Satspuljetyverierne må stoppes!

Den såkaldte satspulje, der tages fra de fattigste og fordeles til mange ‘gode formål’, bør nedlægges. Den hugges nemlig fra pensionister, arbejdsløse og bistandsmodtagere, der unddrages en dyrtidsreulering af overførslerne. Disse må til gengæld have en regulering, der modsvarer prisstigninger og lønudvikling i andre sektorer. Dette krav rejses med voksende styrke af Den Koordinerende Gruppe, hvor også Arbejderpartiet Kommunisterne indgår. Nu har også SF tilsluttet sig kravet sammen med Enhedslisten. Til gengæld har Dansk Folkeparti skiftet 180 grader.

I forbindelse med forhandlingerne om finansloven udarbejdede Finansministeriet et notat, der viser at de dårligst stillede 10 procent af folkepensionisterne har 5000 kroner mere i disponibel årsindkomst end de dårligst stillede 10 procent af de 25- til 59-årige. De er med andre ord ludfattige. Alligevel blev der det år snakket rigtig meget om de velstående pensionister.
Dansk Folkeparti søgte at optræde som julemand med en engangscheck – men langt fra nok til at skjule at det er de fattige pensionister, de arbejdsløse og bistandsmodtagerne, der betaler gildet.

Da DF var i opposition var man meget ivrige efter at få den såkaldte satspulje nedlagt. Nu lyder der helt andre toner. Som Information skriver i sin leder den 7. november:

“Efter et stærkt formuleret ønske fra Dansk Folkeparti gik Thor Pedersen med til, at der i indeværende folketingssamling skal fremsættes lovforslag om den såkaldte satsregulering. Det vil i sit indhold blive et temmelig usædvanligt forslag, da det ganske enkelt bekræfter de nuværende tilstande. Når det alligevel skal præsenteres for Folketinget, skyldes det udelukkende, at Dansk Folkeparti så inderligt ønsker at være med, når der er mulighed for at dele penge ud.

Det er nemlig, hvad der gemmer sig bag ordet »satsregulering«. Siden 1990 har der eksisteret et såkaldt satspuljeforlig, der hvert år er grundlaget for brede forhandlinger om særlige bevillinger og tilskud. Puljen bringes tilveje på den måde, at en lille procentdel af stigningen i overførselsesindkomsterne sættes til side. Pengene er øremærket til de svage grupper i samfundet, og det er partierne bag forliget, der bestemmer, hvordan de skal anvendes. Kredsen omfatter i dag samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Dansk Folkeparti og Enhedslisten.”

Dansk Folkeparti vil nu deltage i julelegene med satspuljens honningkrukke. Til gengæld har Socialistisk Folkeparti meldt ud, at det nu vil være med til at stoppe satspuljetyveriet.

Den Koordinerende Gruppe siger helt præcist, hvad satspuljetyveriet drejer sig om i sit åbne brev til Folketinget:

“Den Koordinerende Gruppe med 30 græsrodsorganisationer ønsker hermed at protestere mod de åbenlyse tyverier, hver gang, der udbetales dyrtidsregulering til de omkring to millioner, som fra det offentlige får overførselsindkomster.

Tyverierne startede, da loven om satsregulering blev vedtaget af Folketinget i sommeren 1990. Gennem 12 år er der fjernet milliarder af kroner fra folkepensionister, arbejdsløse, bistandsmodtagere, SU-modtagere og andre økonomisk svage grupper i Danmark. Milliarder uddeles hvert år efter en liste, som er aftalt på forhånd ved lukkede møder blandt seks politiske partier i Folketinget.

Mange af de udvalgte projekter på politikernes årlige julegaveprojekter er klart i strid med den lov, de selv har vedtaget. Pengene hales op af lommerne på pensionister med flere og bruges til alle mulige andre formål, end dem, de skulle, nemlig “forholdsmæssigt mellem pensionister og øvrige overførselsindkomstmodtagere i forhold til deres samlede andel af overførslerne” (citat: note fra Karnovs Lovsamling om 1990 – loven).”

Nu siger Pernille Falcon, Enhedslistens arbejdsmarkedspolitiske ordfører:
– Vi er glade for, at SF nu, efter gennem 12 år at have medvirket til at udhule pensioner, kontanthjælp og dagpenge, vil være med til at standse satspuljetyveriet. Det har taget lang tid, men bedre sent end aldrig.
– Satspuljeordningen har siden indførelsen i 1990 været en dyr fornøjelse for dem, der i forvejen ikke har for meget at leve af. F.eks. mister en enlig folkepensionist næsten 3.000 kr. om året, og en arbejdsløs næsten 4.000 kr.
– År efter år har satspuljepartierne pralet af de gode formål, den årlige pulje er blevet brugt til. Uden at fortælle, at pengene er taget fra de økonomisk svageste grupper.
– Det er grunden til at vi igen i år stiller forslag om, at satspuljen skal ophæves, og den er SF nu med på. Jeg håber også, de er med på vores forslag om, at overførselsindkomsterne skal rettes op til niveauet fra 1990.

Kravet om at fjerne staspuljen og genoprette en dyrtidssikring af overførselsindkomsterne er et centralt krav for sikring mod udplyndring af landets fattigste.
Dansk Folkeparti er ikke med: Tværtimod.
Se Den Koordinerende Gruppe: Åbent brev til Dansk Folkeparti.

Se også
Finanslov 2003 – Et mangesidet bedrag
Leder Kommunistisk Politik 22, 2003

Netavisen 7. november 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne