MOD BUSH, FOGH OG EU! -TRÆK DE DANSKE TROPPER HJEM NU! 1.maj i København  

1. maj 2005 mod krig og union –
Munkemose, Odense og Fælledparken, København

Odense RØD 1. MAJ 2005:

Sådan lyder hovedoverskriften for Rød 1. Maj i Munke Mose i år, fortæller Henning Paaske Jensen fra Arbejderpartiet Kommunisterne og talsmand for Rød 1. maj komiteen.

•  Med RØD 1. maj 2005 ønsker vi at sætte hovedfokus imod krig og imod EU, i en stadig farligere international situation, der er direkte forbundet med angreb på de sociale vilkår herhjemme, siger Henning.

•  Vi ønsker at styrke den aktuelle modstand imod USA’s krig mod Irak og i det hele taget deres kamp for verdensherredømme og sætte en stopper for dansk krigsdeltagelse og vi ønsker at styrke modstanden imod monopolernes EU og gøre vores til at det bliver et Nej til unionstraktaten når den kommer til afstemning i september. EU er for os ubrugelig og kan ikke benyttes som modvægt til USA. Tværtimod betyder en ny traktat yderligere millitarisering af EU og øget klassekrig med sociale forringelser

Blandt talerne i år er der Omar Dhahir, dansk/iraker, Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU, Samer Rahman palæstinenser, Lasse Nørbo DKU, samt en repræsentant for APK, Arbejderpartiet Kommunisterne.
På Rød 1. maj opstiller forskellige organisationer på venstrefløjen samt folkelige organisationer boder med deres materialer

RØD 1. MAJ i Munkemose Odense har i de næsten 20 år, den er blevet afholdt, udtrykt en klar politik for forening af venstrekræfterne imod sociale forringelser, imod EU, krig og reaktion. Repræsentanter for den kæmpende bevægelse kommer her til orde.
Med op imod 10.000 deltagere ikke mindst unge er det langt det største arrangement i Odense.

Det er et direkte modstykke til den socialdemokratisk faglige 1. maj som ikke mangler økonomiske midler og forsøger at fastholde illusionen om socialdemokratiet som redningsplanke – slører deres accept af EU, krig og besættelse.
Det er her de socialdemokratiske eksministre kommer til orde. Det er også her Enhedslisten og SF og SFU igennem de sidste mange år tilsluttet sig.
Men i år har SFU besluttet i stedet at stille med bod ved Rød 1. maj i Munke Mose, fortæller Henning Påske.

… vil ligesom de øvrige år finde sted i Fælledparken ved indgangen fra Trianglen, bag Frimurerlogen.

Ungdommens centrale rolle på pladsen og i arrangementet vil på linie med sidste år blive gentaget; men med nye overraskende momenter. Derudover vil pladsen blive udvidet med repræsentation af forskellige organisationer og bevægelser, der understreger det politiske grundlag. Der vil til lejligheden også være et ”antiimperialistisk telt”, der giver plads til mange antikrigsorganisationer og bevægelser. Mange af disse vil også kunne høres fra talerstolen.
Programmet ligger for nuværende ikke endeligt fast; men bl. a. vil Highway Child samt Marie med band underholde musikalsk.

Netavisen 1. april 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne