Dansk blankocheck til USA-krig mod Irak

Om FN’s sikkerhedsråd vedtager en resolution, der giver grønt lys for et amerikansk angreb på Irak eller ej, så står den danske regering bag Bush-administrationen og er parat til at yde militær støtte til USA og sende danske soldater i krig for USA’s olieinteresser

Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen har gjort det helt klart. Uanset, hvad USA skulle beslutte for omkring en krig mod Irak, så står den danske regering som en loyal lydstat fuldstændigt bag storebror. Der er ingen vaklen i geledderne. Fuld opbakning bag en amerikansk terrorkrig imod Irak. Med eller uden en FN-resolution, der på papiret giver USA “tilladelse” til at angribe Irak.

Dermed følger den danske regering i den engelske regerings fodspor, hvorimod de to toneangivende EU-lande, Frankrig og Tyskland, i en fælles erklæring har oplyst, at de (på nuværende tidspunkt) vil stemme nej til en amerikansk dikteret FN-resolution, som baner vejen for et FN-sanktioneret angreb på Irak. Den danske underdanighed overfor storebror USA vejer tungest. Ifølge statsministeren skal der ikke nødvendigvis stemmes om nogen FN-resolution, hvis/når USA ønsker at gribe til krig.

Med andre ord, så er det helt op til USA at afgøre, om og hvornår krigen mod Irak bliver en realitet. Det skal hverken Danmark eller EU ikke bande sig i. Der er tale om en ren blankocheck til USA fra den danske regerings side. Danmark er rede til at deltage i terrorkrigen mod Irak på amerikansk side og sende danske soldater i kamp for amerikanske interesser, uanset hvad FN’s sikkerhedsråd mener. Som vi gjorde det i Afghanistan under regeringen Nyrup.

Samtidig er regeringspartiet Venstre på vej med en uforbeholden støtte til USA’s stjernekrigsprojekt eller som det officielt betegnes “missilskjoldforsvar”. Venstre mener ikke, at der længere bør herske nogen som helst tvivl om, at Danmark fuldstændigt loyalt og blindt bakker op om USA’s vanvittige militære oprustning og aggressive krigspolitik.
Officielt har regeringen Fogh ikke taget stilling til den amerikanske udenrigsminister Colin Powells anmodning om få en dansk tilladelse til at opgradere radarsystemet på Thulebasen, så den kan indgå i det amerikanske stjernekrigsprojekt. Statsministeren betegnede dog missilskjoldet som et “fredens projekt”. Nu er tiden kommet for utilsløret støtte til de amerikanske militære oprustningsplaner. For at signalere fuld støtte til at ville hjælpe USA med planerne. Foghs parti – Venstre – har samtidig barslet med et oplæg om tilslutning til stjernekrigsprojektet.

Det hedder sig dog, at det skal ske samtidig med, at det grønlandske landsstyre stadigvæk inddrages i alle spørgsmål vedrørende det såkaldte missilforsvar. Ved inddragelse af det grønlandske selvstyre menes nok nærmere, at Danmark (den danske regering) bør udnytte sine muligheder for at lægge et maksimalt pres på de grønlandske politikere for at opfylde de amerikanske ønsker i forbindelse med stjernekrigsprojektet.

Netavisen 24. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne