Kriser: Værre end i 30’erne

Kommentar
Kommunistisk Politik 12, 2008

Kapitalismen og dens kriser: Et korthusDer er fødevarekrise. Der er energikrise. Der er klimakrise. Der er dot.com-kriser og subprime-kriser. Der er boligkriser, økonomiske kriser og politiske kriser. Kapitalismen og imperialismen er de mest kriseskabende og kriseplagede sociale systemer, der kendes. Kriserne er indbyggede og uundgåelige.

Af det kapitalistiske systems kriser er den tilbagevendende økonomiske krise – overproduktionskrisen – den mest grundlæggende, som den mest dramatiske fase i dens cyklus af opsving, boom, krise, og mere eller mindre langvarig depresssion.  Efter boomet kommer nedturen, og de ’blinde’ markedsøkomiske kræfter slår hårdt. De stærkeste overlever; talrige går under, fordi de f.eks. har købt hus eller lejlighed på det gale tidspunkt, eller må sælge, når markedet er stopfodret.
 
Tag nu boligkrisen: Efter friværdifesten venter de magre år. Mange vil blive mast i den kapitalistiske kværn. Danske ejendomspriser er overvurderede og ligger 15 pct. højere end de burde, siger IMF (Den internationale Valutafond) i en analyse. Sjovt nok kommer sådanne analyser ikke, og hvis de kommer får de ingen konsekvenser, når det hele går derudaf og opaf. IMF anbringer Danmark sammen med Spanien og Frankrig, hvor der også har været byggeboom og rekordpriser på fast ejendom, som de mest sårbare økonomier i Europa.

Fogh har fulgt George Bush og USA i neoliberalt tykt og tyndt, og desværre har danskerne måtte følge med. Nu er det kommet til den tynde ende, og der er ingen vej ud af kriserne, der bliver dybere og dybere.

Den 29. maj skrev The Economist om den amerikanske boligkrise:

”Uheldigvis afslører nye tal i denne uge, at boligprisernellerede er faldet mere i løbet af de seneste 12 måneder end i noget år under   Den Store Depression i 1930’erne. (…) det seneste fald i pålydende priser er allerede er meget større end de 10,5 % fald i 1932 på depressionen´s værste tidspunkt. Og situationen ser om muligt endnu værre ud, end den forekommer. I de deflationære 1930’ere var Amerika´s prisniveau faldende, så i faste priser faldt boligpriserne meget mindre end de gjorde nominelt. I dag kører inflationen for fulde omdrejninger, så ejendomspriser er faldet med rystende 18% i faste priser i løbet af det forudgående år. I faste priser er gennemsnitsboligen nu 16% mindre værd end på toppen i 2006, og det store overskud af usolgte huse antyder, at priserne vil falde yderligere. Hvis det  er tilfældet, så kan den bristende boligboble føre til et større samlet prisfald end det 26% store fald i faste priser over fem år i 1933.
De fleste vil kalde dette en temmelig destabiliserende kontraktion.”

Kapitalismens kriser flettes sammen og virker ind på hinanden. Samtidig siges der sjældent noget sandt om økonomien ogde virkelige økonomiske forhold i de borgerlige medier, så det er rigtig svært for almindelige dødelige at gennnemskue de faktiske forhold. I øjeblikket eksploderer energipriser og fødevarepriser. Er det på grund af knaphed på fødevarer og/eller olie?  Er det spekulation, eller begge dele?

En amerikansk skribent med speciale i geopolitik F. William Engdahl har set nærmere på olieprisstigningerne. Han konkluderer:
En forsigtig beregning viser at mindst 60 % af dagens pris på 128 $ pr. tønde råolie stammer fra ukontrolleret spekulation med futures (fremtidige værdier) fra investeringsfonde, banker og finansgrupper (…) De amerikanske regler tillader spekulanter at købe en kontrakt på fremtidig råolie på Nymex og kun betale 6 % af kontraktens værdi. Med den nuværende pris på 128 $ pr. tønde betyder det, at en handlende i futures kun skal lægge omkring 8 $ på bordet for en tønde. Han låner de resterende 120 $. Denne ekstreme ’margin’ på 16:1 er med til at drive priserne op på et vildt urealistisk niveau og udskyde bankernes tab på subprime-lån og andre katastrofer på den almindelige befolknings bekostning.”

Under Bush og Fogh og de øvrige neoliberale regenter fjernes kontroller og restriktioner for monopolerne, og det betyder uanede muligheder for spekulation – dvs for banker og finansselskaber og gigantmonopolerne. Alt foregår i det dunkle. Først skabte de nyliberale dereguleringer subprimekrisen, nu søger finansinstitutionene at rode sig ud af den med nye fiduser. Begge gange på almindelige dødeliges og den brede befolknings bekostning. Det er ikke oliemangel og knaphed, der sender enrgipriserne i vejret. Det er monopolpriser og spekulation. 

Foghs nyliberale ven Bush lader seddelpressen rulle for at finansiere sine krige – på amerikanernes og sine allieredes bekostning. Almindelige amerikanere ser deres realløn udhulet og levestandard i hastigt fald af inflation og prisstigninger. Der er kriser og kriser – og det kan blive værre end i 30’erne. Vi er kun ved starten.

Netavisen 6. juni 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne