Kapitalistiske mord i Italien

Kommentar
Interpres

En undersøgelse som blev offentliggjort den 9. december opgiver, at 666 mennesker er blevet myrdet af forskellige kapitalistiske grupper i landet indenfor de sidste fem år ifølge den italienske forskergruppe Eurispes.

Disse kapitalistiske grupper som opererer både indenfor og udenfor lovens grænser går under navne som Casa Nostra , Camorra og Mafia. Det vurderes at alene de fire største af disse kapitalistiske grupper scorede profitter på omkring 43 milliarder Euro (260000 millioner d.kr.) i årene mellem 1999 og 2003. Og det vurderes at narko- handelen er den vigtigste indtægtskilde. Den skulle indbringe 26 milliarder Euro (156.000 millioner d.kr.).

Men det er, som man siger, sikkert bare toppen af isbjerget . For som det er tilfældet i de Forenede Stater og andre lande opererer kapitalisterne både uden- og indenfor lovens rammer.

Det er derfor svært at vurdere, hvor store dele af den “legale” kapitalistiske økonomi, der gennem internationale valuta-transaktioner, stråmænd, korruption og udpresning kontrolleres af den sorte eller grå sektor af den kapitalistiske økonomi.
Desuden er det lettere at vaske de sorte penge rene, hvis man kontrollerer legale kapitalistiske virksomheder.

Efter krigen opbyggede det slagne italienske bourgeoisie, med amerikansk hjælp , en kapitalistiske stat og et parti, som blev kaldt Demokrazia Christiani (D.C.), det kristelige demokrati. I dette parti boltrede kriminelle og lovlydige kapitalister sig sammen med reaktionære præster og gamle fascister og CIA-stikkere.

De styrede Italien fra 1948 efter valgsejren over Kominform-partiet (Note 1) Partito Communista Italiano PCI (Note2). Denne valgsejr blev sikret med hjælp fra Washington bl.a. ved at sende store laster med fødevarer over Atlanten til italienerne, der i 1948 stadig havde fødevarerationering. Det skete med løfter om yderligere hjælp, hvis italienerne stemte rigtigt. Samtidig blandede Washington/CIA sig i den italienske valgkamp bl.a. med financiering af DC’s valgkamp.

Det kapitalistiske Italien blev fra 1948 styret med kapitalistisk vold, fascistisk terror, politiske løgne, hetz, mord, bestikkelse og korruption. Efter omfattende afsløringer af bestikkelse, korruption og misbrug af statsmagtens midler blev DC og det socialdemokratiske Partito Socialista Italiano (PSI) opløst i midten af 90’erne. PSI’s leder Benito Craxi flygtede til Tunesien, hvor han stadig nyder et solbeskinnet eksil.

Berlusconi-gruppen opbyggede Forza Italia i 90’erne som erstatning for de kriminelt-fallerede Kristelige Demokrater (DC).

Se også
Berlusconi og medierne

Note 1
KOMmunistisk INFORMationsbureau. Organisation mellem de kommunistiske partier i Bulgarien, Frankrig, Italien, Jugoslavien, Polen, Rumænien, Sovjet, Tjekkoslovakiet og Ungarn.
Note 2

PCI degenerede i løbet af 50’erne og 60’erne, især efter Kominform’s opløsning i 1956, samtidig med den reformistiske Hrustchov-gruppes magtovertagelse i SUKP i 1956. Fra 60’erne og i årene derefter optrådte PCI i stadig højere grad som det italienske bourgeoisis brandslukkere i de skærpede klassekampe i slutningen af 60’erne og i 70’erne. PCI-reformisterne udviklede sammen med det franske PCF, den reformistiske EUro-kommunisme, og prædikede det “historiske kompromis” i arbejderklassen. De kapitalistiske udbyttere skulle fredes, og Italien skulle forblive medlem af den aggressive militæralliance NATO. På den måde kunne PCI-pamperne sætte sig på regeringstaburetterne og indgå “historiske kompromiser”.
Med Gorbachov som SUKP-formand og Sovjetunionens opløsning, følte PCI-lederne at tiden var inde til at kaste den “kommunistiske ” maske. Ordet kommunist blev fjernet fra parti-navnet. og “Venstre-Demokratismen”blev proklameret.

Netavisen 28. december 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne