Et centrum for Mossad-aktivitet

Af Klaus Riis
Kommunistisk Politik 16, 2006

Den israelske udenrigsminister Tzipi Livni besøgte København den 29. august – og få timer senere kunne udenrigsminister Per Stig Møller meddele, at Danmark var parat til at sende tre krigsskibe til Libanon som del af den FN-styrke, der er aftalt med krigsforbryderstaten Israel.
Dette forløb understreger Danmarks enestående nære forhold til det zionistiske Israel, som konsekvent har overtrådt FNs beslutninger og resolutioner vedrørende palæstinenserne, og som senest ensidigt har brudt våbenhvilen med Libanon og fortsat bomber Gaza.

Det er ganske få steder i verden, det ville gå an at modtage aggressoren i en ulovlig krig, en af de hovedansvarlige for krigsforbrydelser i Libanon og mod palæstinenserne, byde på frokost med de danske partiledere og forhandlinger om Danmarks ‘indsats’ i Libanon med den danske udenrigsminister lige op til et møde i udenrigspolitisk nævn om dansk deltagelse i endnu en krig i Mellemøsten. Det kan desværre lade sig gøre i dette land.

Tzipi Livni kunne inden afrejsen meddele, at hun var fuldt tilfreds med Danmark og det danske bidrag til Israels krigsførelse mod Hizbollah og Libanon. På mødet i nævnet samme eftermiddag fik regeringen nemlig opbakning til at udsende tre skibe til ‘FN-styrken’ på 15.000 mand, der er på vej til Libanon under fransk kommando.

Den danske udenrigsminister med det nære forhold til sin israelske kollega har været en vigtig drivkraft i at få denne militærmission op at stå.
Den israelske krigsforbryders venskabsbesøg forkynder for alverden, at det officielle Danmark fastholder sin nære alliance med den zionistiske morderstat Israel. Danmark vil bidrage til den af Israel blåstemplede FN-militærmission med korvetten ‘Peter Tordenskiold’ og to såkaldte Standard Flex-skibe. Skibene er klar til afsejling, så snart Folketinget har sagt ja til den forventede anmodning fra FN. Per Stig Møller forventer, at Folketinget vil godkende afsendelsen af de tre skibe den 7. eller 8. september.

En af hovedskikkelserne på den amerikanske venstrefløj, sociologiprofessoren James Petras, betegner i sin nye bog ‘The Power of Israel in the United States’ Danmark som et ‘centrum for Mossad-aktivitet’ . Dér konkluderer han, at det ikke var noget tilfælde, at Danmark (samt Jyllands Posten og Flemming Rose) blev valgt til at gennemføre Muhammed-karikatur-provokationen.

Det intime samarbejde mellem de danske efterretningstjenester og Mossad har været kendt i årevis – ikke mindst fra den tidligere Mossad-agent Victor Ostrovsky og Claire Hoys afslørende bog om den israelske efterretninsgtjeneste og dens verdensomspændende ulovlige aktiviteter ‘Ved hjælp af bedrag – Mossad set indefra’ (dansk udgave1990). Alle det danske efterretningsvæsens oplysninger om anti-zionistiske og pro-palæstinensiske aktiviteter er systematisk blevet videregivet til Mossad.

Det nære forhold mellem Danmark og Israel har sit udspring i den danske modstandsbevægelses indsats for at redde de danske jøder fra tilintetgørelse under den tyske besættelse. Denne reelle og betydningsfulde humanitære indsats er af det officielle Danmark blevet forvandlet og forvansket til en nærmest blind støtte til det zionistiske Israel, der er endt som en brutal terrorist-, morder- og apartheidstat. Det officielle Danmarks venskabelige følelser udnyttes (ifølge Petras) i et reaktionært globalt spil med Israel og den israelske lobby i en hovedrolle.

Der kan ikke blive varig fred i Mellemøsten eller en permanent løsning på det palæstinensiske og mange andre spørgsmål, uden at den zionistiske stat Israel forsvinder. Eksistensen af den ‘grundlovsfæstede’ religiøse, fundamentalistiske, anti-demokratiske, racistiske stat Israel er hovedårsagen til de fortsatte krige og den manglende fred og udvikling i hele regionen. Det er fantastisk, at George Bush’s USA erklærer krig mod alskens regimer, som betegnes som religiøse og fundamentalistiske, og vil påtvinge dem et ‘amerikansk demokrati’, mens det støtter en udemokratisk fundamentalistisk og militaristisk stat som Israel 110 pct. – uden at de tapre vestlige pressekrigere nogensinde påpeger den skrigende absurditet deri.

Når dette er sagt, skal det tilføjes, at hermed ikke nødvendigvis menes, at Israel skal udslettes af landkortet. Det er den zionistiske stat, som for fredens og menneskehedens skyld må væk.

Med den gale beslutning om deltagelse i den af Israel blåstemplede FN-mission mod Hizbollah i Libanon har det officielle Danmark endnu engang kastet sig ud i en af USA’s og Israels mellemøst-krige. Det går ad helvede til i de andre. I Afghanistan er de danske soldater under så kraftig beskydning af den nationale modstandsbevægelse, at den har måttet trække sig tilbage fra sin forpost i Helmand-provinsen uden at kunne opfylde ‘sin mission’. I både Afghanistan og Irak er modstanden stærkere end nogensinde – og et nederlag for USA, Israel og Danmark et tidsspørgsmål.

Det hyggelige møde mellem den israelske krigsforbryderminister og hendes danske kollega og de danske partiledere, som støtter det zionistiske Israel, forlænger pinen, men vil ikke forandre udfaldet.

Se også

Lobbyen og den israelske invasion i Libanon: Deres kendsgerninger og vores
Af James Petras

Om Mossad og Danmark (artikel)
Karikaturerne i Mellemøstpolitikken
Af James Petras og Robin Eastman-Abaya

Netavisen 2. september 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne