Dansk økonomisk vækstrate helt i bund

Den økonomiske krise uddybes stadig. Der er tale om den laveste økonomiske vækstrate i 10 år og arbejdsløsheden vil fortsat vokse, lyder den seneste konjunkturprognose for 2003 fra Danske Bank. Det kommende opsving, der efter sigende venter lige om hjørnet, er nu udskudt til 2004.

Den internationale økonomiske krise har bidt sig fast. Også i lille Danmark. Endnu en gang tvinges de økonomiske eksperter til at skrue forventningerne til den økonomiske vækst (eller rettere mangel på samme) kraftigt ned. Danske Bank forventer nu kun en stigning i den økonomiske vækst på godt 1,1 pct., hvilket reelt set højst kan betegnes som nulvækst. Massearbejdsløsheden vokser yderligere. Arbejderklassen og UnderDanmark betaler prisen.

“I år er der udsigt til den svageste økonomiske vækst i 10 år. Væksten er ikke bare lav. Den er også sårbar. Det er således alene fremgang i det private forbrug (for hvilke samfundsgrupper mon, red.?), som trækker væksten. Dermed bliver den økonomiske nedgang også væsentligt kraftigere, hvis det private forbrug, modsat hvad vi forventer, ikke holder stand”, fastslår Danske Bank.

Privatforbruget var svag i de sidste to måneder af år 2002. Julehandelen kunne ikke opveje et samlet fald i detailomsætningen på 2,3 pct. Der er er mulighed for, at 4. kvartal som helhed vil vise et fald i detailomsætningen. Dermed vil der være tale om økonomisk recession, påpeger senioranalytiker Jes Asmussen, Nordea. Oveni kommer, at forbrugertilliden styrtdykker. I februar med 6 pct. til minus 2. Det største fald på en måned siden juni 1990.
Det kan hurtigt vise sig, at udviklingen bliver endnu værre, end danske Bank forudser, selvom deres skøn betegnes som værende i den pessimistiske ende set i forhold til de andre borgerlige økonomers spådomme for dansk økonomis fremtid.

De forværrede udsigter for den danske økonomi skyldes, ifølge Danske Bank, den svækkede dollar. De danske virksomheders konkurrenceevne forringes set i forhold til de amerikanske virksomheder, ligesom de øvrige EU-landes konkurrenceevne forværres. Det betyder mindre vækst i EU og mindre import af danske varer. Sammen med meget lave væksttal i sidste kvartal af 2002 og starten af 2003 og stigende oliepriser, ser situationen altså alt andet end lys ud.

Den beskedne vækst (eller måske snarere tilbagegangen i produktionen) har medført en eksplosion i arbejdsløsheden. Antallet af arbejdsløse er steget med godt 10.000 siden begyndelsen af år 2002, og arbejdsløsheden vil stige med yderligere 10.000 i år. Den officielle, registrerede arbejdsløshed vel at mærke. Den reelle arbejdsløshed er steget langt voldsommere.

Men fortvivl nu ikke. Fra og med næste år kommer der på ny flere i arbejde. Der er positive tegn på, at udviklingen så småt er ved at vende. Så det længe lovede opsving vil slå igennem næste år, lover Danske Bank.
Imens hærger krisen med et stigende antal virksomheder, der kører med underskud (36 pct.) og med stadigt flere konkurser.

Nogle virksomheder har dog gyldne tider. A.P. Møllers overskud steg sidste år med over en tredjedel. Fra 8,8 milliarder kr. til et nyt rekordoverskud på 12 milliarder kroner. Det var ikke mindst koncernens rederier, som i disse måneder tjener fedt på at sejle for den amerikanske krigsmaskine, der skovlede milliarder ind.
A.P. Møller forventer selv, at år 2003 bliver et nyt rekordår. Også som følge af de højere oliepriser i kølvandet på de amerikanske krigstrusler/forberedelser til krig mod Irak.

Netavisen 28. februar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne