Foghs nytårsløgne

Mere i løn - Flere hænderKrigsforbryder Foghs nytårstale blev traditionen tro brugt til at lancere regeringens egen politiske dagsorden. Spørgsmål, der intet blev sagt om i valgkampen få måneder tilbage, står nu på dagsordenen: EU og økonomisk krise og den gode krig. En lang liberalistisk løgnehistorie.

Kommunistisk Politik 1, 2008

Med krigsforbryderen og lystløgnerens nytårstale som skoleeksempel på det røgslør af propaganda,  som regeringen omgiver sig med, er det værd at se nærmere på enkelte dele.

Danmark er ikke velfungerende, som Fogh praler med. Hele den økonomiske struktur er bundrådden. Forbrugsvarer er produceret på den anden side af jorden, og sejles og transporteres på lastbil tusindvis af kilometer, fordi det er legalt at tjene penge på den billige arbejdskraft i fattige lande. Højkonjunkturen har som i tresserne været baseret på spekulation i hastigt opført byggeri, og finansieret med spekulation i stigende ejendomspriser.
Det virkelige behov for sunde, brandsikrede og energirigtige boliger og arbejdspladser er ikke blevet dækket. Til gengæld står masser af mennesker i bundløs gæld for et tag over hovedet.

Danmark er ikke et mulighedernes samfund. Kun de rige har muligheder, de fattige har hverken mulighed for en længerevarende uddannelse eller et arbejde, der ikke giver risiko for nedslidning eller pludselig død på byggepladsen.

”Et samfund med frihed til forskellighed”  er blevet regeringens valgslogan, og skal ikke misforstås sådan,  at der skal gives frihed til Christiania eller bare almindelige gode folkebiblioteker i de mindre byer.

Nationalistisk

”Vi kan alle glæde os, når Danmark og danskere gør det godt og sætter aftryk i verden.Det er resultatet af dygtige danskeres arbejdsomhed, ihærdighed og opfindsomhed. For mange i verden omkring os er Danmark et forbillede og eksempel til efterfølgelse.”

Hvem mon det er? Er det ikke nærmere sådan, at Danmark ses som det er, et lille reaktionært land,  der lever som halehæng til USA og Englands imperialistiske ambitioner.
Det skaber ikke fælles glæde når A.P.Møller koncernen kan kalde sig en af verdens største ved gang på gang at lade hånt om sikkerhed og arbejderrettigheder.

Gennem mange år blev befolkningen tudet ørerne fulde af, at  Danmark havde verden bedste sundhedsvæsen, verdens bedste skole, osv.
Sandheden har altid vist sig at være middelmådig.

Den onde cirkel

Den kapitalistiske økonomi betyder, at kriser er et fast tilbagevendende fænomen. I korte perioder er arbejdsløsheden relativt lav, men kun for gennem lang tid at være meget høj. Hvilket især rammer ungdommen og de ufaglærte hårdt. Fogh pralerier om, at det går ’næsten for godt’ er derfor en uvidenskabelig og historieløs løgn. Højere løn til offentlige ansatte vil ikke betyde krise. Krisen er her allerede og kan slå igennem i løbet af 2008, om så alle arbejdede gratis.

Kravet om en løn, der modsvarer stigende udgifter og en rimelig andel i stigende produktivitet og rekordoverskud, betyder kun,  at der ikke er så meget til skattelettelser til monopolerne – og i sidste ende til direktørernes bugnende lønningsposer. På 10 år er topchefernes lønninger tredoblet – og de offentlige chefer er fulgt godt med de private. For 25 år tjente en direktør i en af landets 60 største virksomheder i gennemsnit 6,5 gange så meget som en industriarbejder. I 2005 tjente direktøren 14,7 gange mere end arbejderen.

Mangler der medarbejdere, skyldes det hovedsagelig regeringens egen dumhed og manglende vilje til at organiserer tingene på en fornuftig måde. I stedet for tryghed og gode arbejdspladser har man valgt privatisering og kontrolsystemer.

Virksomhederne bliver ikke tvunget til at flytte produktionen, men flytter konstant uanset lønniveau, fordi det er legalt at løbe efter den billigste arbejdskraft og oversvømme landet med skrammel.

I FOA bliver nytårstalen med rette tolket som en slet skjult trussel om et regeringsindgreb under forårets overenskomster, og som et brud på den ’officielle’ holdning under valgkampen,  hvor Fogh ikke ville tale løn ‘af hensyn til overenskomstforhandlingerne’.

Tyrannisk

Under inspektion af de danske soldater i Afghanistan har alle ifølge Fogh levet op til hans forventninger om ’holdninger’ og ’værdier’.
Det må kaldes en grim anklage mod den gruppe af meget unge tropper, der er sendt ud i et forbryderisk ærinde. Regeringen og statsministeren må selv stå til ansvar for deres kriminelle handlinger, der i løbet af få måneder har kostet et stort, men ukendt antal afghanere livet.

Krigene i Afghanistan og Irak udkæmpes ikke for den almindelige befolkning i Danmark, de kæmpes for USAs og Vestens interesser i regionen.
Forestillingen om, at krigens terror kan knuse enhver selvstændig tanke hos irakere, afghanere eller noget andet folk – og dermed sikre deres genopbygning som amerikanske lydstater – vil aldrig lykkes.

Foghs tale nævnte ikke med et eneste ord de mange tusinde ofre i de lande, Danmark har været med til at angribe, men de få danske ofre blev til gengæld nærmest helgenkårede.
Det hænger ikke sammen at kalde ethvert tab af danske menneskeliv ’smerteligt’, og så prøve at omklamre alle danskere med den forestilling, at den anden side ikke eksisterer, ikke har smertelige tab, ingen familier der venter forgæves.

Krigspropagandaen fortsatte med evindelig henvisning til 11. september og de udokumenterede anklager mod modstanderne af de kolonialistiske krige og besættelser, som med folkeretten i hånden bekæmper aggressorerne.

”Hvis alle sagde: Vi vil ikke sende soldater for at forsvare frihed og fremme fred, ja, så ville tyrannerne terrorisere verden”, meddelte løgneren Fogh.
Det er simpelthen verden på hovedet, når små, tilbagestående og fattige lande uden stærkt militær påstås at tyrannisere verden, mens verdens stærkeste og største militærmagter fra flere end 100 militærbaser spredt over hele kloden bomber løs.

Efter sin egen definition er Fogh en af denne verdens rigtige tyranner.
Nogen burde komme og bombe Danmark for at få fred.

Anti-kommunisme og EU

Fra glashistorien om terrorkrigen til Unionens ikke mindre selvglade selvforståelse: Anden Verdenskrig var nok ødelæggende, men kommunisterne var hård undertrykkelse! Nu er alting blevet godt igen takket være samlingen i EU.
”Efter to generationers hård kommunistisk undertrykkelse bag Jerntæppet og Berlinmuren kunne vi endelig lukke ét af de mørkeste kapitler i Europas historie. Et nyt Europa blev født.”

Fogh gentog regeringsprogrammets erklæring om,  at der skal tages stilling til EU-forbeholdene. Forhandlingerne med den enige ’opposition’ om, hvordan den kommende afstemning skal tilrettelægges, er i fuld gang. Men at det bliver nævnt betyder, at det er så godt som sikkert,  at det bliver allerede i 2008.

Brintvås

Han har iingenting påNogle studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) blev fedtet ind i nytårstalen af den grund, at de havde deltaget i en konkurrence med forsøgsbiler.

Fakta er følgende: Olieselskabet Shell afholder hvert år en konkurrence for studerende;  det er ikke et ”verdensmesterskab”. At et oliefirma på den måde forsøger at få goodwill hos kommende ingeniører, kan kun lade sig gøre,  fordi DTU og lignende uddannelsesinstitutioner er delvist privatiseret. De studerende skal selv ud og søge sponsorater -  og de pågældende havde bygget deres gokart-lignede køretøj med dimser fra dansk industri.
Opgaven blev skrevet på engelsk, hvad der er et krav fra potentielle arbejdsgivere, men også til dels hemmelig, således at ingen kunne få indsigt i teknologien, fordi evt. nytænkning skal kunne sælges eller patenteres.

Statsministerens bemærkning om at ”Brint er en lovende energikilde for fremtiden” er propaganda for en teknologi,  der i øjeblikket ser ud til at være meget langt ude i fremtiden. Brint er det, som olieindustrien og Bush gerne vil satse alle forskningsmidlerne på, fordi det vil sikre at biler bliver ved med at køre på benzin mange år endnu.

Brint er slet ikke i sig selv en energikilde, det kræver masser af energi at producere. Så der er heller ingen gevinst for miljøet, ingen unge danskere at være stolt af.
Det er en stor fed løgn som viser, at Fogh-regeringen ikke har tænkt sig at ændre deres motorvejspolitik en tøddel.

Danskerne i kakkelovnen

Sådan kunne man blive ved med nytårstalen, Afsnit efter afsnit, løgn efter løgn.
Den borgerlige regering har lagt i kakkelovnen til danskerne. Trods de store folkelige protester og strejker fortsætter Fogh sin katastrofale nyliberale kurs uden vaklen, efter et nyt folketingsvalg vundet på løfter og bedrag.

Så længe bevægelserne imod krig, union, nyliberal udplyndring o.s.v. er splittet op og kun kæmper på hver deres lille interesseområde, så vil Fogh og Co. sidde trygt på  taburetterne.

Se også

Foghs euro-løgne
Kommunistisk Politik 1, 2008

Fiasko fra Bali til København
Kommunistisk Politik 25, 2007

Netavisen 3. januar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne