Voksende forskel mellem rige og fattige kommuner

Det lader sig ikke længere skjule, at den omfattende Robin Hood-politik som de skiftende danske har regeringer ført, skærper klassemodsætningerne i dagens Danmark. De rige bliver rigere og de fattige fattigere. Det slår også igennem på kommunalt plan

At klassekampen langt fra er død, og at klasseforskellene i Danmark vokser. At de rige forgyldes stadigt mere, mens de fattige får det værre og værre. Det kommer måske ikke bag på mange, men det nye er, at udviklingen nu dokumenteres – på kommunalt plan. Mens de velbjærgede danskere, borgerskabets spidser, der er bosat i kommuner a’ la’ Hørsholm Kommune i det nordsjællandske skummer fløden, sakker de jævne beboere i “arbejdsløshedskommuner” såsom Nakskov længere og længere bagud af dansen.

Udviklingen fremgår tydeligt af en undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fra 1997 til 2000 er forskellen i den gennemsnitlige arbejdsindtægt vokset kraftigt. Folk, der bor i Hørsholm Kommune tjener gennemsnitligt to en halv gang mere end folk i Nakskov. Der er tale om en stigning i lønforskellene imellem borgere i de rige kommuner og de fattige kommuner på i alt 7 pct.

Eller som det hedder i Jyllandsposten: de fattige kommuner “sagter agterud i vækstkapløbet”. En pæn måde at omskrive kendsgerningerne på: at de rige bliver stadigt rigere. På bekostning af den jævne befolkning: arbejderklassen og UnderDanmark.

Undersøgelsen er foretaget i perioden fra 1997-2000, mens den socialdemokratisk ledede Nyrup-regering endnu var ved magten. Det er ingen grund til at antage, at udviklingen skulle være vendt efter, at det sorte sammenrend, regeringen Fogh og støttepartiet Dansk Folkeparti, er kommet til magten. Tværtimod. Omfordelingen fra fattig til rig er blevet yderligere styrket. Til glæde for de velbjærgede i Hørsholm og tilsvarende kommuner

Netavisen 21. februar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne