pengetankes pibe, at den danser efter de multinationale koncerners pibe, og her især USA’s kapitals pibe. Jeg tror ikke, at nogen væsentlige love bliver udformet, uden kapitalen har et stor ord om ikke det  afgørende ord at skulle have sagt her.

Den verdensomspændende økonomiske krise har hærget Danmark i mere end halvandet år. Den har haft store og alvorlige konsekvenser for titusinder af den danske arbejdende befolkning.
Dertil kommer, at regeringens viderefører sine krigseventyr, med ekstra million-regninger til flertallet.

Og ikke nok med dette. Regeringen har givet de allerrigeste millioner af kroner som gavepakker i ”krisehjælp”.
Desuden har de rigeste modtaget ”socialhjælp” i form af skattelettelser.
Mærsk og andre får op mod 325.000 kr. om året i skattelettelser.
De 10.000 rigeste får 115.000.
En almindelig LO familie får 5.900 kr. i skattelettelse, og småkårsfolk får et stort 0.

For at føje spot til skade planlægges og gennemføres nu yderligere drastiske nedskæringer i den i forvejen så undergravede velfærd.

Finansministeren siger at der nu skal skæres 13 mia. og Nationalbankens direktør Hr. Bernstein overtrumfer med, at der skal skæres 34 mia. kr. på resterne af befolkningens goder

På verdensplan har krisen betydet et yderligere kolossalt opsving i folkenes lidelser. Trykket fra de imperialistiske herrer er blevet mangedoblet. Arbejdsløshed, sult, voldelig undertrykkelse og død er fremtiden for millioner af verdens fattigste befolkninger under imperialisternes økonomiske verdensomspændende krise.

Modsat har folkene også sat sig til modværge, som vi ser det i EU-landet Grækenland, hvor store dele af befolkningen kun kan se sult og armod som fremtiden.

Borgerskabet i hele verden og deres imperialistiske system, med monopolerne, bankerne og forsikringsselskaberne forsøger at sno sig ud af deres egen krise, det økonomiske kaos og morads de selv har drevet verden og folkene ned i.

Borgerskabet har en hel klar klassebevidsthed. ”Det bliver ikke os som herskende klasse, der kommer til at betale. Vi skal nok også nok denne gang få den arbejdende pøbel til at betale vores krise”, siger de i deres loger.

Mod deres klassearrogance sætter vi vores klasses bevidsthed, og råber, at vi vil skabe enheden for at lade de rige selv betale deres krise.

Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse

Arbejdsløsheden er et stadigt stigende problem. I bekæmpelsen af arbejdsløsheden bruger regeringen det eneste middel der ikke koster dem penge. De bekæmper stadig de arbejdsløse, sender dem i udsigtsløse ”jobtræning” som løntrykkere, og i nytteløse uddannelsesforløb, uden indhold. I stedet skal der skabes reelle arbejdspladser og uddannelse. Sæt reelt arbejde i gang. Opgraderuddannelserne i stedet for at undergrave dem.
Tag pengene fra de skandaløse præstigeprojekter spekulanter og byrådet har sat i gang overalt i byen.

En bolig til alle er en menneskeret.

-Denne simple sandhed for befolkningsflertallet i Danmark, burde landets regering også sande. Men retten til en bolig gælder ikke i dette land. Her er endnu et sted hvor krisen rammer de i forvejen svageste, som blandt andet kan ses ved eksplosionen af antallet af hjemløse. Titusinder er nu ikke sikre på at have tag over hovedet den kommende nat. Der er både tale om den stadig hurtigere sociale udstødning af de svageste, men dertil er kommet en ny gruppe, nemlig de der simpelthen er smidt ud af deres hjem, leje eller ejerboliger, fordi de ikke så sig i stand til at betale huslejen.
Her i byen er boligmanglen for de unge katastrofal. Vi opfordrer derfor til at bygge boliger der er til at betale.

Stop angrebene på ungdommen.

De unge står for skud over et bredt felt. Manglende uddannelse lige fra folkeskolen. Nedskæringer overalt på ungdomsuddannelserne. Manglende praktikpladser. Indskrænkningen af demokratiet ikke kun på universiteterne, men også på gaden, fængsling af børn, og meget andet.
Krigspropagandaen fra regering, det såkaldte Forsvar, og medierne er især rettet mod ungdommen. Løgne om kapitalismens evige løkke og uundværlighed, banker ud af højttalerne hver time på døgnet.
Ungdommen skal ikke finde os i det, men tage magten tilbage.

Vi kræver velfærden tilbage. Vi vil ikke længere finde os i, at regeringen forringer forholdene for de syge, for børnene, de gamle, arbejdsløse, studerende, hjemløse. Jeg kunne blive ved at opremse områder hvor alvorlige forringelser foretages.

Denne 1. Majdag i enhedens tegn skaber optimisme for fremtiden.
Men også mange andre steder i samfundet gryr det, folk går til modstand.

Jeg citerer her fra bladet Hus Forbi, de hjemløses blad, hvor Jens Høvsgaard skriver;
”Flere og flere åbner munden og synger Christiansborg og det skæve Danmark lodret imod. Vi har netop taget afsked med det forgangne år, og godt det samme. Det var alligevel ikke værd at gemme på. Derimod er jeg overbevist om, at det årti, vi nu har taget hul på, bliver mindeværdigt og markant. Når jeg lægger øret til jorden, hører jeg en sang, der tager til i styrke. En sang med et krav om at gøre tierne til anstændighedens årti. Det årti, vi om mange generationer vil se tilbage på, som dengang vi tog Danmark tilbage.

Lad os bringe denne optimisme med ud hvor der arbejdes mod nedskæringer, der hvor kampen tages op mod kapitalismen.

Til afslutning vil jeg udtrykke mine håb for fremtiden:
Arbejderklassen og den øvrige arbejdende befolkning må afvise at betale krisen. Vi vil lade det hovedrige borgerskab betale deres egen krise. En krise de selv har skabt, ved at opretholde en døende kapitalisme kapitalismen som system.

Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi vil have et system hvor kriser, arbejdsløshed og forarmelse kan undgås, må det være et socialistisk system.
Jeg mener at socialismen er fremtiden her i landet som på verdensplan.

Netavisen 3. maj 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne