Arriva-skandale fortsætter

Det engelske firma Arriva, der sidste år fik en stor del af den jyske togtrafik foræret på et sølvfad af Fogh-regeringen, har stadige problemer med at afvikle togdriften til tiden. Forsinkelser og aflysning af afgange hører til dagens orden. Med stigende utilfredshed til følge. Regeringen holder dog fortsat hånden over Arriva.

Trafikministeren truer dog med bøder (af en latterlig lav størrelse), hvis firmaet ikke overholder den indgåede kontrakt, men har foreløbigt givet firmaet yderligere snor til at rette op på forholdene. Han understreger samtidig, at man ikke fortryder, at Arriva fik togdriften overdraget, på trods af, at deres tilbud lå langt højere end DSB’s. Det er passagererne og det lokale erhvervsliv og skoler, der betaler prisen for regeringens privatiseringsvanvid.

Regeringens gavmildhed overfor det engelske firma, der i privatiseringens hellige navn skulle sikres driften af den midt- og vestjyske togdrift, koste, hvad det ville, har ikke stået mål med Arrivas evner til at sikre en ordentlig afvikling af trafikken. I hundredvis af millioner kroner i ekstraomkostninger, som staten (læs den danske befolkning) punger ud med til Arriva, samtidig med klart ringere service for de midt- og vestjyske brugere af den kollektive togtrafik.

Officielt har regeringen, i kølvandet på de højlydte krav fra borgmestrene i en række nordvestjyske kommuner om indgreb mod Arriva samt klager fra det lokale erhvervsliv og skoler, skruet bissen på over for det engelske firma. Ovenpå de kaotiske trafikforhold, de mange aflysninger og forsinkelser på stribe, har man fundet det nødvendigt at true med trusler om bøder, his ikke Arriva snart lever op til de kontraktlige forpligtigelser om at sikre en rimelig togdrift.

De bøder, som Arriva nu trues med for misligeholdelse af kontrakten, hvis ikke de utålelige forhold rettes op, er i forhold til i andre EU-lande ret så beskedne. Under en fjerdedel af niveauet i England. Der ville Arriva komme til at betale ti procent af hele omsætningen for dårlig togkørsel og massevis af aflysninger mod i Danmark 2,5 pct. Vel at mærke ikke af omsætningen, men af den betaling, som staten årligt betaler Arriva. Et klart mindre beløb. Om truslen om bøder har nogen effektiv virkning er et åbent spørgsmål.

Arriva er foreløbigt i England blevet idømt en bøde på 23 millioner kroner for mangelfuld togdrift i år 2000 på baner, som de via privatisering har overtaget fra det statslige selskab British Rail. Heller ikke i England har Arriva været i stand til at holde samme serviceniveau som før British Rail.

Regeringens planer om en yderlig privatisering af den kollektive trafik, tog såvel som færger, ruller videre helt upåagtet af Arriva-skandalen, ligesom regeringens privatiseringsiver heller ikke er blevet mindre af de efterhånden utallige privatiseringsskandaler.

Dårligere og dyrere service har i høj grad været følgen af det galopperende privatiseringsvanvid. En udvikling, der vil fortsætte uhæmmet og sprede sig til stadigt nye områder.

Netavisen 6. februar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne