Foghs 100 forslag til ‘kvalitetsreform’

Kommunistisk Politik 13, 2007

Trepartsaftalen blev indgået tids nok til, at Fogh kunne overholde den forud fastlagte plan for offentliggørelse af ‘førsteudkastet’ til den såkaldte ‘kvalitetsreform’ af den offentlige sektor, som fremlægges i næste folketingssamling.

Med vanlig spindoktor-styring er der opstillet 100 (ikke 97 eller 117) forslag til, ‘hvordan den offentlige sektor kan gøres bedre’.

De 100 forslag er angiveligt samlet i syv omfattende dokumenter, der med spindoktorernes formuleringer handler om ‘brugerne i centrum’ , ‘attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling’ , ‘ledelsesreform – kompetente, professionelle og synlige ledere’ , ‘institutionerne skal tænke nyt og udvikle kvaliteten’ , ‘stærkt lokalt selvstyre’ , ‘afbureaukratiseringsreform’ og ‘flere hænder til nærvær og omsorg’ .

‘Kvalitetsreformen’ er en samlebetegnelse for ti mindre lovkomplekser, ti ‘mindre reformer’ eller ‘delreformer’, som samlet sigter på yderligere liberalisering af den offentlige sektor. En del af forslagene kommer fra trepartsaftalen. Andre dele er dækket ind af de aftaler, som regeringen har indgået først med kommuner og regioner om deres økonomi næste år.

Disse omfatter ‘rekrutterings- og fastholdelsesreform’, ‘styrelsesreform’, ‘kompetencereform’, ‘motivationsreform’ og en ledelsesreform.

Længere på arbejde

Aftalen mellem regeringen, kommunerne, Danske Regioner, LO og Akademikernes Centralorganisation – den såkaldte trepartsaftale – skal blandt andet lokke ældre til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Der skal formuleres en seniorpolitik på alle offentlige arbejdspladser, ligesom der bliver sat 600 millioner kroner af i årene 2008-2011 til initiativer, der skal fastholde de ældre medarbejdere. Og nogle af pengene skal bruges til at oprette nye skræddersyede stillinger til folk tæt på pensionsalderen.

Mere uddannelse

De helt store økonomiposter i treparts- og kommuneaftalen vedrører mere uddannelse til arbejdende i den offentlige sektor, herunder i løbet af en mere end femårig periode (frem til 2012):

– 1.100 ekstra pladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper; frit optag og praktikplads til alle elever.

– 1.000 ekstra pladser til den pædagogiske grunduddannelse.

– Opkvalificering af ikke-uddannede medarbejdere i den offentlige service.

– Voksen-elevløn til alle over 25 med mere end et års relevant beskæftigelse under ungdomsuddannelse.

Ved OK-aftalerne på det offentlige område i 2008 skal der træffes nye aftaler om kompetencer, videre- og efteruddannelse.

Børn skal lege mindre

Blandt regeringens 100 lyse ideer til kvalitetsreform for den offentlige sektor er også én, der går ud på at skolebørn skal lege mindre. SFO’erne – der har afløst de velfungerende fritidshjem, der engang fandtes – skal nu gøres til en snedig del af skolesystemet og terperiet. Regeringen vil indføre mål og indholdsbeskrivelser i SFO’erne.

Blandt andet skal kommunerne sætte fokus på fritidsordningernes rolle i forhold til lektielæsning og idræt – med andre ord skal der læses lektier.
En garanti for øget kvalitet i barnelivet uden for klasseværelserne…

Se også

Oplæg til efterårsvalg
Leder, Kommunistisk Politik 13, 2007

”Kvalitetsreform” og Trepartsaftale – Et dække for markedsgørelse og privatisering
KP 13, 2007

Blåstempling af Foghs reaktionære politik
Faglig kommentar, Kommunistisk Politik 13, 2007

Netavisen 21. juni 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne