Finanslovforslaget: Regeringen lurepasser

Økonomen Henrik Herløv Lund konstaterer i en analyse af de økonomiske udsigter for 2010, regeringens krisestrategi og forslaget til finanslov for 2010, at regeringern synes tilfreds med en høj arbejdsløshed, der vil bremse lønudviklingen, og kun af taktiske grunde udsætter omfattende angreb på velfærdsbudgetterne.

Her er hans resumé af analysen:

Med finansloven for 2010 fremlægger regeringen Lars Løkke Rasmussen sin første egenhændige finanslov. Selvom der synes at være et opsving på vej tyder alt på, at ledigheden fortsat vil være stor og stigende i 2010 og formentlig vil nå over 200.000 i 2011. Der er altså fortsat brug for en aktiv krise og finanspolitik, der bekæmper ledigheden og øger beskæftigelsen og den økonomiske vækst.
Men regeringen synes mere optaget af – med det stigende statsunderskud som alibi – ikke at gøre nogen ny indsats af betydning for at øge den økonomiske vækst.

Det er det stik modsatte af  økonomisk fornuft, som handler om i økonomiske krise – og arbejdsløshedstider at inddæmme at nedsvinget bliver for dybt og, langvarigt og om at få ledige hænder og produktionsressourcer i arbejde hvilket langt hen ad vejen også er samfundsøkonomisk fornuftigt, idet det reducerer de offentlige udgifter og øger skatteindtægterne.

Meget tyder på, at VK – regeringen egentlig mener, at en arbejdsløshed på 100 til 125.000 egentlig er ganske udmærket af hensyn til lønudviklingen.
Regeringen forsøger derfor på den ene side at gøre kun det absolut nødvendige mod ledigheden indtil næste folketingsvalg. Og alt tyder som anført på, at regeringen er langt mere optaget af statsunderskuddet og egentlig gerne ville gennemføre et omfattende økonomisk indgreb på foranledning heraf.

Men for at vinde valget satser regeringen imidlertid på at udsætte et sådant indgreb til valget evt., er vundet. Derfor handler regeringens overordnede økonomiske politik pt. om at lurepasse. Er valget vundet, vil regeringen bekende kulør og gennemføre en klar nyliberalistisk økonomisk politik med hele batteriet af Arbejdsmarkedskommissionens forslag til velfærdsforringelser.

Regeringens udspil til finanslov for 2010 er i god overensstemmelse hermed dette lurepasseri, idet det tydeligt er bebudet, at der IKKE iværksættes nye initiativer af betydning for at øge beskæftigelsen.

Alt tyder derfor på, at finansloven for 2010 bliver de spildte muligheders finanslov. Hvilket  ikke bare er til skade for arbejdsløsheden, men også til skade for den økonomiske vækst og velstanden.

Se hele analysen her

FINANSLOVEN FOR 2010: De spildte muligheders finanslov?

Netavisen 26. august 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne