Fynske skoler totalt udsultede og nedslidte

Nedskæringerne på skoleområdet på Fyn (og formodentligt resten af landet!) er nu så omfattende, at masser af skoler er ude af stand til at leve op til folkeskolelovens krav. På omtrent en tredjedel af de fynske skoler ligger undervisningen ifølge skoleinspektørerne under, hvad loven kræver.

Flere års fortsatte kommunale nedskæringer indenfor folkeskoleområdet har haft alvorlige følger for den daglige undervisning af børnene, vedligeholdelsen af skolerne samt nyindkøb af skolematerialer mv. har sin pris. Bevillingerne til skolerne er i dag så skrabede, at det simpelthen er rent umuligt for stadigt flere skoler at leve op til folkeskolens krav. Det fremgår af de nyeste meldinger fra de fynske skoleinspektører.

Reelt set er der ingen penge til nye skolebøger, til indkøb af nye computere eller til andre former for undervisningsmidler. Undervisningen skal på papiret (ifølge hensigtserklæringen i folkeskoleloven) tage udgangspunkt i det enkelte barns situation, men det tvinges må de fynske skoler af økonomiske årsager i stigende omfang til at se stort på. I det hele taget er det helt umuligt at indfri de stadigt nye krav til undervisningen, som vedtages på Christiansborg.

Der er overhovedet ikke sammenhæng mellem de statsligt dikterede krav fra de siddende regeringer om nye kommunale nedskæringer og de krav, som de selvsamme regeringer pålægger kommunerne – i dette tilfælde de kommunale folkeskoler – at opfylde. De stærkt barberede bevillinger til skolerne rammer især de svageste elever hårdt. 40 pct., dvs. næsten hver anden af skoleinspektørerne på Fyn, oplyser, at specialundervisningen er utilstrækkelig.

Situationen ser altså mere end sort ud for folkeskolen, og Fogh-regeringens såkaldte skattestop med de øgede krav om offentlige nedskæringer på statsligt, amtsligt og kommunalt plan har blot yderligt forværret fremtidsudsigterne for den danske folkeskole. Fortsat udsultning, nedslidning og forringet undervisning står på dagsordenen.

Den nyeste undersøgelse af, hvordan det står til på de fynske skoler, er foretaget Fyens Stiftstidende og instituttet Dicar.

Netavisen 21.august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne