Nazi går fri: Modstandsfolk terrorsigtes

Leder
Kommunistisk Politik 8, 2010

Det virker nogle gange som om 2. verdenskrig og den danske besættelse havde den forkerte vinder. 70 år efter den 9. april 1940 er Danmark igen i krig på den gale side (som da det officielle Danmark støttede Hitlers krige) og det ikke nazismen og dens gen- og nyfundne danske tilhængere, der dømmes ved domstolene.

Den danske nazileder Jonni Hansen har fået ’rettens’ ord for at han har frie hænder til at sprede åben nazistisk og racistisk propaganda. Til gengæld er gamle modstandsfolk i hælene på den groteske højesteretsdom mod Patrick MacManus og Foreningen Oprør blevet slæbt for retten, anklaget  for at støtte terrorvirksomhed. Happy Days Are Here Again, som de plejede at sige i Berlin.

Frikendelsen af Jonni Hansen ved ”retten” i Roskilde gør endeligt op med to retsprincipper, som har været gældende efter sejren over nazismen: At nazistisk virksomhed og nazipropaganda er kriminel (Det danske naziparti blev forbudt efter befrielsen) og at der eksisterer et reelt lovforbud mod spredning af racistisk hadpropaganda, pogromernes forløber.

Jyllands Postens karikaturtegninger fik med VKO-regeringens støtte i praksis gjort op med lovforbudet mod krænkelser af religion og trossamfund (muslimer, jøder, kristne osv.). I al fald er der frit slag for krænkelse af muslimer. Nu er racismeparagraffen i praksis væk. Der er grønt lys for ikke bare nazi, men alle andre indvandrerfjendske og racistiske organisationer, Dansk Folkeparti indbefattet, til uden risiko for retsforfølgelse og straf at sprede deres beskidte hetz.

Jonni Hansen var tiltalt for at have overtrådt paragraf 266b stk. 2 i straffeloven. Den lyder sådan:
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

I paragraffens stykke 2 understreges med en skjult, men bevidst reference til erfaringerne med nazismen, at »Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed«.

Jonni Hansens nazister var bragt for domstolen for i 2006 at have uddelt løbesedler i Gladsaxe og Bagsværd, som hetzede mod ’den farvede syndflod’. Teksten var ren og uforfalsket nazipropaganda, lettere opdateret i forhold til teksterne i 30erne og første halvdel af fyrrene i sidste århundrede.
Det hed f.eks.:
‘De demokratiske partier ophøjer de racefremmede til herrefolk i vort land, medens de fornedrer os danskere til andenrangsborgere! Vi siger stop nu! Der er kun én løsning, og det er ud med de fremmede.’

Jonni Hansen og hans nostalgiske flok driver ifølge Roskilde ret ikke racistisk hetz og ikke racistisk propaganda, når de agiterer for et racerent og arisk Danmark og fordrivelse og udrensning af ikke ’racerene’. Dommeren mente, at der ikke var tale om propaganda, men om løbesedler, der skulle udbrede kendskabet til synspunkterne hos et politisk parti!
Det er langt ude, og den ekstreme højrefløjs internetsider jubler.

Nazis ’synspunkter’ har været afprøvet. Det kostede mere end 50 millioner mennesker livet. Og derfor konkluderede international ret, at nazi ikke var politik, men forbrydelse. Derfor blev nazistisk propaganda, virksomhed og partier forbudt efter 2. verdenskrig.

Som under besættelsen er det nu modstandsfolk, der kommer for retten og utvivlsomt vil blive dømt for terrorstøtte i kølvandet på dommene over Fighters+Lovers og Foreningen Oprør, der udfordrede USA’s, EU’s og de danske terrorlove ved at vise solidaritet med det palæstinensiske PFLP og det colombianske FARC. Horserød-Stutthof Foreningen og dens formand Anton Nielsen sigtes efter terrorloven for at have indsamlet og overdraget i alt 17.690 kroner til de to modstandsorganisationer. Samtidig palæstinensiske PFLP og columbianske FARC.

Samtidig er formanden for Den Faglige Klub i København Viggo Toften-Jørgensens hjem blevet ransaget og der er rejst sigtelse mod ham og klubben for at  overtræde terrorlovene på grund af støtte på 10.000 kr. til en mordtruet FARC-fagforeningsmand og et bibliotek.

Krige vender op og ned på alt, og Danmark er i krig, for nuværende sammen med USA og NATO.
Nazi er fin og legitim, og modstand er terror.

Netavisen 15. april 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne