Gymnasieelever til landsdækkende konference:REGERINGENS POLITIK UNGDOMSFJENDTLIG

Op imod 200 repræsentanter fra gymnasieelevråd fra hele landet var i weekenden forsamlet på Tingløkkeskolen i Odense. Der var drøje hug til regeringens uansvarlige nedskæringspolitik på uddannelsesområdet. Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Rasmus Meyer Frederiksen, høstede stor opbakning i kritikken af regeringen.

Op imod 200 repræsentanter fra landets gymnasieelevråd gav på Danske Gymnasieelevers Sammenslutning’s (DGS) Aktivitetskonference i Odense i weekenden, deres enstemmige opbakning til formand Rasmus Meyer Frederiksens
beretning, der rummede en massiv kritik af regeringens økonomiske politiks konsekvenser for gymnasierne.

”Rammerne umuliggør en god og positiv udvikling. Regeringen har med sit skattestop, sin stramme økonomiske politik og sin amtsaftale åbnet op for nedskæringer og deraf følgende forringelser. Ser man regeringens økonomiske
politik i sammenhæng med de større årgange som med sikkerhed vil komme, så er situationen katastrofal..”
sagde formanden i sin beretning.

Gymnasieelevformanden kritiserer skarpt de konkrete forringelser for at modarbejde enhver form for modernisering og udvikling. Efter Aktivitetskonferencen udtalte Rasmus Meyer Frederiksen:

”Hvordan kan man styrke internationaliseringen når amter tvinges til at aflyse studieture? Hvordan kan man snakke om nye, fleksible undervisningsformer når klassekvotienterne er sendt i frit løb op ad. Hvordan kan man styrke IT-kundskaber når der ikke er råd til computere. For nogle skoler og amter har løsningen været forslag om mere brugerbetaling hos eleverne. Det vil skabe nye klasseskel mellem børn af velhavere og os fra hjem med jævne indkomster. Altså modernisering for eliten og forringelser for de mange”.

Formand Rasmus Meyer Frederiksen udtrykte i sin beretning, at det er positivt at regeringen langt om længe havde fået skudt debatten om en gymnasiereform i gang. Men han udtrykte en stor frygt for hvad en reform ville blive brugt til.

”I grove træk er kodeordene i regeringens uddannelsespolitik output-styring, erhvervsliv og specialisering. Ideen bag regeringens uddannelsespolitik er at erhvervslivet skal tilfredsstilles. Ikke at der er noget galt i et samspil mellem uddannelse og erhvervsliv. Men problemet er at regeringen lader erhvervslivets umiddelbare behov være styrende for uddannelsernes indhold, og ikke samfundets og vores interesser.”, sagde Rasmus Meyer i sin beretningstale.

Mere konkret frygter gymnasieeleverne at især øget specialisering vil ensrette og udhule den brede folkelige studentereksamen:

”Det store spørgsmål er regeringens fagpakke idé. Vil den i 1.g tvinge 15-16 årige til at træffe valg, der binder deres videre studievalg, samtidig med at det brede almene aspekt nedprioriteres. En øget specialisering vil eliteorientere uddannelserne og svække elevernes evne til at tænke kritisk i større sammenhænge”, sagde Rasmus Meyer Frederiksen.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har repræsenteret de danske gymnasieelever siden 1965. Organisationen er en sammenslutning af de lokale elevråd på de enkelte skoler.

Se www.dgsnet.dk

Netavisen 26. november 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne