PET-skandale: Hvidvaskning og forsætlig arkivdestruktion

Klaus RiisPET-kommissionens rapport behandler i et af bindene overvågningen af, hvad den kalder ’den antiimperialistiske venstrefløj’ indtil 1989.
Blandt de partier og organisationer, PET prioriterede højt, var DKP/ML (Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister).

Kommissionen siger bl.a. følgende om PET og de såkaldte maoister (som DKP/ML fejlagtigt kategoriseres som):

”Fra slutningen af 1970’erne og i 1980’erne var det især KAP, KAml samt DKP/ml, der havde PET’s interesse. De to første blev ikke set som nogen væsentlig trusselmod den lovlige samfundsorden. Til gengæld betragtede PET DKP/ml som en”særdeles rabiat gruppe”, og især noteredes det fra PET’s side, at den revolutionære retorik blandt DKP/ml’erne blev ledsaget af en række uroskabende aktiviteter. Størst succes synes DKP/ml at have haft blandt arbejderne i byerne. Langt den overvejende del af PET’s indsamling af oplysninger skete ved hjælp af åbnekilder, men PET gennemførte også enkelte indgreb i meddelelseshemmeligheden.Desuden synes PET at have haft kilder i omkredsen af DKP/ml.”

Klaus Riis, redaktør af APK’s blad Kommunistisk Politik, var formand for DKP/ML fra stiftelsen i 1978 indtil 1997. PET-rapporten – altså i hele den periode , hvor partiet behandles i PET-rapporten. Han siger:

– Rapporten er ren hvidvaskning af PET og de skiftende regeringer, der efter NATO-instruks gennemførte en særdeles aktiv overvågning, registrering og generel kamp mod enhver opposition til USA’s og NATO’s verdensorden – og af al faglig og politisk aktivitet af betydning. Alle officicielle retningslinjer blev overtrådt, og befolkningen løgnagtigt bildt ind, at der ikke foregik registrering af lovlig politisk virksomhed.

Klaus Riis, formand for DKP/ML, sammen med Enver Hoxha på Albaniens Arbejdets Partis 8. kongres i Tirana, 1981– Afsnittet om DKP/ML i perioden er skandaløst (Bind 9, s. 222-242). Udover det  generelt er usagligt og skrevet af politisk aktiv nuværende informationskonsulent for Den Danske Europabevægelse ,besvarer det ikke et eneste af de spørgsmål,  der blev rejst parlamentarisk i forbindelse med nedsættelsen af PET-kommissionen. De drejede sig  bl.a. om hvorvidt PET havde foretaget indbrud i partilokalerne, foretaget rumaflytning, registreret abonnenter på Dagbladet Arbejderen eller stillere for partiet ved folketingsvalg.

– Afsnittet om DKP/ML udgøres af ret detaljerede beskrivelser af nogle enkelte dele af partiets virksomhed i begyndelsen af 80’erne, ikke mindst på Fyn og i dele af Jylland, hvor partiet stod svagest. Der er intet om København og overvågning af partiets centrale adresser. Det giver et helt skævvredet billede.

Klaus Riis tilføjer, at en del af forklaringen på den dårlige belysning af PETs overvågning af DKP/ML måske skal findes i en beskeden note, der lyder sådan:

” Det skal bemærkes, at de fleste af sagsakterne om DKP/ML inklusive de personregistreringssager, der blev oprettet i den forbindelse, er makuleret i slutningen af 1990’erne. Afsnittet bygger derfor hovedsageligt på oversigtsbeskrivelserne i PET’s årsberetninger, på sammenskrivningerne i PET’s emnekort samt en enkelt bevaret personregistreringssag.”
(Note 735, s. 229)

– Kommisionen giver ingen forklaring på, hvorfor sagsakterne angiveligt er destrueret eller hvem der er ansvarlig herfor. Det hænger utvivlsomt sammen med at de ville være for afslørende af PETs metoder, infiltration og ulovlige aktiviteter, til at tjenesten kan bære at få det belyst, udtaler han.

– Vi er overbeviste om, at en del af personsagerne fulgte med i forbindelse med splittelsen af DKP/ML i 1997, der førte til dannelsen af den partiforberedende organisation Oktober, af DKU i 1999 og APK i 2000. De ligger sikkert under et andet navn, som PET-kommissionen ikke har fået udleveret.

Se også
Intet belæg for konklusioner om PET og DKP/ML
Af Klaus Riis 02.07.2009

Netavisen 25. juni 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne