Arbejdsløsheden stærkt stigende på Fyn

Fyn er de seneste år blevet en ren arbejdsløshedsø. Arbejdsløsheden er høj og stiger kraftigere end i resten af landet, og der er ingen udsigter til, at situationen vil ændre sig. Ifølge Arbejdsformidlingen på Fyn er fremtidsudsigterne beskæftigelsen på Fyn sort.

Som overalt i landet vokser arbejdsløsheden på Fyn. For første gang siden 1994 (ifølge de officielle tal), fremgår det af den seneste redegørelse fra Arbejdsfomidlingen og Arbejdsmarkedsrådet på Fyn. Siden oktober er den fynske arbejdsløshed konstant vokset konstant samt klart voldsomme end i det øvrige land. I november var arbejdsløshedsprocenten oppe på hele 5,9 mod 5,3 procent i landet som helhed. Og i december steg arbejdsløsheden yderligere, oplyser Arbejdsformidlingen.

At den økonomiske krise, der har fejet ind over Danmark, har ramt Fyn hårdt kommer dog ikke som den helt store overraskelse. Stigningen var ifølge prognoserne fra Dansk Industri forventet. I foråret forudså man nedgang for den fynske industri. En afmatning, som nu ovenpå en række fyringsrunder på de større fynske arbejdspladser for alvor er ved at slå igennem.

Krisen, eller som det kaldes i den borgerlige fynske presse “tempotabet i den vækst, som hele landet har oplevet de seneste år”, florerer. Virksomhedernes har gennemrationaliseret produktionen, de har udlagt en del af opgaverne til andre (eller flyttet østpå til lande med en billigere arbejdskraft). Andre virksomheder har drejet nøglen om eller indskrænket produktionen, hvilket naturligvis også rammer underleverandørerne.

Så ifølge Arbejdsformidlingen og Arbejdsmarkedsrådet på Fyn står det fynske arbejdsmarked foran store udfordringer. Man forventer ikke, at et økonomisk opsving vil slå igennem på Fyn før tidligst i slutningen af året eller snarere først i 2004. Forventningerne er nedjusteret til, at arbejdsløsheden vil fortsætte med at stige, eller som det hedder i det officielle sprogbrug, at beskæftigelsen vil fortsætte at falde (om end beskedent bedyrer man) det næste års tid.

Netavisen 24. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne