Ytringsfriheden i fængsel  

Af Klaus Riis
Kommunistisk Politik 16, 2005  

Bomberne i London i juli indvarslede en ny skærpelse af terrorlovene i UK og på EU-plan. Tony Blair var ikke sen til at fremlægge en række forslag, som vil undergrave retssikkerheden og svække retten til politisk protest yderligere.Den 5. august erklærede han:
– Lad ingen være i tvivl om at spillereglerne har ændret sig – og begrundede nye drastiske skridt, som skal straffe folk alene for deres synspunkter, ikke for eventuelle handlinger.

Tony Blair erklærede på pressemødet, at regeringen i terrorbekæmpelsens navn vil udvide sin praksis for deportation på basis af den eksisterende lovgivning for at ‘opmuntre til had og anbefale vold for at fremme en persons tro, eller retfærdigøre eller anerkende en sådan vold.’
Han meddelte også, at han vil forbyde tre politiske grupper: Hizb ut-Tahrir, Frelsersekten og al-Ghurabaa.
Den britiske regering kan ifølge den nugældende lov ikke deportere personer til lande, hvor de risikerer tortur eller dødsstraf. Blair vil omgå dette ved at få løfter fra forskellige regeringer – indbefattet Algeriet, Tunesien og Ægypten – om at deporterede ikke vil blive mishandlet. Et sådant løfte er fremkommet fra Jordan.

Hvis de nye foranstaltninger gennemføres vil ‘aktiv deltagelse’ i visse ‘hjemmesider, boghandler, netværk, centrer og særlige organisationer’ , som giver ‘anledning til bekymring’ og som myndighederne betegner som ekstremistiske blive deportationsgrund.
En lov vil blive indført som forbyder folk i UK at ‘bifalde terror’ . Religiøse lokaliteter som anses for rugepladser for ekstremisme vil blive lukket.
Andre forslag omfatter lettere adgang til at afvise asylansøgninger, hurtigere udvisning, skærpet grænsekontrol og en højere tærskel for at tildele britisk statsborgerskab.

Blair ønsker også udvidet brug af husarrest for britiske statsborgere, en ‘betydelig’ styrkelse af politiets fuldmagter til at tilbageholde ‘ terrormistænkte’ uden at der rejses sigtelse og større muligheder for at fratage folk deres statsborgerskab.

Jean Charles de Menezes – fuldstændig uskyldig, likvideret af britisk specialpoliti

I praksis er der tale om et forsøg på at lægge hele den muslimske befolkningsgruppe for had. I terrorbekæmpelsens navn har vi allerede set overlagte henrettelser på offentligt sted, som det var tilfældet med den brasilianske elektriker Jean Charles de Menezes i kølvandet på terrorbomberne i Londons undergrund. Det er nu kommet frem at britisk politi løj omkring dette drab. Brasilianeren forsøgte ikke at løbe fra politiet. Han blev simpelthen likvideret, da chancen bød sig!

At det er et forsøg på at undertrykke politisk protest fremgår f.eks. af, at d en stærkt højreorienterede avis The Sun straks efter Blairs pressemøde opfordrede til at George Galloway, britisk parlamentsmedlem for Respect-koalitionen blev sat i husarrest! Avisen kaldte Galloway for ‘landsforræder’ , fordi han har omtalt den irakiske modstand som ‘heroisk’.

På en demonstration den 4. august arrangeret af Stop the War-koalitionen kaldte han Blair-regeringen for de ‘virkelige forrædere mod dette land, dets interesser og de mænd og kvinder, som bærer dets uniform.

George Galloway – lagt for had af reaktionen

Den danske regering og dens støtteparti mere end skeler til hvad der sker i UK også på dette område. Den danske regering har meddelt, at den vil skærpe terrorpakken yderligere. Dansk Folkeparti har fremsat krav om at forbyde Hizb ut-Tahrir og vil have lukket Komiteen for et Frit Irak og sende irakiske medlemmer ud af landet. O.s.v.

Da den nazificerede danske lokalradio Radio Holger opfordrede til at sende alle muslimmer ud af Europa og dræbe (!) militante muslimer, opstod der ikke noget ramaskrig i pressen. Efter nogle dages tøven blev der rejst sigtelse mod ejeren Kaj Vilhelmsen – og radionævnet har nu frataget ham sendetilladelsen i tre måneder. Det er en mild sanktion for direkte og kriminelle opfordringer til mord på medborgere!

Regeringen har samtidig efter London-bomberne givet ordre til, at politiet skal rejse sigtelser mod forskellige grupper på basis af den allerede eksisterende terrorpakke. Derfor rejses der nu sigtelser mod Hizb ut-Tahrir for en mere end et år gammel løbeseddel, som man tidligere havde opgivet at sigte organisationen og dens talsmand for. Og derfor sigtes Oprør for terrorstøtte og dømmes til at fjerne en international appel om at udfordre terrorlovgivningen fra dens hjemmeside. Og derfor rejser Dansk Folkeparti forespørgsler i folketinget for at forbyde Komiteen for et Frit Irak.

Blairs forslag til skærpelser har rejst en politisk storm i England – mens de tilsvarende forslag i Danmark i de borgerlige medier mødes af accept og tavshed.
Det burde imidlertid stå indlysende klart for alle, at disse terrorlove er det største angreb på ytringsfriheden og retten til politisk protest siden den tyske besættelse. Forslagene rammer ikke terror, men den legitime politiske protest. Det er modstanden mod dansk deltagelse i den ulovlige besættelse af Irak og tilslutning til George W. Bush’s globale krig mod terror, som er det egentlige mål for disse drastiske love.
Domstolene skal bruges til at undertrykke protesten – som de blev det under besættelsen.

Dommen mod Greenpeace, dommen over maleraktivisterne og Frank Grevil, sigtelserne mod Ulla Røder og andre fredsaktivister, mod Oprør og Hizb ut-Tahrir o.s.v. er udtryk for denne antidemokratiske heksejagt.
Det er på høje tid, at der bliver protesteret massivt imod den. Ellers er det demokratiet og ytringsfriheden, som sættes i fængsel.

Netavisen 24. august 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne