‘Krig mod terror’: Blind dansk støtte til USA

Den amerikanske regering kalder en krig mod Irak for en del af dens uendelige ‘krig mod terror’. Den danske regering optræder som et ekko af den amerikanske . Fuld støtte på tværs af al international ret. Det samme gælder, når den udtrykker fuld tillid til USA’s umenneskelige indespærring af “krigsfanger” fra Afghanistan på ubestemt tid uden nogen form for retssikkerhed på Guantanamo. Herunder en dansk statsborger.

Den amerikanske administrations uhørte behandling af krigsfanger fra Afghanistan møder ingen modstand fra den danske regering. Det er blevet demonstreret med al tydelighed under det besøg, den amerikanske såkaldte “ambassadør for krigsforbyderspørgsmål”, Pierre-Richard Prosper, har aflagt Danmark. Der lød ikke nogen kritik fra den danske regering af den umenneskelige behandling af krigsfangerne på Guantanamo, som er strid med alle internationale konventioner.

Amerikanerne har i den såkaldte kamp mod terror opfundet et nyt begreb: – “illegale kombattanter”. Ved at betegne krigsfangerne som illegale kombattanter har man ladet hånt om samtlige rettigheder, som krigsfanger ifølge de internationale konventioner har krav på, og holder folk indespærret på “ubegrænset tid” under umenneskelige forhold på den amerikanske base på Cuba, Guantanamo.
Før fangerne er blevet anbragt der, ved man, at de været udsat for tortur i fangelejre i Afghanistan. Den kan være fortsat på Cuba.

Blandt fangerne er en dansk krigsfange, som regeringen ikke har rørt en finger for og heller vil gøre spor for i den nærmeste fremtid. Der var ingen løfter om, hvornår sagen mod den danske statsborger kommer for retten. Han har allerede siddet fængslet som “illegal kombatant” i over et år uden nogen rettigheder og kan komme til at rådne op i fængslet i årevis endnu.

Den danske fange betegnes som en ‘hård terrorist’, der er rede til at begå nye terrorhandlinger, og han vil ikke i fuld udstrækning samarbejde med de amerikanske myndigheder. Så, ifølge Pierre-Richardt Prosper, en “fjendtlig kombatant”: der er ingen retslig procedure på vej mod ham foreløbig, og hvor længe han skal sidde er helt op til amerikanernes forgodtbefindende. Med andre ord: han er totalt retsløs.

Regeringspartiet Venstre har fuld forståelse for den totale amerikanske tilsidesættelse af alle basale rettigheder. Det er helt i orden at amerikanerne i deres såkaldte krig mod terror bruger en deres egne definition af krigsfanger, selvom mange retseksperter peger på, at den er ugyldig (læs: total ulovlig) i forhold til internationale regler:

– “Det er altid kedeligt at overtræde teorien, men praksis kan nogen gange gøre det nødvendigt, mener Venstres medlem af retsudvalget, Karsten Nonboe.
Han slår den danske regerings holdning fast med 7-tommersøm: “Vi har før sagt, at Danmark er med USA hele vejen, og det ser jeg ikke grund til at ændre mening om!”.

Netavisen 13. marts 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne