Apartheidmuren og zionismens danske håndlangere

Af Klaus Riis
Kommunistisk Politik 15, 2004

FN’s generalforsamling har i kølvandet på Haag-dommen, der kender den israelske aparthedmur i strid med international ret, krævet muren fjernet. Israel og USA tager sig ikke af det – og zionismens danske håndlangere slår i stedet til lyd for etnisk fordrivelse af palæstinenserne.

Den Internationale Domstol i Haag afgjorde den 9. juli, at den israelske mur på Vestbredden – den såkaldte apartheidmur – er illegal og bør fjernes: Opførelsen af den knap 700 kilometer lange pansrede barriere strider mod international lov, hedder det i dommen. Sker det ikke, bør FN indføre sanktioner, sagde dommerne.
Det var et flertal af FN’s medlemslande, som havde forelagt sagen for Den Internationale Domstol.

Ariel Sharon havde på forhånd arrogant kaldt Haag-dommen for et udslag af ‘flertalsdiktatur’. George Bush meddelte, at Den Internationale Domstol ikke var det rette forum til at behandle konflikten, mens den demokratiske præsidentkandidat John Kerry direkte fordømte dommen.

Et overvældende flertal på FNs generalforsamling vedtog efterfølgende (den 20. juli) en resolution, som kræver, at Israel følger Haag-dommen og river muren ned. 150 lande stemte for – deriblandt alle 25 EU-lande. 10 undlod at stemme, mens Israel, USA, Australien samt Marshall-øerne, Mikronesien og Palau stemte imod.

Men FN’s generalforsamlingsbeslutninger er i modsætning til beslutninger i det amerikansk og stormagtsdominerede Sikkerhedsråd ikke bindende. Israel har ikke i sinde at følge hverken Den Internationale Domstol eller FN’s generalforsamling: Det er ‘flertalsdiktatur’. Og Israel kan tillade sig at tilsidesætte både international lov og et FN-flertal, fordi det har USA’s opbakning. Det vil udfaldet af det amerikanske præsidentvalg ikke ændre på.

Et amerikansk veto i Sikkerhedsrådet vil gardere Israel mod vedtagelsen af sanktioner. Endnu engang demonstreres verdensorganisationens afmagt. Den fungerer kun effektivt, når det er supermagten USA’s politik og interesser, der skal trumfes igennem. Derudover er den ‘irrelevant’.

Domstolsafgørelsen og FN-resolutionen har alligevel sin betydning: Den fastslår, hvad der er international lov, selvom den ikke kan gennemtrumfes.
Det er op til verdens folk, til folkene i de enkelte lande, at sikre, at det ikke bliver ved den verbale fordømmelse alene.
Den folkelige boykot af Israel og dets produkter må udvides. Den danske regering må tage konsekvenserne af de internationale afgørelser, indbefattet sin egen stemme i FN, ved at rive alle politiske, økonomiske og andre aftaler med Israel i stykker, både de bilaterale aftaler og ved at arbejde for at fjerne dem, der er indgået i EU-regi.

Zionismens danske håndlangere: Fordriv palæstinenserne

Det kolonialistiske Israels voksende internationale isolation har fået zionismens danske håndlangere til at gå til desperate angreb på den voksende folkelige modstand mod Israels politik. Denne lobbys virksomhed er kendetegnet ikke bare ved massiv støtte til Israel og refleksagtig fordømmelse af al kritik af Israel som ‘antisemitisme’. Den er også en solid støtte til Bushs og USA’s krige og til Fogh-regeringen. Den er rabiat antikommunistisk – og paraderer samtidig som forsvarer af den danske modstandskamp under den nazistiske besættelse.
Det er bl.a. folkene bag foreningen og hjemmesiden Nu er det nok! – såsom Dan Harder, Bent Blüdnikow, Samuel Rachlin og Weekendavisens kommentator Ulrik Høy.

Ulrik Høy er mester for en kriminel artikel i Weekendavisen, som slår til lyd for etnisk udrensning af palæstinenserne – en artikel, der burde have vakt et ramaskrig, men knap nok er blevet bemærket. Den hedder ‘Dogmeregler’ (WA 9.-15. juli) – man læser bl.a. følgende:

“Det hører til vanetænkning og politiske dogmeregler, at palæstinenserne skal have deres egen stat…En eventuel palæstinensisk stat vil være en nation til fare for sine omgivelser …
Realiteten er, at palæstinenserne har haft 50 år til at bygge en nation, men forskertsede muligheden … Det er jøderne og Israel, der må undgælde for et krav, som palæstinenserne burde have rettet til sig selv og – ikke mindst – den arabiske verden.
Det er en skandale og værre: Det er kriminelt. Palæstinenserne har truet, afpresset og myrdet sig til denne dagsorden, og de gjorde det ved at terrorisere verden…

Skal de belønnes for det? Belønnes med en selvstændig stat? Ikke over en dørtærskel …
Hvad skal palæstinenserne så have? Forflyttelse. De skal flyttes fra Gaza og den såkaldte Vestbred til dette og hint arabiske land, hvor deres brødre vil tage mod dem med åbne arme. Israelerne fortjener ikke at kriges med dem på ubestemt tid. Verdenssamfundet fortjener ikke, at FN og dens hjælpeorganisationer opretholder en klientstat med optimal grad af tillært hjælpeløshed. Den fri verden fortjener ikke at få et nyt islamo-fascistisk urocenter”
… Osv.

Ulrik Høys artikel er både reaktionær ekstremisme, racistisk og kriminel. Den anbefaler folkefordrivelse, etnisk udrensning, krigsforbrydelser af værste skuffe. En sådan propaganda udbasuneres fra Weekendavisen, som ufortjent hører til blandt de ‘respekterede’ blade.

Fakta = ‘antisemitisme’

Offer for israelsk terror:
Palæstinensisk kvinde i sit ødelagte hus, Rafah 25. juli 2004

Enhver kritik af Israel fordømmes af zionismens danske håndlangere som ‘antisemitisme’. Nu er selv kendsgerninger blevet ‘antisemitiske’. I en kronik i Fyens Stiftstidende kaldet ‘Jødehadet i venstrefløjen’ (23. juli) skriver Alex Ahrendtsen f.eks.:

“Antisemitismen er også på vej ind i det Radikale Venstre, hvilket ikke burde overraske, da partiets kredsorganisationer gennem længere tid har været mål for veltilrettelagte overtagelsesstrategier fra radikale muslimske organisationer. Men også radikale folketingskandidater uden for muslimske kredse har overtaget den antisemitiske jargon. I Odenses tredje kreds er Gitte Krasilnikoff opstillet, og på hendes hjemmeside kan man læse følgende udtalelse om jøderne: ‘Dernæst er der masser af faktorer som ikke er belyst i debatten: (…) Israels økonomiske afhængighed af USA og den amerikanske præsidents afhængighed af de jødiske stemmer i USA.’ Med andre ord skulle jøderne styre USA. Sådanne formuleringer kan man også finde hos den amerikanske racistiske og antisemitiske bevægelse White Patriot Party…”

Gitte Krasilnikoffs citerede udtalelse om Israels økonomiske afhængighed af USA og den amerikanske præsidents afhængighed af jødiske stemmer er velkendte og ubestridte fakta. For zionismens danske håndlangere er det antisemitisme. For Ahrendtsen er venstrefløjen alt fra De Radikale til kommunister – og de er alle ‘jødehadere’. Boykot Israel fremhæves som specielt slem! Og det skal tilføjes, at ifølge de rabiate zionisters definition af antisemitisme er sandsynligvis flertallet af de jødiske israelere og med sikkerhed flertallet af verdens jøder at regne som ‘antisemitter’.

Folk som Høy, Ahrendtsen og Co. står for en systematisk forgiftning af den danske offentlighed. Ikke mindst bidrager de systematisk til at lægge muslimerne i almindelighed og arabiske muslimer i særdeleshed for had i en grad, der virker målrettet til ophidselse til fremtidige pogromer mod “perkerne”.
Deres adfærd kan fuldt ud berettige sammenligninger med 1930’ernes nazistisk ledede hetz mod jøderne i Europa.

Netavisen 27. juli 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne