Sort Fogh-finanslov igen

Finanslov 2003 beskrives som en gavebod med ældrecheck på 5000 kr., flere penge til nedbringelse af ventelister og billigere spiritus, tobak og sodavand (Politiken) eller som værende aldeles “ufarlig” (Jyllandsposten). Reelt er der imidlertid tale om en fortsættelse af højreregeringens kulsorte politik, og om fortsat opslutning bag USA’s terrorkrig og opbygningen af EU som superstat.

Der er intet nyt under solen. De højt besungne forbedringer, som højreregeringens seneste finanslov efter sigende indeholder, er svindel og humbug. Som den “berømmede ældrecheck”, der kommer de velhavende ældre gode, mens de ældre, der tilhører arbejderklassen og har arbejdet som almindelige lønslaver og dermed har været tvunget til at indbetale ATP, ikke får en krone. Samtidig er de øvrige “forbedringer” for de ældre og de svageste grupper i samfundet betalt af de svageste selv.

Som sædvanlig har højreregeringen – på linie med den foregående Nyrup-regering – stjålet penge op af lommen på de 2 millioner mennesker på overførselsindkomst. Det årlige statslige satspuljetyveri, som sker ved at beslaglægge en del af den automatiske dækning for prisudviklingen, med andre ord ved ikke give fuld kompensation til folk på overførselsindkomst, fortsætter. Med Dansk Folkepartis accept. Et klart løftebrud. Hvorpå de stjålne penge nådigst deles ud til “sociale forbedringer”.

Summa summarum: det store flertal af de ældre har ikke fået en krone ekstra. Tværtimod. Efterårets brutale kommunale og amtslige nedskæringsfelttog, der i allerhøjeste grad en direkte konsekvens af regeringens “skattestop”, har medført nye forringelser af deres vilkår, og Finanslov 2003 indeholder ingen opblødning af de håndfæstninger, der i sommers er indgået mellem staten/regeringen, amterne og kommunerne.

Og PS!: Håndfæstningerne, som tvinger kommunerne og amterne til at skære ned på de sociale udgifter, er også en asocial praksis, der er overtaget fra Nyrup-regeringen.

I det hele taget er den nye finanslov blot en blåstempling og videreførsel af højreregeringens politik vendt mod arbejderklassen og UnderDanmark – herunder arbejdsmarkedsreformerne, angrebene på bistandsmodtagerne, på flygtningene og indvandrerområdet, på udannelsesområdet, på miljøet osv., osv. Ligesom støtten til USA’s terrorkrig og kommende angreb på Irak samt den fortsatte opbygning af Europas forende Stater – af EU som supermagt.

A:P. Møller og kompagni kan gnide sig i hænderne med udsigt til fortsatte skattelettelser for de rige og erhvervslivet, med slækket arbejdsmiljøkontrol og slækket kontrol af skattesvindel, fritagelse for de multinationale selskaber for at betale skat i Danmark som følge af skattestoppet. Arbejderklassen betaler gildet. Den fattigste del af befolkning flås stadigt hårdere, mens de velbjærgede får i pose og sæk. At betegne Finanslov 2003 som “ufarlig” er mere end misvisende.

Der er tale om endnu en kulsort finanslov. At finansloven er gennemført uden den store dramatik og uden alvorlige parlamentariske skrammer for det borgerlige sammenrend: VK-regeringen og Dansk Folkeparti, der som loyalt støtteparti for regeringen er rendt fra alle løfter til vælgerne, men taget sig godt betalt i forhold til nye angreb på flygtninge og indvandreres økonomiske vilkår og stramninger i forhold til asylansøgere.

Kun SF og Enhedslisten stemte imod den nye, kulsorte finanslov. Socialdemokratiet og Det radikale Venstre som såkaldt “ansvarsbeviste” partier for. Man må vel tage et medansvar for, at Danmark får sit årlige “husholdningsbudget” på plads, som det hedder. Uanset, hvor skadeligt indholdet end er.

Netavisen 12. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne