Danske helte

Leder
Kommunistisk Politik 2, 2004

Danske helte – nå ja: Willemoes, Niels Juel, Tordenskjold – det er længe siden. Modstandsfolkene under 2. verdenskrig har ikke opnået heltestatus i den officielle mytologi. Men der er håb forude: Det 21. århundrede er i gang med at producere dem, godt hjulpet på vej af DR og TV2 og deres udsendte: De danske soldater i Irak.

De har gjort nogle sensationelle fund, begravet i sandet i Sydirak – fund, der i de danske medier retfærdiggør den ulovlige krig og besættelse: Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben. Intet mindre.

Indtil videre har de danske militære succes’er været beklageligt begrænsede.
Først sendte man en u-båd af sted for at føre ørkenkrig. Den kom ikke i kamp, og strandede i øvrigt på vejen tilbage og måtte slæbes hjem. Der kom ingen søhelte ud af den ekspedition.

I krigens begyndelse var der logistiske problemer: man havde sørget for at medbringe en del polarudstyr til soldaterne, der til gengæld ikke fik nogen nattesøvn, fordi deres senge fra Jysk (eller hvor det nu var fra) var beregnet til børnestørrelser.
Og da de endelig kom i kamp nedskød de ubevæbnede og fredsommelige irakere, der prøvede at passe deres arbejde – og ombragte samtidig en enkelt af deres egne, krigens hidtil eneste danske dødsoffer.

Det er fortid og bedst tjent med at blive glemt. Nutiden er derimod anderledes glansfuld: Store mængder af giftgasgranater, nok til at udslette samtlige invasionsstyrker og det meste af den irakiske befolkning og nogle af nabolandene med viste sig at ligge begravet i ørkenen uden for den danske lejr. En opmærksom dansk helt fik øje på noget, som stak op – og fundet var gjort.

Tydeligvis var de nedgravet eller anbragt der i al hast af en flygtende hær, men de udgjorde stadig en akut trussel mod civilbefolkningen i området, som de danske jens’er er sat til at beskytte. En lokal irakisk kollaboratør beskrev på dansk TV lokalbefolkningens uhyre lettelse over at være sluppet af med truslen fra granaterne, som omhyggeligt blev uskadeliggjort ved at blive anbragt i plastikposer . . .

Det var her historien ligesom begyndte at slingre fuldemandsagtigt. Det blev ikke bedre af at man begyndte at vise billeder af de frygtindgydende våben, der helt åbenbart var forvitrede og ubrugelige, og kun farlige for nogen, der måtte forsøge at affyre dem.

Hvad var det? Blistergas …
Langsomt dæmrede det, at der var tale om arkæologiske fund, sandsynligvis fra krigen mellem Irak og Iran, hvor Irak anvendte forskellige nervegasser, produceret med udenlandsk assistance og under rådgivning af amerikanske officerer. Det er fra den periode, hvor man har billeder fra Donald Rumsfelds høflighedsvisit hos Saddam Hussein, og hvor USA fik hjulpet Saddam ud af FNs anklage om giftgas-mord på iranere og kurdere.

De blev destrueret efter denne krig og den næste, Bush Sr.s Golfkrig. De danske fund er af våben, der er nedgravet med nogenlunde samme formål og på nogenlunde samme måde som danske kemivirksomheder tidligere nedgravede giftaffald.

Nogle få uafhængige journalister foretog en videre selvstændig udgravning. Sporene fra ørkensandet pegede tilbage på hovedsponsoren af de danske soldater: A.P. Møller. Det A.P. Møller-ejede danske firma Dansk Industri Syndikat, DISA i Herlev, leverede i 1986 et nøglefærdigt produktionsanlæg til fremstilling af granater som dem, de danske styrker i Irak netop har gravet frem. Anlægget – til en værdi omkring i 200 millioner kroner – blev installeret af danske teknikere uden for Bagdad.

Masseødelæggelsesvåben – fremstillet på dansk anlæg. Afsløringen var så rammende, at de danske heltes Over-Jens – Super-Anders – måtte erklære, at hans regering straks vil gennemføre en undersøgelse af sagen.

Den store sensation er endt som en lille, men pinlig afsløring. Ikke af Saddams angivelige masseødelæggelsesvåben, som ikke eksisterede, da Anders Fog, Bush og Blair gik i krig – men af krigskoalitionens (og ikke mindst Danmarks) hykleri og dobbeltmoral. Med den danske dødens købmand nr. 1 – Maersk McMøller – i centrum …

Og så var der ingen kemi i skidtet. Det var FALSK ALARM!

Se også
Danmark oprustede Irak
Af Tom Vilmer Paamand
fred.dk

Netavisen 15. januar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne