Stop Fogh: Lover danske soldater til Bush’s ny oliekrig!

Hvad den danske krigsmodstand har advaret imod: at Fogh-regeringen i al hemmelighed har forberedt dansk krigsdeltagelse bliver nu bekræftet. Fogh har allerede tilbudt USA aktiv dansk krigsdeltagelse i form af at stille jægersoldater og frømandskorpset samt en ubåd til rådighed, meddeler Ritzau: Dansk blod for olie. De kan være i kamp allerede fra midten af februar.

I går var Anders Fogh medunderskriver på en amerikansk bestilt støtteerklæring fra 8 europæiske ledere, herunder 5 af de 15 EU-landes regeringschefer, som udgør den pro-amerikanske krigsklub i EU. Udover at brevet er en helt usædvanlig gang lodret historieforfalskning er det et åbenbart forsøg på at splitte modstanden mod krigen i de europæiske lande. Det har vakt uhørt vrede og åbenbaret dybe modsætninger i Unionen.

Brevet er blevet til på en helt usædvanlig måde: De regeringer, som har ytret modstand mod en amerikansk krig, har ikke fået det forelagt på forhånd. Den hollandske regering takkede nej til at stå som underskriver på Blairs blok. Den svenske og norske statsminister har udtalt, at de ikke ville have underskrevet det, hvis det var blevet forelagt.

Men Fogh skrev under – og gav samtidig USA besked om at Danmark forlænger sin krigsindsats i Afghanistan til støtte for USAs krig dér – og at danske soldater nu også stiller op i krigen mod Irak. Det gjorde han udenom folketinget, samtidig med at han har gjort sig de største anstrengelser for at hemmeligholde sin aktive støtte til USA’s krig og undgå en offentlig debat om den danske stillingtagen. Og han har gjort det vel vidende, at der er et stort dansk flertal imod krigsdeltagelse, selv hvis det skulle ske på baggrund af grønt lys til krig fra Sikkerhedsrådet.

Alt tyder på at de danske soldater snart vil komme i kamp, hvis Fogh ikke bliver stoppet i sit forehavende. Den amerikanske regerings krigsplan, som blev drøftet i detaljer mellem Bush og Toni Blair på et møde i nat, går du på at presse Sikkerhedsrådet til accept af en krig under påskud af, at Irak krænker den nuværende Sikkerhedsrådsresolution. Colin Powell vil den 5. februar forelægge USA såkaldte ‘beviser’ herfor. Den næste rapport fra våbeninspektørerne ventes den 14. februar – og det forventes at chefinspektør Blix (kendt som gammel støtte til USA’s globale politik) vil fastholde sin kritik af Irak for manglende samarbejde. Ingen skal realistisk regne med et veto i Sikkerhedsrådet.

Derefter vil intet kunne stoppe krigen.
Disse dage er kritiske. Den internationale antikrigsbevægelse søger at optrappe sine aktiviteter i denne situation. I USA er der indkaldt til hastedemonstrationer den 5. februar ved det ekstraordinære sikkerhedsrådsmøde, og demonstrationerne i USA, Europa og resten af verden den 15. februar tegner til at blive den største globale manifestation mod en konkret krig nogensinde.

Der må sættes kraftigt ind på at styrke protesterne mod krigen og dansk krigsdeltagelse. En stor og bred antikrigsbevægelse udvikler sig over hele landet i disse uger. Antikrigsgrupper nedsættes i byer og bykvarterer, på gymnasier og uddannelsessteder og mange nye initiativer ser dagens lys. Koalitionen ‘Ingen krig mod Irak’ forbereder en stordmeonstrationen fra den amerikanske ambassade i København lørdag den 15. februar kl. 12, der derefter går til den britiske ambassade for at ende foran folketinget med et klart budskab: Ingen krig mod Irak! Ingen dansk krigsdeltagelse.

Som Thomas Koppel og Annisette fra The Savage Rose skrev i kronikken Vågn op Danmark i Ekstrabladet (12.01.03):

“Folkemord, hr. Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Du sender nu unge danske i krig mod denne nation, der ikke har gjort os noget. Du har ikke spurgt dit folk, kun en udenlandsk magt. Gør dette dig ikke til medskyldig i hundredevis af brud på både Haag, Nürnberg, Geneve konventionerne? Og dette indgår næppe i dit mandat fra det danske folk?
Hvis vi andre nøjes med at ryste på hovedet foran TV, gør også vi os til medskyldige.”

Bush, Blair, Fogh og Co. skal stoppes.

Se også:
Én ting er sikker: Bush vil krig – NU KP3, 2002
Fogh vil i krig, Socialdemokraterne vil i krig med Sikkerhedsrådsresolution – danskerne vil ikke Netavisen 25.01.03

Netavisen 31. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne