København – mod krise, krig og reaktion

Kommunalvalgsplatform for Arbejderpartiet Kommunisterne i København

Arbejderpartiet Kommunisterne: Bøger - ikke bomberLars Løkke Rasmussen mener at børn ned til 12 år skal bærer fodlænker, at den kriminelle lavalder skal sænkes til 14 år, at forældre til børn der ikke er under uddannelse eller har arbejde skal straffes økonomisk. Regeringen har sat fokus på lov-og-orden samfundet. Tilsyneladende er samfundet truet af børn! Og det i så høj grad at børn ned til 12 år skal straffes på lige fod med voksne. Hvad sker der?

Høje straffe til fredelige demonstranter der ikke flytter sig hurtigt nok når politiet siger det – Bøller bliver demonstranterne kaldt af regeringen. Forslag om forbud mod foreninger, der ser det som sit højeste mål at hjælpe mennesker i nød. Hvad sker der?

Forhåndscensur og top-forsvarschefer der lyver. En forsvarsminister og hans spinddoktor der sender bøger de vil have forbudt til pressen. Hvad sker der?

En regering der giver kæmpe skattelettelser til de rige og milliardstøtte til banker, men lader arbejdsløse sejle deres egen sø. Hvad sker der?

Arbejderpartiet Kommunisterne har siden sin stiftelse i 2000 kæmpet for at forandre Danmark i en positiv retning. Vi vil gerne have at solidaritet mellem mennesker igen kommer i fokus. Kapitalismens grådige og ødelæggende tendenser har med krisen vist sin destruktive kraft. En kraft der er blevet forstærket af regeringens nedskærings-, uligheds- og krigspolitik.

Regeringens kamp mod børn, indvandrere, ældre, arbejdere og studerende samt krige mod Afghanistan og Irak har haft voldsomme omkostninger for vores samfund. Omkostninger der ikke kun viser sig økonomisk, men også socialt. Befolkningen bliver splittet mellem dem og os – de fremmede skal vi frygte og bekæmpe lyder retorikken.  Men vi vil ikke lade os splitte. Vi mener at den bedste vej til integration er ved at skabe fælles værdier – skabe bedre forhold for os og for ”de fremmede”. Vi Kæmper imod de sociale ghettoer, der samler problemerne og skævvrider samfundet.

Vi mener at børn, unge, ældre, arbejdere og studerende er en ressource og ikke et problem. Problemet er ikke os, men dem der insisterer på at fremme egoismen, grådigheden og uligheden. Vi kæmper hver dag en kamp mod krig, krise og reaktion – det er en kamp der også gælder dig.

For os er det afgørende at man ønsker reelle forandringer, stoppe krigene, stoppe diskrimineringen og stoppe den nuværende nedskærings-, og ulighedspolitik. Det er der desværre ikke nogen af de nuværende partier der vil.  Budgetforliget for Københavnskommune for 2010, som alle partierne har godkendt, indeholder således nedskæringer for næsten 200 millioner kroner på skoler og daginstitutioner. Derfor kan vi ikke anbefale nogle af partierne. Men vi vil opfordre dig til selv at tage aktiv del i kampen for et bedre samfund.


Det er vores by – Vi skal alle være hér!

Vi vil have lov til at leve i vores by uden hver dag at frygte for vores fremtid.  Vi vil sikre vores børn en tryg opvækst og vores ældre en værdig alderdom. En fejlslagen lands- og kommunalpolitik har desværre ikke givet håb om en bedre fremtid. For APK er det vigtigt at København er en by med plads til mennesker.

Klima er et kollektivt ansvar!

Forurening dræber. Der er i dag alt for mange biler i København og antallet vokser hele tiden. Flere biler betyder mere støj, flere trafikuheld og mere forurening. Vi mener at der skal drastiske og kollektive løsninger til for at sikre vores fælles fremtid.

Et vigtigt skridt er at mindske privatbilismen i København, men det kræver en hurtig og omfattende investering i den kollektive trafik. Men prisen betyder også noget for folks valg af transportmiddel – derfor foreslår vi at den kollektive trafik skal være gratis. Undersøgelser viser at det samfundsøkonomisk ikke er ret dyrt at gøre den kollektive trafik gratis for alle.

Bøger i stedet for bomber!

Hvert år bruges der milliarder af kroner på militæret. I finanslovsforslaget for 2010 er der helt præcist afsat 22,675 milliarder kroner til militæret. Det skyldes ikke mindst krigene i Irak og Afghanistan. Samtidig forventes en nedskæring på 2,5 pct. på de københavnske folkeskoler i 2010. Det er ikke acceptabelt. Vi mener at samfundet skal investere i bøger og ikke i bomber.

Billige daginstitutionspladser NU!

Københavns kommune har ladet forældre til småbørn i stikken. En ”fejlberegning” har betydet at der i dag er langt flere børn end der er plads til i vuggestuer og børnehaver i København. Sparehensynet har vejet tungere end ønsket om at se realiteterne i øjnene. Også i 2010 spares der på daginstitutioner. I alt forventer man en besparelse på 3,5 pct. på københavnske daginstitutioner i 2010. Vi har brug for flere og billige daginstitutionspladser nu. Vi bør sikre vores børn en bedre fremtid.

Stop kriminaliseringen – Arbejde til alle!

Fjernelsen af hashhandlen fra Christiania flyttede den lukrative forretning væk fra det åbne og ud i et mere lukket miljø. Kampen om hashmarkedet var en væsentlig årsag til eskaleringen af ”bandekrigen”.  Regeringens eneste løsning på problemet har været mere lov-og-orden. Visitationszoner, nedsættelse af den kriminelle lavalder, fodlænker til børn osv.

Vores forslag er radikalt anderledes.Sørg for at alle unge får arbejde, praktikpladser og studiepladser. Det er den eneste langsigtede løsning. Legaliser hash og fjern dermed en af bandekrigens økonomiske årsager. Stop opbygningen af politistaten, hvor alle problemer løses med vold og magt.
I længden er den udvikling langt farligere for vores samfund.

Netavisen 26. oktober 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne