Finansministeren med sugerøret i a-kassernes lommer

Regeringens skattestop er en floskel
Med et nyt lovforslag vil finansminister lænse a-kassemedlemmer for 23 mio. kr.

Den omstridte finansminister, rengøringsspekulant og Brixtofte-ven Thor Pedersen (V) – (som har snabelen godt begravet i mange kasser, på det personlige plan) – vil blandt andet benytte a-kassernes midler til at forbedre statsfinanserne med i alt 150 millioner kr. om året.

Det er amter, kommuner og a-kasserne – eller rettere borgere og medlemmer – der er udset til at være “donorerne”. Metoden skal være at inddrage indbetalinger til staten på et tidligere tidspunkt. Eksempelvis skal a-kasserne fremover indbetale medlemmernes bidrag til arbejdsløshedsforsikring, efterløn og ATP på en fast lav forrentet konto, inden de sendes videre til staten. Staten scorer provenuet, hvilket alene koster a-kasserne 23 millioner kroner årligt.

Tabet opstår ved, at a-kasserne i dag har mulighed for at forrente indbetalinger til almindelig markedsrente.
Det går hårdest ud over FTF´s, lærernes og andre a-kasser, der opkræver kontingentet kvartals- eller månedsvis forud. LO, FTF, AC og Ledernes Hovedorganisation har i et høringssvar protesteret over forslaget:
– Man fratager a-kasserne cirka halvdelen af den forrentning, der ellers kan opnås ved at placere midlerne til almindelig markedsrente, lyder det i høringssvaret.

Borgerne i kommuner og amter og a-kassemedlemmerne kan med rette spørge, hvorfor ikke de selv har retten til at disponere over pengene, til de rettelig skal indbetales?
Men det problem forholder A-kassernes Samvirke sig ikke til. I stedet sender de regningen videre til medlemmerne:
– Desværre er der kun et sted at dække tabet, og det er at hente pengene hos medlemmerne, udtaler formanden for A-kassernes Samvirke, Morten Kaspersen.

I betragtning af at kommuner og amter også sender regningen videre, kan man konstatere, at finansminister Thor Petersen på trods af et påstået skattestop igen har sugerøret i arbejdernes lommer.

Netavisen 19. november 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne