Vores drømme kan ikke standses!  

Af Cathrine Pedersen

1. maj-tale holdt i Fælledparken ved APK’s og DKU’s 1. maj på Den Røde Plads af Cathrine Pedersen, nyvalgt formand for DKU

Klik og forstør

Vi lever i dag i en verden der gennemsyret af krig, fattigdom og undertrykkelse.

USA – imperialismen har med Bush i spidsen indledt en global krig mod terror – eller med andre ord en global krig mod alle der ikke underkaster sig olien og pengenes magt. De danske monopolers egen lakaj – Anders Fogh er hoppet med på vognen. Folkemordene i Irak, Afghanistan og Palæstina er kun begyndelsen til enden.

Fattigdommen og sulten eksploderer samtidig overalt. Millioner af mennesker dør hver dag af så basale ting som mangel på medicin, drikkevand og mad. Disse mennesker behøves ikke at dø. Der er mad. Medicin og vand nok til alle! Det skaber blot ikke profit at holde disse mennesker i live og derfor dør de- hver eneste dag.

De voksende protester mod dette kaos forties, forbydes og fordømmes fra alle sider. Men modstanden kan ikke stoppes. Det irakiske folk har lissom det palæstinenseske grebet til våben for at forsvare sig mod røveriske magter udefra der vil tage deres land og liv.

Fra alverdens TV-skærme udråbes disse frihedskæmpere som terrorister. Den virkelige terror er ikke modstanden mod undertrykkelsen men undertrykkerne selv. Bush og USA-imperialismen fører an, Fogh, Blair og så videre følger med.

Også i det krigsførende Danmark vokser modstanden. Op til udbruddet af krigen mod Irak gik tusinder på gaden i Danmark, millioner verden over.

Men det er ikke kun de danske monopoler der vil tage del i krigen. Alle Europas pengemænd vil gerne selv være med. Der ligger en forfatningstraktat klar som vi skal stemme om d. 27. september. I den præciseres det at EU skal være en militærunion. Hvert eneste land forpligter sig gennem denne traktat til at opruste militært.

Monopolernes Europa vil følge i USA’s fodspor i kampen om verdensherredømme. Det betyder flere krige, flere restriktioner, flere nedskæringer – for det er folket der betaler prisen.

Vi har til folkeafstemningen den 27 september en historisk chance for at sætte en kæp i hjulet på krigsmagernes planer. Et stort og rungende nej til monopolernes europa skal lyde fra Danmark til Bruxelles.

I Danmark tjener Mærsk m.fl fedt på ødelæggelse og genopbygning af krigshærgede områder mens arbejderklassen og ungdommen betaler prisen.

Hvadenten statsministeren hedder Anders Fogh Rasmussen eller Poul Nyrup Rasmussen angribes arbejderklassen og ungdommen med nedskæringer, privatiseringer og brugerbetalingsordninger. Krig og skattelettelser til de rige koster penge. Mange penge!

Pengene tages fra os. På uddannelserne spares og spares der, så kun de der kan få penge og lektiehjælp fra sine forældre klarer sig. 25 % af hver ungdomsårgang får ikke en uddannelse og ender højst sandsynligt som tvangsarbejdere på kontanthjælp. Og den sociale arv er ikke afskaffet. Kun 1% af dem der gennemfører en universitetsuddannelse er børn af arbejdere. Sådan er vilkårene i klasseDanmark.

Men modstanden ulmer under overfladen. Dette har vi set utallige gange gennem de seneste år. Tusindvis af unge har demonstreret mod den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan og imod nedskæringer og overgreb på uddannelsessystemet.

Som ung i Danmark bombarderes man med løgne og falske problemstillinger. Alle samfundsskabte problemer gøres personlige. Manglen på arbejdspladser tilskrives de unges dovenskab, manglen på fremtid forvirringen.

Men vores drømme kan ikke standses! På trods af den energi der lægges i at pacificere ungdommen.Vi vil ha en verden hvor mennesker ikke slås ihjel for profitter. En verden hvor livet og fremtiden er mulig – også for de besiddelsesløse.

Men drømmene er ikke nok. Sammen kan vi, arbejderklassen og ungdommen, ryste imperialismen i sin grundvold. Det kræver at vi står sammen og protesterer mod ethvert overgreb og enhver uretfærdighed.

Derfor siger DKU:

Nej til EU forfatningen

De danske tropper hjem NU

Netavisen 2. maj 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne