16. oktober 2008: Enver Hoxha 100 år

Af Klaus Riis
Kommunistisk Politik 19, 2008

Enver Hoxha

Enver Hoxhas 100-års-dag  den 16. oktober vil blive markeret med møder og seminarer, arrangeret af marxistisk-leninistiske partier og organisationer i mange lande. For Enver Hoxha (16. oktober 1908 – 11. april 1985) spiller stadig en betydningsfuld rolle i en historisk periode, hvor kapitalismen er i så voldsom og dyb en krise som nogensinde, hvor imperialismen dag efter dag viser sig for folkene som et krigsgalt, men også råddent og døende system, og hvor millioner af mennesker søger vejen til et andet og bedre samfund, som kun kan være et socialistisk samfund.

I en lang periode, der dækkede størstedelen af sidste halvdel af det 20. århundrede, stod Enver Hoxha i spidsen for et lille, men ægte socialistisk land, og for et revolutionært kommunistisk parti – Albaniens Arbejdets Parti.

Den borgerlige propaganda søger at fremstille det socialistiske Albanien som noget i retning af et middelaldersamfund, præget af uhyre fattigdom og tilbageståenhed. Tværtimod rev Enver Hoxha og det kommunistiske parti gennem den antifascistiske modstandskamp, revolutionen og opbygningen af socialismen det lille land ud af dets halvfeudale tilværelse, hvor folket blev udbyttet af godsejere, importerede konger og imperialistiske eventyrere.

Landet blev elektrificeret og industrialiseret i et tempo, der langt overgik den langsommere, men længere udvikling i mange kapitalistiske lande.  Folk kom på skolebænken, analfabetismen blev afskaffet, der blev skabt jobs, der stoppede den evige emigration, der blev udviklet en arbejderkjlasse, der ikke eksisterede før socialismen. Levealderen blev fordoblet, befolkningstallet flerdoblet.

Det skete altsammen i kraft af det albanske folks egen indsats, ved dets egen akkumulation af kapital, helt uden imperialistiske lån og kreditter – og uden slavebindende ’bistand’ fra de tidligere socialistiske lande, der med Sovjetunionen i spidsen med den revisionistiske kontrarevolution efter Stalins død genoprettede kapitalismen – hvor til sidst selv den socialistiske forklædning blev afkastet til fordel for uhæmmet udplyndring og privatisering af samfundsejendommen.

I over 40 år holdt Enver Hoxha og hans parti kursen og fortsatte opbygningen af socialismen og kampen for socialismen i hele verden på basis af marxismen-leninismen, den videnskabelige socialisme.

Det gav Enver Hoxha og hans parti styrken til at fortælle sandheden om den dødsdømte kapitalisme og den nødvendige revolution.

Enver Hoxhas værker, hvoraf mange foreligger på dansk, er en utrolig rig kilde til at forstå kapitalismen og imperialismen i dag. I dem trækker han en klar skillelinje til revisionisterne, de falske kommunister, som erstatter kampen for revolutionen og socialismen med ’fredelig overgang’ og overtagelse af det borgerlige statsapparat. Intetsteds er den sovjetiske degeneration til kapitalisme og Kinas udvikling i retning af en imperialistisk magt beskrevet klarere. Som skarpe analyser af en kritisk periode i den internationale kommunismes historie er hans værker uovertrufne.

Men den største betydning af Enver Hoxahs værk ligger i, at det kan yde vejledning og give retning til den revolutionære bevægelse af i dag, hvor der mere end nogensinde er brug for revolutionær klarhed.

Se
Hvad sagde Enver Hoxha?

Netavisen 9. oktober 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne