Odense: Ekstra statsligt bloktilskud direkte i kommunekassen

Højere statsligt bloktilskud end ventet – 13 millioner kr. ekstra, som følge af stigende sociale udgifter – kommer ikke odenseanerne gode. De planlagte nedskæringer i Budget 2004 mildnes ikke. De ekstra penge havner på bunden af kommunens pengekiste. De skal ikke anvendes til at afbøde hverken nye eller tidligere års forringelser af den kommunale service.

Samtidig konkluderer en ny undersøgelse, foretaget af fagforbundet BUPL på vegne af odenseanske daginstitutioner, at sidste års nedskæringer indenfor daginstitutionsområdet og sfoområdet i Odense har haft alvorlige konsekvenser for pædagogernes arbejdsforhold som bl.a. ringere forældrekontakt, dårligere arbejdsmiljø og lavere aktivitetsniveau.

Ifølge Odense Kommune så ville sidste års budgetnedskæringer kun gå ud over forældrene i form af en ringere service: nedsat åbningstid og sommerlukning i institutionerne og sfo’erne. Pædagogernes arbejdsforhold og børnenes hverdag i institutionerne ikke blev yderligere forringet. En påstand, som på ingen måde holdt vand. Mulighederne for komme på koloni er blevet stærkt begrænset eller totalt afskaffet i en lang række af de odenseanske institutioner som følge af nedskæringerne.

Samtidig har nedskæringerne ramt forældresamarbejdet og en række arrangementer i institutionerne har måttet opgives, osv., osv. Følelse af håbløshed, magtesløshed og “hvad bliver det næste” præger hverdagen. Pædagogerne strejkede sidste år 13 dage i protest imod budgetforliget for 2003, der altså har vist sig at ramme ligeså hårdt som frygtet, hvilket både forældre, pædagoger og børn har mærket i form af klart forringede forhold.

At de ekstra 13 millioner, som er strømmet i kommunekassen i forhøjet bloktilskud, kunne og burde anvendes til at modvirke følgerne af tidligere års nedskæringer eller i det mindste til at droppe nogle af de nedskæringer, som er indeholdt i budgetforslagene for 2004. Det rører ikke Odense kommune. Nedskæringsforslagene, der især rammer børn- og ungeområdet og ældreforsorgen hårdt, fastholdes med hård hånd.

Pengene skal bruges til at stabilisere kommunens vaklende økonomi, lyder det. Ikke til gavn for den odenseanske befolkning.

Netavisen 15. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne